Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiSİMGELER DİZİNİ
dS : tersinir hl değişimleri için entropi dQ : elementl ısı geçişi EF : fiziksel ekserji EK : kinetik ekserji EKim. : kimyasal ekserji E P : potansiyel ekserji E Q : terml ekserji akısı E W : ekserji transferi H : entalpi h sç : su çıkış entalpisi h sg : su giriş entalpisi I : tersinmezlik

mR : gaz akışkanın kütlesel debisi

mS : suyun kütlesel debisi P : basınç Q L : elde edilmek istenen soğutma etkisi Q r : birim zamandaki ısı transferi Q rev : iç enerji S :entropi ssg : su giriş entropisi ssç : su çıkış entropisi T : sıcaklık T 0 : çevre sıcaklığı T r : ısı transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık T : boyutsuz ekserjik sıcaklık W : iş (kj) Wmak : iş transferi
xiii13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çimento sektöründe döner fırın prosesinin eksergoekonomik optimizasyonu - Sayfa 11
Exw ExQ ExT ExP Exg Exç Exdç Exk Extr h H H0 Hyıl Ι Ir kcex m m m m p NCV P P0 P00 R s S S0 T T0 vm W Zcc İş ekserji akımı Isı etkisi ile ekserji akımı Fiziksel ekserji akımının termal bileşeni Fiziksel ekserji akımının basınç bileşeni Giren ekserji Çıkan ekserji Transfer edilen ekserji Proses için gerekli ekseji girişi Geçiş ekserjisi Entalpi Entalpi Çevre entalpisi Çalışma süresi ...
Gaz türbinli gemilerde ekserji ve termodinamik analiz - Sayfa 4
SİMGE LİSTESİ E Ekserji E P Potansiyel Ekserji E K Kinetik Ekserji E Kim Kimyasal Ekserji E F Fiziksel Ekserji R Üniversal Gaz Sabiti V Hız u İç Enerji v Hacim P Basınç PO Çevre Basıncı T Sıcaklık TO Çevre Sıcaklığı Q Isı W İş • m Kütlesel Debi • ma Hava Kütlesel Debisi • m f Yakıt Kütlesel Debisi • mp Ürünün Kütlesel Debisi • Eq Isı Transferinden Kaynaklanan Ekser...
Dört kademeli pistonlu tip bir CO2 kompresör sisteminde enerji ve ekserji analizi - Sayfa 13
SİMGELER DİZİNİ Cp Sabit basınçta özgül ısı  Ekserji verimi h Entalpi h0 Referans hal entalpisi . I Tersinmezlik . mCO 2 Karbondioksitin kütlesel debisi . m gl Glikolun kütlesel debisi . mh Havanın kütlesel debisi n Politropik üs P Basınç P0 Referans hal basıncı R Gaz sabiti Q˙ Hacimsel debi ρ Yoğunluk s Entropi s0 Referans hal entropisi T Sıcaklık T0 Referans sıc...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kütlesel
entalpi
ekserji
entropi
sıcaklık
sıcaklığı


13. SAYFA ICERIGI

SİMGELER DİZİNİ
dS : tersinir hl değişimleri için entropi dQ : elementl ısı geçişi EF : fiziksel ekserji EK : kinetik ekserji EKim. : kimyasal ekserji E P : potansiyel ekserji E Q : terml ekserji akısı E W : ekserji transferi H : entalpi h sç : su çıkış entalpisi h sg : su giriş entalpisi I : tersinmezlik

mR : gaz akışkanın kütlesel debisi

mS : suyun kütlesel debisi P : basınç Q L : elde edilmek istenen soğutma etkisi Q r : birim zamandaki ısı transferi Q rev : iç enerji S :entropi ssg : su giriş entropisi ssç : su çıkış entropisi T : sıcaklık T 0 : çevre sıcaklığı T r : ısı transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık T : boyutsuz ekserjik sıcaklık W : iş (kj) Wmak : iş transferi
xiii

İlgili Kaynaklarsingle.php