Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesialçak basınç tarafındaki elemanlarda akış sürtünmesi nedeniyle oluşacak basınç kaybı ise sistem performansını olumsuz etkilediğini, buharlaştırıcıdaki basınç kaybı, kompresörlerin izantropik verimlerindeki azalma ve emiş borusundaki basınç kaybı ve ısı kazancının sistem performansını önemli miktarda azalttığını, kompresörlerin izantropik verimlerinde bir artış oluşturulduğunda da sistemin performansının iyileştiği, çevreden sisteme geçen ısı geçişinin daima sistem performansını olumsuz etkilediği, yoğuşturucu ile genleşme valfi arasındaki sıvı borusundan çevreye olacak ısı kaybının ise sistem performansını olumlu yönde etkilediğini, soğutma işlemlerinde performans açısından en riskli boru kesiminin emiş borusu olduğu sonuçlarını tespit etmiştir.
Kanoğlu vd. (2003), Nem alıcı açık çevrim soğutma sistemlerinde enerji ve ekserji analizi için doğal zeoliti nem alıcı olarak kullanarak yeni bir metot geliştirdiler. Ünitenin karakteristik bir çalışması esnasında deneysel olarak ünitenin kullanma verilerini toplayarak enerji ve ekserji formüllerini uygulamışlardır. Ünitenin soğutma performans katsayısı (COP) değeri 0,35, tersinmezlik COP değeri 3,11 ve ekserji etkisi % 11,1 değerlerini ölçmüşlerdir. Nem alıcı ekserji kayıplarının % 33,8i ile büyük miktarını kapsamaktadır, sonra % 31,2 ile ısıtma sisteminin takip ettiğini bulmuşlardır. Analizin ekserji kayıpları ile belirti bölgelerini ve miktarlarını bulmaya olanak verdiği ve bu bu yüzden ekserji kayıplarının en aza indirmenin yolunun tersinir COP değerine yaklaşmak olduğu nu belirtmişlerdir.
Kızılkan (2004), Yaptığı yüksek lisans tezinde kompresörlü teorik soğutma sistemindeki evaporatör, kondenser, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termodinamik ve termoekonomik yönden üç farklı soğutucu akışkan (R22, R134a, R407c) için analizini yapmıştır. Çalışmasının ilk aşamasında kompresörlü soğutma sisteminin soğutma performans katsayısını incelemiş ve termodinamiğin birinci kanununun analizini uygulayarak daha sonra da sistem tersinmezliklerinin ve ekserji kayıplarının incelendiği termodinamiğin ikinci kanunu analizini yapmıştır. Çalışmasının son aşamasında ise soğutma sisteminin tümüne termodinamik optimizasyon metodu uygulamıştır.
Sözen (2003), Çalışmasında amonyak – su ile çalışan soğurmalı bir soğutma sisteminde yer alan ısı değiştiricilerinin sistem performansı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla iki ısı değiştiricisinin de bulunduğu durum, yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin bulunduğu durum, yalnız karışım ısı değiştiricisinin bulunduğu durum olmak üzere üç
620. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alternatif soğutucu akışkan kullanılan bir soğutma sisteminde termodinamik ve ısı transferinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 112
Kompresörlü teorik soğutma sisteminin birinci kanun analizinde değişken parametreler için COP değerleri hesaplanmıştır. Yapılan analizlerde evaporatör sıcaklığının ve basıncının artmasıyla COP değerinin arttığı tespit edilmiştir. Al-Otabi vd. (2004), ve Koçoğlu (1993)’nun yaptıkları çalışmalarında da benzer sonuçların olduğu görülmektedir. Evaporatör basıncının artmasıyla soğutucu akışkan debisin...
Dört kademeli pistonlu tip bir CO2 kompresör sisteminde enerji ve ekserji analizi - Sayfa 26
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR M.Ali AKGÜL Zubair ve ark. (1996), yaptıkları çalışmada termodinamiğin 1. ve 2. yasalarına göre HFC-134a soğutucu akışkanı kullanan bir buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimininin analizini yapmışlardır. Analiz sistemdeki tersinmezliklerin bulunması için her bir elemana ayrı ayrı uygulanmıştır. Stouffs ve ark. (1999), yaptıkları çalışmada pistonlu kompresörlerin termodinami...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutucu
sistemin
akış
sistem
soğutma
akışkan


20. SAYFA ICERIGI

alçak basınç tarafındaki elemanlarda akış sürtünmesi nedeniyle oluşacak basınç kaybı ise sistem performansını olumsuz etkilediğini, buharlaştırıcıdaki basınç kaybı, kompresörlerin izantropik verimlerindeki azalma ve emiş borusundaki basınç kaybı ve ısı kazancının sistem performansını önemli miktarda azalttığını, kompresörlerin izantropik verimlerinde bir artış oluşturulduğunda da sistemin performansının iyileştiği, çevreden sisteme geçen ısı geçişinin daima sistem performansını olumsuz etkilediği, yoğuşturucu ile genleşme valfi arasındaki sıvı borusundan çevreye olacak ısı kaybının ise sistem performansını olumlu yönde etkilediğini, soğutma işlemlerinde performans açısından en riskli boru kesiminin emiş borusu olduğu sonuçlarını tespit etmiştir.
Kanoğlu vd. (2003), Nem alıcı açık çevrim soğutma sistemlerinde enerji ve ekserji analizi için doğal zeoliti nem alıcı olarak kullanarak yeni bir metot geliştirdiler. Ünitenin karakteristik bir çalışması esnasında deneysel olarak ünitenin kullanma verilerini toplayarak enerji ve ekserji formüllerini uygulamışlardır. Ünitenin soğutma performans katsayısı (COP) değeri 0,35, tersinmezlik COP değeri 3,11 ve ekserji etkisi % 11,1 değerlerini ölçmüşlerdir. Nem alıcı ekserji kayıplarının % 33,8i ile büyük miktarını kapsamaktadır, sonra % 31,2 ile ısıtma sisteminin takip ettiğini bulmuşlardır. Analizin ekserji kayıpları ile belirti bölgelerini ve miktarlarını bulmaya olanak verdiği ve bu bu yüzden ekserji kayıplarının en aza indirmenin yolunun tersinir COP değerine yaklaşmak olduğu nu belirtmişlerdir.
Kızılkan (2004), Yaptığı yüksek lisans tezinde kompresörlü teorik soğutma sistemindeki evaporatör, kondenser, aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termodinamik ve termoekonomik yönden üç farklı soğutucu akışkan (R22, R134a, R407c) için analizini yapmıştır. Çalışmasının ilk aşamasında kompresörlü soğutma sisteminin soğutma performans katsayısını incelemiş ve termodinamiğin birinci kanununun analizini uygulayarak daha sonra da sistem tersinmezliklerinin ve ekserji kayıplarının incelendiği termodinamiğin ikinci kanunu analizini yapmıştır. Çalışmasının son aşamasında ise soğutma sisteminin tümüne termodinamik optimizasyon metodu uygulamıştır.
Sözen (2003), Çalışmasında amonyak – su ile çalışan soğurmalı bir soğutma sisteminde yer alan ısı değiştiricilerinin sistem performansı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Bu amaçla iki ısı değiştiricisinin de bulunduğu durum, yalnız soğutucu ısı değiştiricisinin bulunduğu durum, yalnız karışım ısı değiştiricisinin bulunduğu durum olmak üzere üç
6

İlgili Kaynaklarsingle.php