0.05). Postoperatif 6. ayda ortalama binoküler düzeltilmemiş uzak görme keskinlikleri -0.05±0.1 logMAR, ortalama binoküler düzeltilmemiş ara mesafe görme keskinlikleri 0.1±0.2 logMAR, ortalama binoküler düzeltilmemiş yakın görme keskinlikleri 0.1±0.1 logMAR'dı. Kontrast duyarlılık, okuma hızı, halo ya da kamaşma açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi (p<0.05). Fotopik ve mezopik koşullardaki kontrast duyarlılık değerleri tüm takiplerde normal sınırlardaydı. Ortalama hasta memnuniyeti %95 bulundu ve tüm hastalar tamamen gözlükten bağımsızdı. Hastaların %40'ında düşük derecede halo ya da kamaşma şikayeti tespit edildi. Herhangi bir postoperatif komplikasyona rastlanmadı. Tartışma: Seçilmiş katarakt hastalarında multifokal GİL'leri "mix and match" yapmak mükemmel görsel sonuç, yüksek hasta memnuniyeti ve gözlükten kurtulma sağlamaktadır." />


T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
BİR GÖZE REFRAKTİF DİĞER GÖZE DİFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ
İMPLANTASYONU SONRASI GÖRSEL SONUÇLAR
UZMANLIK TEZİ DR. REVAN YILDIRIM KARABAĞ
İZMİR-2014

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
BİR GÖZE REFRAKTİF DİĞER GÖZE DİFRAKTİF MULTİFOKAL GÖZ İÇİ LENSİ
İMPLANTASYONU SONRASI GÖRSEL SONUÇLAR
UZMANLIK TEZİ DR. REVAN YILDIRIM KARABAĞ
İZMİR-2014

1

İlgili Kaynaklarsingle.php