Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesidayanan, geliştirilen yeni bir bilgisayar simülasyonu kullanarak her iki soğutucu akışkan için sistem verimlerini karşılaştırmışlardır. Analiz sonucunda aynı soğutma yükleri için R134a için gerekli güç %3 oranında daha fazladır. Ayrıca bu çalışmada her iki sistem için ekserji analizi de yapılarak termodinamik yönden karşılaştırılmıştır.
Khan ve Zubair (1999), Yaptıkları çalışmalarında buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimi için termodinamik analiz çalışması yapmışlardır Bu çalışma için R22soğutucu akışkanlı basit buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminin gerçek verilerini kullanarak soğutma çevriminin simülasyonunu yapan sonlu zaman termodinamik modeli geliştirilmiştir. Bu modelde soğutma suyu sıcaklığı sabit tutularak soğutucu akışkan debisi değiştirilmiştir Böylelikle değişen evaporatör kapasitesinin ve aşırı soğutma ile aşırı kızdırma işlemlerinin sistem verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda aşırı kızdırmanın aşırı soğutmaya göre sistem performansı üzerinde daha fazla etkili olduğu bulunmuştur
Khan ve Zubair (2000), Çalışmalarında aşırı soğutmalı buhar sıkıştırmalı mekanik bir soğutma çevriminde aşırı soğutma işleminin sistem performansına etkisini incelemişlerdir. Çevrimde aşırı soğutma için başka bir küçük buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi kullanmışlardır. Yaptıkları termodinamik analizler sonucunda sistemin toplam performansının, küçük çevrim ile artmakta olduğu ve verimdeki bu artışın aşırı soğutucudaki soğutucu akışkan doyma sıcaklığına bağlı olduğu anlaşılmıştır.
Ertaş (2002), Soğutma sistemlerinde kullanılabilir enerji (ekserji) analizi konulu, yaptığı yüksek lisans tezinde enerji analizi ve entropi analizi yöntemleri hakkında ayrıntıya inmeden temel bilgileri kullanarak, ekserji analizi yöntemini ise ayrıntılı olarak incelemiştir. Sonra buhar sıkıştırmalı, absorpsiyonlu ve hava genişlemeli soğutma çevrimlerinin teorik olarak ekserji analizini yapmıştır.
Daha sonra ise tüm elemanlarında tersinmezlikler bulunan iki kademeli, buhar sıkıştırmalı, soğutucu akışkan olarak da amonyağın kullanıldığı bir soğutma sisteminin ekserji ve enerji analizini sayısal olarak yaparak elemanlardaki tersinmezliklerin sistem performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmasının sonucunda sistemdeki tersinmezliklerin kaynağının akış sürtünmesi ve sonlu sıcaklık farkında ısı geçişinin olduğunu, sistemdeki yüksek basınç kompresörü ile genleşme valfi arasındaki elemanlarda akış sürtünmesi dolayısıyla oluşacak basınç kaybı sistem performansını etkilemediğini ancak sistemin
519. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 23
8 güç, CFC12’den biraz daha fazladır. Aynı zamanda ekserji analizleri yapılarak iki sistemin termodinamik yönden karşılaştırılması yapılmıştır. Sonuçlarda, HFC134a ile çalışan sistemin performansının, yaklaşık %3 oranındaki fazla ekserji kaybından dolayı, CFC12 ile çalışan sisteminkinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Khan ve Zubair (1999), yaptıkları çalışmada buhar sıkıştırmalı bir soğut...
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde ejektör kullanımının performansa etkisi - Sayfa 15
ortam sıcaklığı gibi değişken parametreler dikkate alınmıştır. Çalışmanın sonucunda yukarıda ifade edilen parametreler için sistemin optimum çalışma sıcaklığı yaklaşık 80 °C olduğu belirtilmiştir. (Somchai and Disawas, 2005), Yapılan farklı bir deneysel çalışmada geleneksel soğutma çevriminin yanında, genleşme valfi ve ejektör kullanılarak iki fazlı ejektörlü soğutma sisteminin performansı araştı...
R22 ve alternatifleri R407c ile R410a soğutucu akışkanlarının ısı pompasındaki performanslarının teorik olarak incelenmesi - Sayfa 47
32 performansının, yaklaşık % 3 oranındaki fazla ekserji kaybından dolayı, CFC12 ile çalışan sisteminkinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir [19]. Khan ve Zubair, yaptıkları çalışmada buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimi için termodinamik ve tasarım analizleri yapmışlardır. Bunun için R22 soğutucu akışkanı ile çalışan basit buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminin gerçek verileri kullanıla...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çevrim
buhar
sistemin
akış
sıkıştırmalı
soğutucu


19. SAYFA ICERIGI

dayanan, geliştirilen yeni bir bilgisayar simülasyonu kullanarak her iki soğutucu akışkan için sistem verimlerini karşılaştırmışlardır. Analiz sonucunda aynı soğutma yükleri için R134a için gerekli güç %3 oranında daha fazladır. Ayrıca bu çalışmada her iki sistem için ekserji analizi de yapılarak termodinamik yönden karşılaştırılmıştır.
Khan ve Zubair (1999), Yaptıkları çalışmalarında buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimi için termodinamik analiz çalışması yapmışlardır Bu çalışma için R22soğutucu akışkanlı basit buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevriminin gerçek verilerini kullanarak soğutma çevriminin simülasyonunu yapan sonlu zaman termodinamik modeli geliştirilmiştir. Bu modelde soğutma suyu sıcaklığı sabit tutularak soğutucu akışkan debisi değiştirilmiştir Böylelikle değişen evaporatör kapasitesinin ve aşırı soğutma ile aşırı kızdırma işlemlerinin sistem verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda aşırı kızdırmanın aşırı soğutmaya göre sistem performansı üzerinde daha fazla etkili olduğu bulunmuştur
Khan ve Zubair (2000), Çalışmalarında aşırı soğutmalı buhar sıkıştırmalı mekanik bir soğutma çevriminde aşırı soğutma işleminin sistem performansına etkisini incelemişlerdir. Çevrimde aşırı soğutma için başka bir küçük buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi kullanmışlardır. Yaptıkları termodinamik analizler sonucunda sistemin toplam performansının, küçük çevrim ile artmakta olduğu ve verimdeki bu artışın aşırı soğutucudaki soğutucu akışkan doyma sıcaklığına bağlı olduğu anlaşılmıştır.
Ertaş (2002), Soğutma sistemlerinde kullanılabilir enerji (ekserji) analizi konulu, yaptığı yüksek lisans tezinde enerji analizi ve entropi analizi yöntemleri hakkında ayrıntıya inmeden temel bilgileri kullanarak, ekserji analizi yöntemini ise ayrıntılı olarak incelemiştir. Sonra buhar sıkıştırmalı, absorpsiyonlu ve hava genişlemeli soğutma çevrimlerinin teorik olarak ekserji analizini yapmıştır.
Daha sonra ise tüm elemanlarında tersinmezlikler bulunan iki kademeli, buhar sıkıştırmalı, soğutucu akışkan olarak da amonyağın kullanıldığı bir soğutma sisteminin ekserji ve enerji analizini sayısal olarak yaparak elemanlardaki tersinmezliklerin sistem performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışmasının sonucunda sistemdeki tersinmezliklerin kaynağının akış sürtünmesi ve sonlu sıcaklık farkında ısı geçişinin olduğunu, sistemdeki yüksek basınç kompresörü ile genleşme valfi arasındaki elemanlarda akış sürtünmesi dolayısıyla oluşacak basınç kaybı sistem performansını etkilemediğini ancak sistemin
5

İlgili Kaynaklarsingle.php