Bir hiperbolik denklem için ters problemin çözümünün varlığı hakkında


İÇİNDEKİLER (devam ediyor) Sayfa
BÖLÜM 2 TEOREMLER.42 2.1 Banach Sabit Nokta Teoremi.42 2.2 Schauder Teoremleri.44 2.2.1 Schauderin 1.Teoremi.44 2.2.2 Schauderin 2. Teoremi.44 2.3 Arzela Teoremi.44
BÖLÜM 3 tt = c2xx + ( x)t + ( x) HİPERBOİK DENKLEMİ İÇİN TERS
PROBLEM.48 KAYNAKLAR.56 ÖZGEÇMİŞ.57
vi6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER (devam ediyor) Sayfa
BÖLÜM 2 TEOREMLER.42 2.1 Banach Sabit Nokta Teoremi.42 2.2 Schauder Teoremleri.44 2.2.1 Schauderin 1.Teoremi.44 2.2.2 Schauderin 2. Teoremi.44 2.3 Arzela Teoremi.44
BÖLÜM 3 tt = c2xx + ( x)t + ( x) HİPERBOİK DENKLEMİ İÇİN TERS
PROBLEM.48 KAYNAKLAR.56 ÖZGEÇMİŞ.57
vi

İlgili Kaynaklarsingle.php