Bir imaj çeşidi olarak destinasyon imajı ve turizmde destinasyon imajının ölçülmesi (Amasra örneği)T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi
BİR İMAJ ÇEŞİDİ OLARAK DESTİNASYON İMAJI VE TURİZMDE DESTİNASYON İMAJININ ÖLÇÜLMESİ
(AMASRA ÖRNEĞİ)
Şule Kıycı
Zonguldak 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turizm destinasyonlarının rekabet gücünün artırılmasında stratejik destinasyon yönetimi: Çeşme Alaçatı destinasyonu üzerine bir uygulama - Sayfa 107
olumsuzluklarla karşılaşabilir. Bununla birlikte yerel halkın tutumu da olumsuz olabilir. Turistik destinasyonun imajını artırabilmek için farklı stratejiler önerilebilir. Örneğin Gunn (1988: 24) destinasyon imajı oluşturma sürecinde (destinasyon ziyaret deneyimi öncesi) doğal (organik) imaj ve uyarılmış imaj olmak üzere iki farklı imajdan bahsetmektedir. Kitaplar, TV programları, çeşitli doküman...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

imajı
destinasyon
imaj
imajının
ölçülmesi
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi
BİR İMAJ ÇEŞİDİ OLARAK DESTİNASYON İMAJI VE TURİZMDE DESTİNASYON İMAJININ ÖLÇÜLMESİ
(AMASRA ÖRNEĞİ)
Şule Kıycı
Zonguldak 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php