Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında


İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET.iii ABSTRACT.iv İÇİNDEKİLER.v TEŞEKKÜRLER.vii SİMGELER DİZİNİ.viii

BÖLÜM 1 TEMEL TANIM VE TEOREMLER.1

1.1 II. Basamaktan Lineer Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması.9 1.2 Hadamard ve Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler.17
1.2.1 Hadamard Anlamında İyi Konulmuş Problemler.17 1.2.2 Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler.25 1.3 İntegral Denklemler.26
1.3.1 İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması.27 1.3.1.1 Lineer İntegral Denklemler.27 1.3.1.2 Singüler ve Regüler İntegral Denklemler.28 1.3.1.3 İntegral Denklemlerin Yapılarına Göre Sınıflandılması.28 1.3.1.4 Homogen İntegral Denklemler.30 1.3.1.5 Volterra ve Fredholm İntegral Denklemleri. .30 1.3.1.6 İntegro Diferensiyel Denklemler.31 1.3.1.7 Parametreli İntegral Denklemler.32
1.3.2 İntegral Denklem ile Diferensiyel Denklem Arasındaki İlişki.2 1.3.3 İntegral Denklemin Diferensiyel Denkleme Dönüştürülmesi.40
v5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


5. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖZET.iii ABSTRACT.iv İÇİNDEKİLER.v TEŞEKKÜRLER.vii SİMGELER DİZİNİ.viii

BÖLÜM 1 TEMEL TANIM VE TEOREMLER.1

1.1 II. Basamaktan Lineer Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması.9 1.2 Hadamard ve Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler.17
1.2.1 Hadamard Anlamında İyi Konulmuş Problemler.17 1.2.2 Tikhonov Anlamında İyi Konulmuş Problemler.25 1.3 İntegral Denklemler.26
1.3.1 İntegral Denklemlerin Sınıflandırılması.27 1.3.1.1 Lineer İntegral Denklemler.27 1.3.1.2 Singüler ve Regüler İntegral Denklemler.28 1.3.1.3 İntegral Denklemlerin Yapılarına Göre Sınıflandılması.28 1.3.1.4 Homogen İntegral Denklemler.30 1.3.1.5 Volterra ve Fredholm İntegral Denklemleri. .30 1.3.1.6 İntegro Diferensiyel Denklemler.31 1.3.1.7 Parametreli İntegral Denklemler.32
1.3.2 İntegral Denklem ile Diferensiyel Denklem Arasındaki İlişki.2 1.3.3 İntegral Denklemin Diferensiyel Denkleme Dönüştürülmesi.40
v

İlgili Kaynaklarsingle.php