Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBÖLÜM 1
GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte yeryüzündeki yenilenemeyen enerji kaynakları bilinçsizce ve hızlı bir şekilde tüketilmektedir. Bunun sonucunda artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve bu büyük soruna çözüm bulunabilmesi için araştırmacılar, yeryüzünde ve yeraltında bulunan enerji kaynaklarının daha bilinçli olarak tüketilmesi için, enerji geri kazanım sistemleri konusunda çeşitli çalışmalar yapmaya başlamışlardır Ayrıca kullanıcıların enerji tüketimi konusunda bilinçlendirilmelerine önem vererek; güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, jeoterml enerji ve benzeri gibi yenilenebilir enerjilerden yararlanma çalışmalarını sürdürmektedirler.
Bu çalışmalar sonucunda bilim adamları ve termodinamik mühendisleri enerji analizi, ekserji (kullanılabilir enerji) analizi, tersinmezlikler, tersinir iş, kayıp iş, termoekonomi, ekserjoekonomi kavramları üzerinde önemle çalışmalara başlayarak enerji kullanan sistemlerde daha az enerji sarfiyatı ile daha çok iş üretme ve verim artırma konusunda önemli ölçüde olumlu sonuçlar almışlardır.
Tüm bu kavramlar termodinamik bilimi içerisinde yer almaktadır, enerji analizi termodinamiğin birinci kanunu içerisindedir. Termodinamiğin birinci kanunu enerjinin korunumu ilkesini yani enerjinin var veya yok edilemeyeceğini ifade eder ve sistemle çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji çevresi tarafından kaybedilen enerjiye eşit olmak zorundadır kavramını vurgular; ancak enerji üretim sistemlerinin analizi için birinci kanun tek başına yeterli değildir, bu durumda devreye termodinamiğin ikinci kanunu girer.
İkinci kanun; kullanılabilir enerji, enerjinin niteliği(kalitesi), enerji azalması, entropi üretimi ve kayıp kullanılabilir iş (tersinmezlik) konularını içermektedir. İkinci kanun, ısı enerjisinin sadece belli bir miktarını işe dönüştürülebileceğini; çevrenin iç enerjisinden yararlanarak iş üretilemeyeceğini ifade ederek enerji dönüşümlerini kısıtlamakta ve bütün
115. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir otomotiv klima sisteminin ekserji analizi ile performans tespiti - Sayfa 18
BÖLÜM 1 GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte yeryüzündeki yenilenemeyen enerji kaynakları bilinçsizce ve hızlı bir şekilde tüketilmektedir. Bunun sonucunda artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve bu büyük soruna çözüm bulunabilmesi için araştırmacılar, yeryüzünde ve yeraltında bulunan enerji kaynaklarının daha bilinçli olarak tüketilmesi için, enerji geri kazanım sistemleri konusunda çeşitl...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kanun
sistem
ikinci
sistemle
enerji
ekserji


15. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 1
GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte yeryüzündeki yenilenemeyen enerji kaynakları bilinçsizce ve hızlı bir şekilde tüketilmektedir. Bunun sonucunda artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve bu büyük soruna çözüm bulunabilmesi için araştırmacılar, yeryüzünde ve yeraltında bulunan enerji kaynaklarının daha bilinçli olarak tüketilmesi için, enerji geri kazanım sistemleri konusunda çeşitli çalışmalar yapmaya başlamışlardır Ayrıca kullanıcıların enerji tüketimi konusunda bilinçlendirilmelerine önem vererek; güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, nükleer enerji, rüzgar enerjisi, jeoterml enerji ve benzeri gibi yenilenebilir enerjilerden yararlanma çalışmalarını sürdürmektedirler.
Bu çalışmalar sonucunda bilim adamları ve termodinamik mühendisleri enerji analizi, ekserji (kullanılabilir enerji) analizi, tersinmezlikler, tersinir iş, kayıp iş, termoekonomi, ekserjoekonomi kavramları üzerinde önemle çalışmalara başlayarak enerji kullanan sistemlerde daha az enerji sarfiyatı ile daha çok iş üretme ve verim artırma konusunda önemli ölçüde olumlu sonuçlar almışlardır.
Tüm bu kavramlar termodinamik bilimi içerisinde yer almaktadır, enerji analizi termodinamiğin birinci kanunu içerisindedir. Termodinamiğin birinci kanunu enerjinin korunumu ilkesini yani enerjinin var veya yok edilemeyeceğini ifade eder ve sistemle çevresinin etkileşimi sırasında, sistem tarafından kazanılan enerji çevresi tarafından kaybedilen enerjiye eşit olmak zorundadır kavramını vurgular; ancak enerji üretim sistemlerinin analizi için birinci kanun tek başına yeterli değildir, bu durumda devreye termodinamiğin ikinci kanunu girer.
İkinci kanun; kullanılabilir enerji, enerjinin niteliği(kalitesi), enerji azalması, entropi üretimi ve kayıp kullanılabilir iş (tersinmezlik) konularını içermektedir. İkinci kanun, ısı enerjisinin sadece belli bir miktarını işe dönüştürülebileceğini; çevrenin iç enerjisinden yararlanarak iş üretilemeyeceğini ifade ederek enerji dönüşümlerini kısıtlamakta ve bütün
1

İlgili Kaynaklarsingle.php