T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
BİR SEMBOL VE NESNE OLARAK BAYRAĞIN ANLAM İNŞASI VE BU İNŞALARDA KULLANILAN DİLSEL KAYNAKLAR
Alper Yahyagil 2501100181
Tez Danışmanı Prof. Dr. Sibel A. Arkonaç
İstanbul 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ahmet Mithat Efendi'nin romanları ve romancılığı - Sayfa 579
Çakan, Eyüp (2008), “Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâyelerinde Eğitim Değerleri ve Türkçe”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi. Çamcı, Canan (2006), “Dedective Novels of Ahmet Mithat” , Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Çamkara, Ayşe (2008), “Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar”,...
190 numaralı Mühimme Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi(s. - Sayfa 21
11 Bekir Gökbunar. (1996). 105 Numaralı Mühimme Defteri (ÖzetTranskripsiyon). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Mustafa Kılıç. (1996). 107 Numaralı Mühimme Defteri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. Kazım Kürşat Yücel. (1996). 18 Numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-Metin). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni...
Avrupa Birliği ve Türk seyahat endüstrisinin istihdam açısından karşılaştırılması - Sayfa 236
Bıçakçı, Güniz Duruel, Mehmet Erarslan, Gokhan Erdut, Zeki Genç, B. Ruhat Güngör, Arif İstanbullu, Füsun Kutluata, Münir Tan, Burcu Taşpınar, Neşe S. TEZLER : Avrupa Topluluğu’nda İşsizlik ve İstihdam Politikaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991. : Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Uzun Dönemli İşsizlik ve İstihdam Polit...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
tezi
lisans
yüksek
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
BİR SEMBOL VE NESNE OLARAK BAYRAĞIN ANLAM İNŞASI VE BU İNŞALARDA KULLANILAN DİLSEL KAYNAKLAR
Alper Yahyagil 2501100181
Tez Danışmanı Prof. Dr. Sibel A. Arkonaç
İstanbul 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php