T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KARAR VERME ZORLUKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ
(DOKUZ EYLÜL ve EGE ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)
YÜKSEK LİSANS TEZİ OZAN KARACA
TEMMUZ 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik ve bilgisayar öğretimi öz yeterlilik algıları - Sayfa 12
viii 4.2.1.Cinsiyete Göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öğretimi Öz Yeterlik Algıları..............................48 4.2.2. Yaşa Göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öğretimi Öz Yeterlik Algıları..............................48 4.2.3.Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğiti...
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik ve bilgisayar öğretimi öz yeterlilik algıları - Sayfa 16
xii Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Sonuçları.............................50 Tablo 4.6 Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları...........................................51 Tabl...
T.C. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü ileri alan dersleri hakkında öğrenci ve uzmanlarının görüşleri - Sayfa 30
Araştırmanın Amacı ve Önemi T.C. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Dersleri Hakkında Öğrenci ve Uzmanlarının Görüşlerini belirlemektir. Elde edilecek sonuçlara göre, 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İleri Alan Derslerinin belirlenmesine katkıda bulunmak, 2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü İ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
bilgisayar
öğretim
teknolojileri
eğitimi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KARAR VERME ZORLUKLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ
(DOKUZ EYLÜL ve EGE ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ)
YÜKSEK LİSANS TEZİ OZAN KARACA
TEMMUZ 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php