Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesidoğal olayların tersinmez olduğunu belirterek enerjinin başka şekillere dönüşümünde kullanılabilecek miktarın azalacağını, bu yüzden de sürekli olarak değerini yitireceğini ifade etmektedir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre bir sistemden çıkan enerjinin iş potansiyeli sisteme giren enerjinin iş potansiyelinden daha küçüktür, aradaki fark sistemde meydana gelen enerji dönüşümünde oluşan tersinmezliklere bağlıdır.
Ekserji (kullanılabilir enerji) analizi termodinamiğin ikinci kanununa dayanır ve ikinci kanun kullanılabilirlik ile ilgili olup bir enerji kaynağının maksimum iş potansiyeli üzerinde durur. Bir sistemdeki entropi üretimi, iş yapma imknlarının kullanılamamasına ve enerjinin kalitesinin azalmasına sebep olur. Bu yüzden araştırmacılar, bir enerji sisteminin analizi yapılırken birinci kanun ile birlikte ikinci kanunu da değerlendirmek gerektiğini savunmuşlardır (Bejan,1995). Kullanılabilir enerji analizinin önceleri keşfedilmesine rağmen enerjinin ucuz ve bol olduğu zamanlarda mühendislik uygulamalarında yakın bir zamana kadar pek kullanılmamış, enerjinin azaldığı ve pahalı olduğu yıllardan başlanarak günümüzde de önemle ve bilinçli olarak kullanılmaktadır.
1950li yıllardan sonra kullanılmaya başlanan ekserji analizi yöntemi, sistemdeki kayıp kullanılabilir enerjinin hangi bölgelerde meydana geldiğini tespit ettiği için enerjinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olan sonuçlar vererek bir çok enerji üretim ve kullanım sisteminde verim değerlerini önemli ölçüde artırdığı gözlemlenmiştir.
1.1 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Dünya nüfusunun hızla artması ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerji tüketimi de son derece artış göstermektedir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının sınırlı olması, bilinçsizce ve hızla tüketilmesi, bilim adamalarını alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yollarını bulmaya ve şu an kullanılan yakıtlardan sağlanan enerjiyi sistemdeki tersinmezlikler (kayıp iş) azaltılarak daha verimli kullanmaya yöneltmiştir. Bu amaçla enerji ve ekserji analizi gibi yöntemler enerji üretim ve tüketim sistemlerine uygulanarak daha fazla kapasitedeki iş daha az enerji sarfiyatı ile karşılanmıştır.
Günümüzde üretilen enerjinin büyük bir kısmı sanayide harcanmaktadır, geri kalan kısmı aydınlatma, ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemleri vb.ticari ve evsel uygulamalarda harcanmaktadır. Üretilen ve depo edilen soğuk muhafazası istenen gıdaların, medikal
216. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gaz-katı yakıtlı enerji santralinin ekserji verim artışının araştırılması - Sayfa 24
ekserji, baca gazı, soğutma suyu ve ısı kaybı şeklinde çevreye atılır. Ekserji kaybı, termodinamiğin ikinci kanun analizi de denilen “Ekserji Analizi”’nden saptanır. Termodinamiğin 2nci kanunu, hem bir enerji taşıyıcısının gerçek termodinamik değerini hem de proses ya da sistemlerden olan kayıpların ve gerçek termodinamik yetersizliklerin hesaplarının yapılabilmesi sonucu ile bir enerji dengesini ...
Bir doğalgaz santralinde atık ısı kazanım tesisinin enerji ve ekserji analizi - Sayfa 24
BÖLÜM 3 İKİNCİ KANUN ANALİZİ 3.1 EKSERJİYE DAYALI TEMEL KAVRAMLAR Çevre sıcaklığında çalışan enerji sistemleri için, kullanılabilir enerji olarak da bilinen ekserjiyi enerjinin faydalı kısmı olarak düşünebiliriz. Yani; enerjinin faydalı kısmı, enerjinin başka enerji formuna dönüştürülebilen kısımdır. Bir madde ya da b i r enerji akışına bağlı ekserji, baca gazı, soğutma suyu ve ısı kaybı şeklin...
Bir otomotiv klima sisteminin ekserji analizi ile performans tespiti - Sayfa 32
2.2.1. Ekserjiye Dayalı Temel kavramlar Termodinamiğin ikinci kanunu, hem bir enerji dönüşümünün gerçek termodinamik değerini hem de proses ya da sistemlerden olan kayıpların ve gerçek termodinamik yetersizliklerin hesaplarının yapılabilmesini sağlar. Çevre sıcaklığında çalışan enerji sistemleri için, kullanılabilir enerji olarak da bilinen ekserjiyi, enerjinin faydalı kısmı olarak düşünebiliriz....

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kanunu
ikinci
tersinmez
enerji
termodinamiğin
enerjinin


16. SAYFA ICERIGI

doğal olayların tersinmez olduğunu belirterek enerjinin başka şekillere dönüşümünde kullanılabilecek miktarın azalacağını, bu yüzden de sürekli olarak değerini yitireceğini ifade etmektedir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre bir sistemden çıkan enerjinin iş potansiyeli sisteme giren enerjinin iş potansiyelinden daha küçüktür, aradaki fark sistemde meydana gelen enerji dönüşümünde oluşan tersinmezliklere bağlıdır.
Ekserji (kullanılabilir enerji) analizi termodinamiğin ikinci kanununa dayanır ve ikinci kanun kullanılabilirlik ile ilgili olup bir enerji kaynağının maksimum iş potansiyeli üzerinde durur. Bir sistemdeki entropi üretimi, iş yapma imknlarının kullanılamamasına ve enerjinin kalitesinin azalmasına sebep olur. Bu yüzden araştırmacılar, bir enerji sisteminin analizi yapılırken birinci kanun ile birlikte ikinci kanunu da değerlendirmek gerektiğini savunmuşlardır (Bejan,1995). Kullanılabilir enerji analizinin önceleri keşfedilmesine rağmen enerjinin ucuz ve bol olduğu zamanlarda mühendislik uygulamalarında yakın bir zamana kadar pek kullanılmamış, enerjinin azaldığı ve pahalı olduğu yıllardan başlanarak günümüzde de önemle ve bilinçli olarak kullanılmaktadır.
1950li yıllardan sonra kullanılmaya başlanan ekserji analizi yöntemi, sistemdeki kayıp kullanılabilir enerjinin hangi bölgelerde meydana geldiğini tespit ettiği için enerjinin daha verimli kullanılmasına yardımcı olan sonuçlar vererek bir çok enerji üretim ve kullanım sisteminde verim değerlerini önemli ölçüde artırdığı gözlemlenmiştir.
1.1 ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Dünya nüfusunun hızla artması ve gelişen teknolojiye bağlı olarak enerji tüketimi de son derece artış göstermektedir. Fosil kökenli enerji kaynaklarının sınırlı olması, bilinçsizce ve hızla tüketilmesi, bilim adamalarını alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma yollarını bulmaya ve şu an kullanılan yakıtlardan sağlanan enerjiyi sistemdeki tersinmezlikler (kayıp iş) azaltılarak daha verimli kullanmaya yöneltmiştir. Bu amaçla enerji ve ekserji analizi gibi yöntemler enerji üretim ve tüketim sistemlerine uygulanarak daha fazla kapasitedeki iş daha az enerji sarfiyatı ile karşılanmıştır.
Günümüzde üretilen enerjinin büyük bir kısmı sanayide harcanmaktadır, geri kalan kısmı aydınlatma, ısıtma, soğutma, iklimlendirme sistemleri vb.ticari ve evsel uygulamalarda harcanmaktadır. Üretilen ve depo edilen soğuk muhafazası istenen gıdaların, medikal
2

İlgili Kaynaklarsingle.php