Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında


aij (x) simetrik olduğunda,

a uij xixj

aijuxix j

olur.

( ) ( ) ( )x0 , Qnun keyfi bir noktası ve 1 x0 ,.,n x0 , A x0 ( )Pozitif özdeğerlerinin sayısı n+ = n+ x0 ile, ( )negatif özdeğerlerinin sayısı n = n x0 ve ( )sıfır özdeğerlerinin sayısı n0 = n0 x0 ile gösterilsin.

matrisinin özdeğerleri olsun.

n = n+ + n + n0 dır.

Eğer n+ = n veya n = n ise (1.2)e, x0 noktasında eliptik tipten bir denklem ( x0 noktasında basit eliptik denklem) denir. Eğer bu denklem, ( E Q ) E kümesinin her noktasında eliptikse E de eliptiktir denir.

Rn de eliptik denkleme örnek;

=

2 x12

+ . +

2 xn2

için

u = f

dir.

1018. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


18. SAYFA ICERIGI

aij (x) simetrik olduğunda,

a uij xixj

aijuxix j

olur.

( ) ( ) ( )x0 , Qnun keyfi bir noktası ve 1 x0 ,.,n x0 , A x0 ( )Pozitif özdeğerlerinin sayısı n+ = n+ x0 ile, ( )negatif özdeğerlerinin sayısı n = n x0 ve ( )sıfır özdeğerlerinin sayısı n0 = n0 x0 ile gösterilsin.

matrisinin özdeğerleri olsun.

n = n+ + n + n0 dır.

Eğer n+ = n veya n = n ise (1.2)e, x0 noktasında eliptik tipten bir denklem ( x0 noktasında basit eliptik denklem) denir. Eğer bu denklem, ( E Q ) E kümesinin her noktasında eliptikse E de eliptiktir denir.

Rn de eliptik denkleme örnek;

=

2 x12

+ . +

2 xn2

için

u = f

dir.

10

İlgili Kaynaklarsingle.php