Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiürünlerin ve bazı kullanım eşyalarının tüketiminin son derece fazla olduğu günümüzde soğutma sistemleri konusu üzerinde önemle durulması gereken konulardandır. Soğutma sistemlerinin kullanımının fazla sayıda olması ve her geçen gün artması araştırmacıları, soğutma sistemlerinde en az enerji sarfiyatı ile en çok iş elde etmeye yöneltmiştir. Bu amaçla soğutma sistemlerindeki tersinmezliklerin (kayıp kullanılabilir işin) azaltılarak veya giderilerek sistem verimlerini artırmak ve optimum şartları sağlamak için bu sistemlere de enerji ve ekserji analizleri uygulanmasıyla enerjinin etkin bir şekilde kullanımına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 1.2 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada; bir soğutma sisteminde farklı kapasitelerde kondenser kullanıp, sisteme enerji ve ekserji analizlerini uygulayarak sistemdeki tersinmezliklerin (kayıp kullanılabilir iş) ve diğer kayıpların tespit edilerek, bunların giderilmesi için optimum bileşenleri, gerekli parametreleri düzenlemek amaçlanmıştır. Sistemde; bir kompresör, basınç düşürücü bir kılcal boru, birbirine yakın kapasite değerlerinde üç adet su soğutmalı kondenser, bir adet evaporatör, her bir kondenserin ve tek evaporatörün girişlerine birer kapama vanası yerleştirilmiştir. Kondenserler ve evaporatör, kapama vanaları kullanılarak farklı kapasitelerdeki kondenserlerin tek tek işletmeye alınmasıyla hangi kapasitelerde enerji ve ekserji kaybının fazla olacağının tespiti için sisteme enerji ve ekserji analizleri uygulanarak deneysel bir çalışma ile araştırılması yapılmıştır.
317. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termoekonomik optimizasyonu - Sayfa 15
ı. GİRİŞ 1 Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi, soğutma uygulamalarında en çok kullanılan sistemdir. Bu sistemde, yoğuşma sıcaklığı düştükçe ve buharlaşma sıcaklığı arttıkça sistemin verimi artar. Sistem verimini bir miktar daha arttırmak için evaporatörde aşırı kızdırma ve kondenserde aşırı soğutma işlemleri yapılır. Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde, Termodinamiğin I. Kanunu analizi...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekserji
çalışma
sistem
evaporatör
soğutma
kondenser


17. SAYFA ICERIGI

ürünlerin ve bazı kullanım eşyalarının tüketiminin son derece fazla olduğu günümüzde soğutma sistemleri konusu üzerinde önemle durulması gereken konulardandır. Soğutma sistemlerinin kullanımının fazla sayıda olması ve her geçen gün artması araştırmacıları, soğutma sistemlerinde en az enerji sarfiyatı ile en çok iş elde etmeye yöneltmiştir. Bu amaçla soğutma sistemlerindeki tersinmezliklerin (kayıp kullanılabilir işin) azaltılarak veya giderilerek sistem verimlerini artırmak ve optimum şartları sağlamak için bu sistemlere de enerji ve ekserji analizleri uygulanmasıyla enerjinin etkin bir şekilde kullanımına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 1.2 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada; bir soğutma sisteminde farklı kapasitelerde kondenser kullanıp, sisteme enerji ve ekserji analizlerini uygulayarak sistemdeki tersinmezliklerin (kayıp kullanılabilir iş) ve diğer kayıpların tespit edilerek, bunların giderilmesi için optimum bileşenleri, gerekli parametreleri düzenlemek amaçlanmıştır. Sistemde; bir kompresör, basınç düşürücü bir kılcal boru, birbirine yakın kapasite değerlerinde üç adet su soğutmalı kondenser, bir adet evaporatör, her bir kondenserin ve tek evaporatörün girişlerine birer kapama vanası yerleştirilmiştir. Kondenserler ve evaporatör, kapama vanaları kullanılarak farklı kapasitelerdeki kondenserlerin tek tek işletmeye alınmasıyla hangi kapasitelerde enerji ve ekserji kaybının fazla olacağının tespiti için sisteme enerji ve ekserji analizleri uygulanarak deneysel bir çalışma ile araştırılması yapılmıştır.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php