Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBÖLÜM 3
SOĞUTMA SİSTEMLERİ
3.1 SOĞUTMA
Soğutma, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişidir. Soğutma, termodinamiğin önemli uygulama alanlarından biridir. Bu işlem, soğutma makineleri veya ısı pompaları ile gerçekleştirilir. Bu makinelerin dayandıkları çevrimlere de soğutma çevrimleri adı verilir (Yamankaradeniz, 2002).
İnsanlar, soğutmayı keşfetmeden önce, besin ihtiyacını karşılamak için ürettikleri gıda maddelerinin bozulmadan ve çürümeden pazarlanması, nakledilmesi ve gerektiğinde tüketimine kadar muhafazası için geçmişten bugüne kadar çeşitli tedbirlere başvurmuş ve mevcut imknlar çerçevesinde kendilerine has yöntemler geliştirmişlerdir. . J.M. Larsen şirketi tarafından ilk mekanik küçük buzdolabı yapılmıştır. Fakat otomatik olmadığı için bu dolaplar soğutma kontrolünü tam anlamıyla sağlayamamıştır. 1918 yılında Kelvinatör şirketi, ilk otomatik kontrol sistemine sahip buzdolabını piyasaya sürerek insanlık tarihinde önemli bir kolaylığa adım atmıştır (Yamankaradeniz, 2002).
Teknolojik gelişmelere paralel olarak artık; ilkel, pahalı ve sürekli olmayan sistemler yerine mekanik ve sürekli soğutma sistemleri geliştirilmeye başlanarak bu konuda kayda değer ilerlemeler yapılmıştır.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi en çok kullanılan soğutma çevrimidir. Bu çevrim; aracı akışkanın dönüşümlü olarak buharlaşması, yoğuşması ve buhar fazında iken sıkıştırılmasıyla gerçekleşmektedir. Çok kullanılan bir başka soğutma çevrimi de gaz akışkanlı soğutma çevrimidir. Bu çevrimde aracı akışkan çevrim boyunca gaz fazında kalır. Bilinen ve kullanılan diğer soğutma çevrimleri; absorpsiyonlu soğutma,
822. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ev tipi buzdolaplarının bilgisayar destekli ısıl analizi - Sayfa 16
BÖLÜM İKİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE TERMODİNAMİĞİ 7 2.1 Giriş Termodinamiğin önemli uygulama alanlarından biri soğutmadır. Soğutma, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişidir. Soğutma, soğutma makineleri veya ısı pompaları tarafından gerçekleştirilir. Bu makinelerin dayandıkları çevrimlere de soğutma çevrimleri adı verilir. En yaygın olarak kullanılan soğutma ç...
Brayton soğutma makinesi tasarımı ve performans analizi - Sayfa 13
BÖLÜM 1. GİRİŞ Soğutma, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısının aktarılmasıdır. Soğutma işlemini gerçekleştiren cihazlara soğutma makineleri, çalıştıkları çevrimlere de soğutma çevrimleri adı verilir. Kompresörden çıkan yüksek basınç ve sıcaklıktaki gaz akışkan (hava) çevreye ısı vererek soğuduktan sonra bir türbinde izentropik olarak genişlerken sıcaklığı düşer. Isı...
İklimlendirme sistemlerinde iç ortam şartlarının optimizasyonu ve ekonomik analizi - Sayfa 34
18 2.2.2.Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sistemi Termodinamiğin önemli uygulama alanlarından biri soğutmadır. Soğutma, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişidir. Soğutma, soğutma makineleri veya ısı pompaları tarafından gerçekleştirilir. Bu makinelerin dayandıkları çevrimlere de soğutma çevrimleri adı verilir. En yaygın olarak kullanılan soğutma çevrimi, buh...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akışkan
soğutma
buhar
çevrim
yüksek
çevrimi


22. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 3
SOĞUTMA SİSTEMLERİ
3.1 SOĞUTMA
Soğutma, düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama ısı geçişidir. Soğutma, termodinamiğin önemli uygulama alanlarından biridir. Bu işlem, soğutma makineleri veya ısı pompaları ile gerçekleştirilir. Bu makinelerin dayandıkları çevrimlere de soğutma çevrimleri adı verilir (Yamankaradeniz, 2002).
İnsanlar, soğutmayı keşfetmeden önce, besin ihtiyacını karşılamak için ürettikleri gıda maddelerinin bozulmadan ve çürümeden pazarlanması, nakledilmesi ve gerektiğinde tüketimine kadar muhafazası için geçmişten bugüne kadar çeşitli tedbirlere başvurmuş ve mevcut imknlar çerçevesinde kendilerine has yöntemler geliştirmişlerdir. . J.M. Larsen şirketi tarafından ilk mekanik küçük buzdolabı yapılmıştır. Fakat otomatik olmadığı için bu dolaplar soğutma kontrolünü tam anlamıyla sağlayamamıştır. 1918 yılında Kelvinatör şirketi, ilk otomatik kontrol sistemine sahip buzdolabını piyasaya sürerek insanlık tarihinde önemli bir kolaylığa adım atmıştır (Yamankaradeniz, 2002).
Teknolojik gelişmelere paralel olarak artık; ilkel, pahalı ve sürekli olmayan sistemler yerine mekanik ve sürekli soğutma sistemleri geliştirilmeye başlanarak bu konuda kayda değer ilerlemeler yapılmıştır.
Buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi en çok kullanılan soğutma çevrimidir. Bu çevrim; aracı akışkanın dönüşümlü olarak buharlaşması, yoğuşması ve buhar fazında iken sıkıştırılmasıyla gerçekleşmektedir. Çok kullanılan bir başka soğutma çevrimi de gaz akışkanlı soğutma çevrimidir. Bu çevrimde aracı akışkan çevrim boyunca gaz fazında kalır. Bilinen ve kullanılan diğer soğutma çevrimleri; absorpsiyonlu soğutma,
8

İlgili Kaynaklarsingle.php