Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında


.u + + u = ux1x1

xn1xn1

xn xn

dalga denklemi için (1.3) denkemi

F2 x1

+ . +

F2 xn1

F2 xn

=

0

(1. 3 )

formuna sahiptir. Bu denklem, özellikle x0 , Rn in keyfi bir noktası iken

( ) ( ) ( )x x0, m = x1 x10 m1 + . + xn xn0 mn

fonksiyonu ile sağlanır.

m = 1, m = (m1,., mn )

vektörü

m12

+

.

+

m2 n1

=

mn2

koşuluna bağlıdır.

(1. 3 ) denklemi için ayrıca x0 , Rn in keyfi bir noktası iken

( ) ( ) ( )x1 x10

2 + . +

xn1

x0 n1

2

xn xn0

2

fonksiyonu ile sağlanır. Bundan dolayı

(x x0,m) = 0

düzlemi ve

1321. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

.u + + u = ux1x1

xn1xn1

xn xn

dalga denklemi için (1.3) denkemi

F2 x1

+ . +

F2 xn1

F2 xn

=

0

(1. 3 )

formuna sahiptir. Bu denklem, özellikle x0 , Rn in keyfi bir noktası iken

( ) ( ) ( )x x0, m = x1 x10 m1 + . + xn xn0 mn

fonksiyonu ile sağlanır.

m = 1, m = (m1,., mn )

vektörü

m12

+

.

+

m2 n1

=

mn2

koşuluna bağlıdır.

(1. 3 ) denklemi için ayrıca x0 , Rn in keyfi bir noktası iken

( ) ( ) ( )x1 x10

2 + . +

xn1

x0 n1

2

xn xn0

2

fonksiyonu ile sağlanır. Bundan dolayı

(x x0,m) = 0

düzlemi ve

13

İlgili Kaynaklarsingle.php