Bir güç santralinin ekserjik ve termoekonomik analiziYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİR GÜÇ SANTRALİNİN EKSERJİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

Kimya Yüksek Mühendisi Mehmet Selçuk MERT
FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 23 Eylül 2010

Tez Danışmanı

: Prof.Dr. Esen BOLAT (YTÜ)

Jüri Üyeleri

: Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK (YTÜ) : Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR (İÜ)

: Prof. Dr Olcay KINCAY (YTÜ)

: Doç.Dr. Fatma KARACA (MÜ)

İSTANBUL, 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çeşitli biyokütle atık maddelerin pirolizi ve elde edilen ürünlerin analizi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEŞİTLİ BİYOKÜTLE ATIK MADDELERİN PİROLİZİ ve ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN ANALİZİ Kimya Yük. Müh. Korkut AÇIKALIN FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi Tez Danışmanı İkinci Tez Danışmanı Jüri Üyeleri : 10 Kasım 2010 : Prof. Dr. Esen BOLAT (YTÜ) : Doç. Dr. Fatma KARACA (MÜ) : Prof. Dr. Salih DİNÇ...
Şeftali çekirdeği ve polimer esaslı aktif karbon ile sulu çözeltilerden krom (VI) giderimi - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİ VE POLİMER ESASLI AKTİF KARBON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN KROM (VI) GİDERİMİ Kimya Yük. Müh. Dilek DURANOĞLU GÜLBAYIR FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 09 Temmuz 2008 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Ülker BEKER (YTÜ) İkinci Tez Danışmanı : Yard. Doç. Dr. İlknur KÜÇÜK (Y...
Mısır gluteninin enzimatik hidrolizi: Proses parametrelerinin optimizasyonu, hidroliz, çözünürlük ve enzim inaktivasyon kinetiği - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MISIR GLUTENİNİN ENZİMATİK HİDROLİZİ: PROSES PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU, HİDROLİZ, ÇÖZÜNÜRLÜK VE ENZİM İNAKTİVASYON KİNETİĞİ Kimya Yük. Müh. Dilek KILIÇ APAR FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Programında Hazırlanan DOKTORA TEZİ Tez Savunma Tarihi : 11 Nisan 2008 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Belma ÖZBEK (YTÜ) ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
prof
danışmanı
tezi
hazırlanan
dalı


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİR GÜÇ SANTRALİNİN EKSERJİK VE TERMOEKONOMİK ANALİZİ

Kimya Yüksek Mühendisi Mehmet Selçuk MERT
FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Programında Hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 23 Eylül 2010

Tez Danışmanı

: Prof.Dr. Esen BOLAT (YTÜ)

Jüri Üyeleri

: Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK (YTÜ) : Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR (İÜ)

: Prof. Dr Olcay KINCAY (YTÜ)

: Doç.Dr. Fatma KARACA (MÜ)

İSTANBUL, 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php