Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında


İntegral denklemleri sınıflandırırken denklem değişik açılardan ele alınmakta ve dolayısıyla değişik adlar altında integral denklemler oluşmaktadır. Tek değişkenli fonksiyonlarda bir integral denklemin en genel hali

b
( x) ( x) K ( x, y) ( y) dy = f ( x)
a

(1.11)

formunda verebiliriz. Burada a ve b birer sabit sayı, bir parametre, ( x), f ( x) ve K(x,y) tanım bölgesi a x b , a y b olmak üzere bilinen fonksiyonlar, ( y) ise
bilinmeyen fonksiyondur. K(x,y) fonksiyonuna integral denklemin çekirdeği denir.
1.3.1 İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması
1.3.1.1 Lineer İntegral Denklemler
İntegral denklemler çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Temel kavramlar açısından öncelikle lineer integral denklemler ve lineer olmayan integral denklemler olarak iki büyük sınıfa ayrılırlar.

u ( x) bilinmeyen fonksiyon olmak üzere

x
u ( x) = f ( x) + K ( x,t )u (t ) dt
a
yapısında bir integral denklemde u ( x) fonksiyonunun lineer olması halinde integral
denklem de lineer integral denklem adını alır.
b
u ( x) = f ( x) + K ( x,t )un (t )dt
a
integral denkleminde ise u ( x) bilinmeyen fonksiyonun n. kuvveti bulunduğundan non-
lineer bir integral denklem olmaktadır. bunun gibi daha genel olarak
2735. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


35. SAYFA ICERIGI

İntegral denklemleri sınıflandırırken denklem değişik açılardan ele alınmakta ve dolayısıyla değişik adlar altında integral denklemler oluşmaktadır. Tek değişkenli fonksiyonlarda bir integral denklemin en genel hali

b
( x) ( x) K ( x, y) ( y) dy = f ( x)
a

(1.11)

formunda verebiliriz. Burada a ve b birer sabit sayı, bir parametre, ( x), f ( x) ve K(x,y) tanım bölgesi a x b , a y b olmak üzere bilinen fonksiyonlar, ( y) ise
bilinmeyen fonksiyondur. K(x,y) fonksiyonuna integral denklemin çekirdeği denir.
1.3.1 İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması
1.3.1.1 Lineer İntegral Denklemler
İntegral denklemler çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Temel kavramlar açısından öncelikle lineer integral denklemler ve lineer olmayan integral denklemler olarak iki büyük sınıfa ayrılırlar.

u ( x) bilinmeyen fonksiyon olmak üzere

x
u ( x) = f ( x) + K ( x,t )u (t ) dt
a
yapısında bir integral denklemde u ( x) fonksiyonunun lineer olması halinde integral
denklem de lineer integral denklem adını alır.
b
u ( x) = f ( x) + K ( x,t )un (t )dt
a
integral denkleminde ise u ( x) bilinmeyen fonksiyonun n. kuvveti bulunduğundan non-
lineer bir integral denklem olmaktadır. bunun gibi daha genel olarak
27

İlgili Kaynaklarsingle.php