Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında


d

B
F ( x,t )dt

=

B

F

(

x,

t

)

dt

dx A A x

olarak kullanılır.

Örnek.1.6
x
u ( x) = x + xu (t ) dt
0

integral denklemini diferensiyel denkleme dönüştürünüz.

Çözüm.

u( x) =1+

d

x
xu (t )dt

dx 0

d

x
xu (t ) dt

x
= u (t ) dt + xu ( x)

dx 0 0

u

(

x

)

=

1

+

x

u

(

t

)

dt

+

xu

(

x

)

0

u( x) = u ( x) + xu( x) + u ( x)

u( x) xu( x) 2u ( x) = 0

4149. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


49. SAYFA ICERIGI

d

B
F ( x,t )dt

=

B

F

(

x,

t

)

dt

dx A A x

olarak kullanılır.

Örnek.1.6
x
u ( x) = x + xu (t ) dt
0

integral denklemini diferensiyel denkleme dönüştürünüz.

Çözüm.

u( x) =1+

d

x
xu (t )dt

dx 0

d

x
xu (t ) dt

x
= u (t ) dt + xu ( x)

dx 0 0

u

(

x

)

=

1

+

x

u

(

t

)

dt

+

xu

(

x

)

0

u( x) = u ( x) + xu( x) + u ( x)

u( x) xu( x) 2u ( x) = 0

41

İlgili Kaynaklarsingle.php