Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBÖLÜM 2
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Eğrican ve Özdoğan (1990), Enerji sistemlerinin ekserji esas alınarak incelenmesine yönelik mühendislik uygulamalarının gelişimini, neden – sonuç ilişkilerini de göz önünde bulundurarak irdelemişlerdir. Sonuçta da, entropi bazlı çalınmalarla bu ilişkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir.
Tsatsaroni (1993), Bir enerji tesisine, enerji sistemlerinin optimum tasarımını ve performansını hesaplamak için mühendislik ekonomisinin genel kavranılan ile ekserjinin biraraya getirilmesinden oluşan termoekonomik analizi uygulamıştır.
Dingeç (1996), Yapmış olduğu yüksek lisans tezinde, içerisinde R22 soğutucu akışkanının olduğu ve hava soğutmalı ısı eşanjörlerinin kullanıldığı basit bir buzdolabı sisteminin termoekonomik optimizasyonunu yapmıştır. Sistem bileşenlerinin dizayn değişkenleri olarak kondenser ve evaporatör alanları ile kompresör verimi seçilmiştir. Sistemdeki her bir bileşene ekserji analizi uygulanarak kısmi ve toplam tersinmezlikleri hesaplanmıştır
Özkaymak (1998), Yapmış olduğu doktora tezinde soğutma sisteminde aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termodinamik ve ekonomik yönden analizini yapmıştır. Çalışmasında R12, R22, R502 soğutucu akışkanlarını kullanmıştır. Sistemdeki tüm bileşenler için termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarını, sonra da sisteme termoekonomik optimizasyon uygulamıştır. Sistemin toplam tersinmezliklerini hesaplamış, tersinmezlik ve ekonomi formüllerini birleştirerek sistemin her bir bileşeni için optimum alan formülleri türetmiştir. Optimizasyonda her bir soğutucu akışkan için değişik kondenser, evaporatör, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sıcaklıklarında uygun eşanjör alanlarını bulmuştur.
Chen ve Prasad (1999), Yaptığı çalışmada R134a ve R12 soğutucu akışkanlarının kullanıldığı kompresörlü soğutma sistemlerini ideal çevrim yerine gerçek çevrime
418. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 17
2 işlemler için öncelikle Termodinamiğin I. Kanunu analizi yapılacaktır. Analizde üç değişik soğutucu akışkan için, farklı parametrelere bağlı olarak soğutma tesir katsayısının (COP) değişimi incelenecektir. Burada, evaporatör sıcaklığı, kondanser sıcaklığı, aşırı kızdırma sıcaklığı ve aşırı soğutma sıcaklığı değişken sistem parametreleri olarak ele alınacaktır. Tezin daha sonraki bölümünde yine...
R22 ve alternatifleri R407c ile R410a soğutucu akışkanlarının ısı pompasındaki performanslarının teorik olarak incelenmesi - Sayfa 44
29 3.2. Kompresörlü Soğutma Sistemleri, Performansları ve Alternatif Soğutucu Akışkanlar İle İlgili Yapılan Çalışmalar Onat ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada farklı buharlaşma sıcaklıklarına göre R22 ve alternatifleri olan soğutucu akışkanların analizi yapılmıştır. Bu akışkanlar 10 kW soğutma kapasitesindeki tek kademeli bir çevrim üzerinde denenmek suretiyle sıkıştırma oranı, kütlesel d...
Bir otomotiv klima sisteminin ekserji analizi ile performans tespiti - Sayfa 23
Güler tarafından yapılan çalışmada, modelleme ve iyileştirme potansiyelinin belirlenmesi için, soğutucu akışkan olarak R134a ve R600a kullanılan ev tipi buzdolaplarına ekserji analizi uygulanmıştır. Sistem bileşenlerinin her birindeki ekserji kayıpları (tahripleri), deneysel olarak ölçülen parametreler için hesaplanarak sistem bileşenlerinin ekserji verimleri, belirlenmiştir. İncelenen ev tipi buz...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

evaporatör
sistem
termoekonomik
alanları
soğutma
aşırı


18. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 2
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Eğrican ve Özdoğan (1990), Enerji sistemlerinin ekserji esas alınarak incelenmesine yönelik mühendislik uygulamalarının gelişimini, neden – sonuç ilişkilerini de göz önünde bulundurarak irdelemişlerdir. Sonuçta da, entropi bazlı çalınmalarla bu ilişkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir.
Tsatsaroni (1993), Bir enerji tesisine, enerji sistemlerinin optimum tasarımını ve performansını hesaplamak için mühendislik ekonomisinin genel kavranılan ile ekserjinin biraraya getirilmesinden oluşan termoekonomik analizi uygulamıştır.
Dingeç (1996), Yapmış olduğu yüksek lisans tezinde, içerisinde R22 soğutucu akışkanının olduğu ve hava soğutmalı ısı eşanjörlerinin kullanıldığı basit bir buzdolabı sisteminin termoekonomik optimizasyonunu yapmıştır. Sistem bileşenlerinin dizayn değişkenleri olarak kondenser ve evaporatör alanları ile kompresör verimi seçilmiştir. Sistemdeki her bir bileşene ekserji analizi uygulanarak kısmi ve toplam tersinmezlikleri hesaplanmıştır
Özkaymak (1998), Yapmış olduğu doktora tezinde soğutma sisteminde aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termodinamik ve ekonomik yönden analizini yapmıştır. Çalışmasında R12, R22, R502 soğutucu akışkanlarını kullanmıştır. Sistemdeki tüm bileşenler için termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarını, sonra da sisteme termoekonomik optimizasyon uygulamıştır. Sistemin toplam tersinmezliklerini hesaplamış, tersinmezlik ve ekonomi formüllerini birleştirerek sistemin her bir bileşeni için optimum alan formülleri türetmiştir. Optimizasyonda her bir soğutucu akışkan için değişik kondenser, evaporatör, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma sıcaklıklarında uygun eşanjör alanlarını bulmuştur.
Chen ve Prasad (1999), Yaptığı çalışmada R134a ve R12 soğutucu akışkanlarının kullanıldığı kompresörlü soğutma sistemlerini ideal çevrim yerine gerçek çevrime
4

İlgili Kaynaklarsingle.php