Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesifarklı durum için termodinamiğin birinci yasası analizi ve ekserji analizi çalışmasını yapmıştır. Sistemde; pompa, kondenser, genleşme valfleri,evaporatör,soğurucu,ayırıcı, soğutucu ve karışım ısı değiştiricileribulunmaktadır. Ayırıcı çıkışındaki amonyak kütle derişiminin sabit ve 0,999 olduğunu kabul etmiştir. Karışım ve soğutucu ısı değiştiricilerinin karşıt akışlı olduğunu varsayarak etkinlikleri hesaplamış ve bu etkinlikleri kullanarak ısı değiştiricilerinden çıkış sıcaklıklarını belirlemiştir,ayrıca sistemin COP değeri, dolaşım oranı,ekserji COP değerini hesaplayarak ısı değiştiricilerinin sistem performansına etkilerini araştırmıştır.
Ünver vd. (2005), Yayınladıkları makalede, doğal gaz yakıtlı bir kombine çevrim güç santralinin performans parametrelerinin değişimini ve değişim miktarlarını yük durumuna ve çevre koşullarına da bağlı olarak termodinamiğin birinci yasa ve ikinci yasalarını kullanarak analiz etmişlerdir. Çalışmada sistemi oluşturan her bir ünitedeki faydalı güç, tersinmezlik miktarlarını tespit etmişler ve sistemin genel olarak verimini hesaplamışlardır.42 derecelik sıcaklık artışında sistemin 1. kanun verimi % 4, 2. kanun verimi % 5 civarında azaldığı tespit edilmiştir. Atmosferik hava sıcaklığındaki artışın sistemin genel verimini olumsuz olarak etkilediği, sıcaklığın 42 C artması santral net güç çıkışını %22 azalttığı ve özgül yakıt sarfiyatını %8 civarında artırdığını gözlemişlerdir. Özgül yakıt sarfiyatı ise artan yük durumuyla azalmaktadır.% 50 yük durumuna göre %100 yükte %12lik bir azalma meydana geldiğini tespit etmişlerdir.
Dazlak (2006), Yaptığı yüksek lisans çalışmasında Bursada kurulu enerji santrali üzerinde atık ısı kazanım tesisinden alınan gerçek işletme verilerini kullanarak tesise enerji ve ekserji analizlerini uygulamıştır. Santralde her ünitenin giriş ve çıkışlarındaki enerji ve ekserji değerlerini hesaplayıp kayıp enerji ve ekserjileri belirleyerek üniteleri birbirleriyle karşılaştırmıştır. Tesisteki toplam enerji kaybı 2538,84 kW ve toplam ekserji kaybı 17075,91 kWdır. Tesis üzerinde yapılan enerji ve ekserji analizi sonucunda en büyük enerji kaybı buhar türbininde (2781,4 kW), ekserji kaybı ise yine buhar türbininde (9034,87 kW) olarak tespit etmiştir. Bu sonuçlara göre iyileştirme çalışmalarının türbinde yapılması gerektiği sonucuna varmıştır
721. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

80.000 m²'lik ısıtma soğutma ihtiyacı olan bir alışveriş merkezinin enerji ve ekserji analizi - Sayfa 23
6    sağlamalıdır. Ancak doğrusal olmayan ve değişik karakteristikteki mevsimsel özelliklerden dolayı HVAC sistemlerinde ki kontrol stratejilerini önceden kestirmek oldukça zordur. Bu çalışma bir alışveriş merkezinde ki enerji tüketiminin yeni HVAC kontrol stratejileri ve frekans kontrol devreleriyle azaltmayı hedeflemektedir. Öncelikle alışveriş merkezi için bir metot geliştirilirken, enerji tas...
Bir otomotiv klima sisteminin ekserji analizi ile performans tespiti - Sayfa 22
ve ekserji analizi sonucunda en büyük enerji kaybı buhar türbininde (2781,4 kW), ekserji kaybı ise yine buhar türbininde (9034,87 kW) olarak tespit etmiştir. Bu sonuçlara göre, verimliliğin arttırılması için iyileştirme çalışmalarının türbinde yapılması gerektiğini belirtmiştir [9]. Sekmen ve Yılbaşı tarafından yapılan çalışmada, dört zamanlı, dört silindirli bir dizel motora, enerji ve ekserji a...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekserji
buhar
kaybı
sistem
analiz
enerji


21. SAYFA ICERIGI

farklı durum için termodinamiğin birinci yasası analizi ve ekserji analizi çalışmasını yapmıştır. Sistemde; pompa, kondenser, genleşme valfleri,evaporatör,soğurucu,ayırıcı, soğutucu ve karışım ısı değiştiricileribulunmaktadır. Ayırıcı çıkışındaki amonyak kütle derişiminin sabit ve 0,999 olduğunu kabul etmiştir. Karışım ve soğutucu ısı değiştiricilerinin karşıt akışlı olduğunu varsayarak etkinlikleri hesaplamış ve bu etkinlikleri kullanarak ısı değiştiricilerinden çıkış sıcaklıklarını belirlemiştir,ayrıca sistemin COP değeri, dolaşım oranı,ekserji COP değerini hesaplayarak ısı değiştiricilerinin sistem performansına etkilerini araştırmıştır.
Ünver vd. (2005), Yayınladıkları makalede, doğal gaz yakıtlı bir kombine çevrim güç santralinin performans parametrelerinin değişimini ve değişim miktarlarını yük durumuna ve çevre koşullarına da bağlı olarak termodinamiğin birinci yasa ve ikinci yasalarını kullanarak analiz etmişlerdir. Çalışmada sistemi oluşturan her bir ünitedeki faydalı güç, tersinmezlik miktarlarını tespit etmişler ve sistemin genel olarak verimini hesaplamışlardır.42 derecelik sıcaklık artışında sistemin 1. kanun verimi % 4, 2. kanun verimi % 5 civarında azaldığı tespit edilmiştir. Atmosferik hava sıcaklığındaki artışın sistemin genel verimini olumsuz olarak etkilediği, sıcaklığın 42 C artması santral net güç çıkışını %22 azalttığı ve özgül yakıt sarfiyatını %8 civarında artırdığını gözlemişlerdir. Özgül yakıt sarfiyatı ise artan yük durumuyla azalmaktadır.% 50 yük durumuna göre %100 yükte %12lik bir azalma meydana geldiğini tespit etmişlerdir.
Dazlak (2006), Yaptığı yüksek lisans çalışmasında Bursada kurulu enerji santrali üzerinde atık ısı kazanım tesisinden alınan gerçek işletme verilerini kullanarak tesise enerji ve ekserji analizlerini uygulamıştır. Santralde her ünitenin giriş ve çıkışlarındaki enerji ve ekserji değerlerini hesaplayıp kayıp enerji ve ekserjileri belirleyerek üniteleri birbirleriyle karşılaştırmıştır. Tesisteki toplam enerji kaybı 2538,84 kW ve toplam ekserji kaybı 17075,91 kWdır. Tesis üzerinde yapılan enerji ve ekserji analizi sonucunda en büyük enerji kaybı buhar türbininde (2781,4 kW), ekserji kaybı ise yine buhar türbininde (9034,87 kW) olarak tespit etmiştir. Bu sonuçlara göre iyileştirme çalışmalarının türbinde yapılması gerektiği sonucuna varmıştır
7

İlgili Kaynaklarsingle.php