Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiakışkanlara, metan veya etan içerisindeki hidrojen atomlarından bir veya birkaçının yerine sentez yoluyla klor, flor veya brom atomları yerleştirilmek suretiyle elde edilmiştir.

Bu çalışmada yapılan enerji ve ekserji analizlerinde özellikle ozon tabakasına zarar vermeyen ve uzun dönemde R12 soğutucu akışkanının yerine kullanılması tavsiye edilen soğutucu akışkan (R134a) ile çalışan bir kompresör tercih edilmiştir.

Uluslar arası Montreal Protokolü ile klor ve brom içeren soğutucu akışkanlar da olmak üzere ozon tabakasına etki eden bileşenlerin üretimi kontrol altına alınmıştır. CFC tipi (R11, R12, R113, R114 gibi) soğutucu akışkanların üretimi 01/01/1996 tarihinde tamamen durdurulmuştur. HCFC tipi soğutucu akışkanlardan R22 üretimi 01/01/1996 tarihli üretim sayesinde sabit tutulmuştur. Bu akışkanın 01/01/2004 tarihinde üretimi % 65 , 01/ 01/ 2010 tarihinde % 35 , 01/ 01/ 2015 tarihinde % 10, 01/ 01/ 2020 tarihinde % 0,5 seviyelerine indirilecek ve 01/01/2030 tarihinde de tamamen durdurulması ön görülmesine rağmen; uluslar arası soğutma ve iklimlendirme kuruluşları tarafından bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle herhangi bir kısıtlama yoktur (Yamankaradeniz, 2002).

Soğutucu akışkanların ozon tabakasına olan zararları ODP (Ozone Depletion Potential, Ozon Tüketme Potransiyeli) değeri ile belirlenir. ODP değeri, R12 soğutucu akışkanı baz alınarak belirlenmektedir ve bu değer, akışkan için 1dir. Soğutucu akışkanların karbon monoksit içerikleri ise CO2 değeri 1 alınarak, GWP (Global Warning Potential, Küresel Tehlike Potansiyeli) değerleri ile tespit edilir. Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri ile yakın zamanda yerine kullanılması düşünülen soğutucu akışkanlar Çizelge 3.1de gösterilmiştir.

Çizelge 3.1 Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri ile yerini alacağı soğutucu akışkanlar çizelge halinde gösterilmektedir (Dupont, 2003).

Soğutucu akışkan R123 R11 R134a R401a R401b R409a R12 R500

Yerini alacağı akışkan R11 Ü.D. R12 R12 R12, R500 R12 Ü.D. Ü.D.

ODP 0.02 1 0 0.03 0.035 0.05 1 0.738

GWP 93 4000 1300 973 1062 1288 8500 6310

1024. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir otomotiv klima sisteminin ekserji analizi ile performans tespiti - Sayfa 55
atomları yerleştirilmek suretiyle elde edilmiştir. Ayrıca, uluslararası Montreal Protokolü ile klor ve brom içeren soğutucu akışkanlar da olmak üzere ozon tabakasına etki eden bileşenlerin üretimi kontrol altına alınmıştır. CFC tipi (R11, R12, R113, R114 gibi) soğutucu akışkanların üretimi 01/ 01/ 1996 tarihinde tamamen durdurulmuştur. HCFC tipi soğutucu akışkanlardan R22 üretimi 01/ 01/ 1996 tari...
Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 35
20 zamanda yerine kullanılması planlanan soğutucu akışkanlar Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. Çizelge 3.1. Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri ile yerini alacağı soğutucu akışkanlar (Dupont, 2003) Soğutucu akışkan Yerini alacağı akışkan R123 R11 R11 Ü.D. R134a R12 R401a R12 R401b R12, R500 R409a R12 R12 Ü.D. R500 Ü.D. R402a R502...
NH3 ve NH3/CO2 kaskad soğutma sistemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 42
Çizelge 2.3. Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri ile yerini alacağı soğutucu akışkanlar (Dupont 2003) Soğutucu akışkan R123 R11 Yerini alacağı akışkan R11 Ü.D. ODP 0.02 1 GWP 93 4000 R134a R12 0 1300 R401a R12 0.03 973 R401b R12,R500 0.035 1062 R409a R12 R500 R12 Ü.D. Ü.D. 0.05 1 0.738 1288 8500 6310 R402a R502 0.02 2250 ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akışkanların
akışkanlar
değeri
değer
soğutucu
akışkan


24. SAYFA ICERIGI

akışkanlara, metan veya etan içerisindeki hidrojen atomlarından bir veya birkaçının yerine sentez yoluyla klor, flor veya brom atomları yerleştirilmek suretiyle elde edilmiştir.

Bu çalışmada yapılan enerji ve ekserji analizlerinde özellikle ozon tabakasına zarar vermeyen ve uzun dönemde R12 soğutucu akışkanının yerine kullanılması tavsiye edilen soğutucu akışkan (R134a) ile çalışan bir kompresör tercih edilmiştir.

Uluslar arası Montreal Protokolü ile klor ve brom içeren soğutucu akışkanlar da olmak üzere ozon tabakasına etki eden bileşenlerin üretimi kontrol altına alınmıştır. CFC tipi (R11, R12, R113, R114 gibi) soğutucu akışkanların üretimi 01/01/1996 tarihinde tamamen durdurulmuştur. HCFC tipi soğutucu akışkanlardan R22 üretimi 01/01/1996 tarihli üretim sayesinde sabit tutulmuştur. Bu akışkanın 01/01/2004 tarihinde üretimi % 65 , 01/ 01/ 2010 tarihinde % 35 , 01/ 01/ 2015 tarihinde % 10, 01/ 01/ 2020 tarihinde % 0,5 seviyelerine indirilecek ve 01/01/2030 tarihinde de tamamen durdurulması ön görülmesine rağmen; uluslar arası soğutma ve iklimlendirme kuruluşları tarafından bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle herhangi bir kısıtlama yoktur (Yamankaradeniz, 2002).

Soğutucu akışkanların ozon tabakasına olan zararları ODP (Ozone Depletion Potential, Ozon Tüketme Potransiyeli) değeri ile belirlenir. ODP değeri, R12 soğutucu akışkanı baz alınarak belirlenmektedir ve bu değer, akışkan için 1dir. Soğutucu akışkanların karbon monoksit içerikleri ise CO2 değeri 1 alınarak, GWP (Global Warning Potential, Küresel Tehlike Potansiyeli) değerleri ile tespit edilir. Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri ile yakın zamanda yerine kullanılması düşünülen soğutucu akışkanlar Çizelge 3.1de gösterilmiştir.

Çizelge 3.1 Bazı soğutucu akışkanların ODP ve GWP değerleri ile yerini alacağı soğutucu akışkanlar çizelge halinde gösterilmektedir (Dupont, 2003).

Soğutucu akışkan R123 R11 R134a R401a R401b R409a R12 R500

Yerini alacağı akışkan R11 Ü.D. R12 R12 R12, R500 R12 Ü.D. Ü.D.

ODP 0.02 1 0 0.03 0.035 0.05 1 0.738

GWP 93 4000 1300 973 1062 1288 8500 6310

10

İlgili Kaynaklarsingle.php