Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesi3.4.3 Evaporatörler
İçerisindeki sıvı soğutucu akışkanın, buharlaşırken bulunduğu ortamdan ısı çekmesi esasına göre çevrimde rol alan sistem elemanıdır. Hava buharlaştırmalı, su buharlaştırmalı ve evaporatif tiplerinde evaporatörler bulunmaktadır.
3.4.4 Basınç Düşürücüler
Soğutucu akışkanın basıncının istenilen buharlaştırıcı basıncına düşürmek için kullanılan sistem elemanıdır. El ayar vanası, kılcal boru, termostatik kısılma vanası, şamandıralı, elektrikli olmak üzere çeşitli tipleri bulunmaktadır.
Kılcal boruda sıvı akışkan gazdan daha kolay ve çabuk hareket edeceği için herhangi bir sebeple sistem dengesi bozularak kılcal boruya gaz halde soğutucu akışkan girmesi durumunda akış debisi düşmesine rağmen basınç farkı çok az değişecektir. Bunun sonucunda ise buharlaştırıcıda sıvı yığılması olması yani ısıl yükün azalması meydana gelir. Zaten kılcal borudan birim zamanda geçen soğutucunun azalması istenen bir durumdur. Sistemin dengesi için basınç farkının değişmemesi gereklidir. Aksi durumda sıvı soğutucu akışkan yoğuşturucuda yığılarak aşırı soğutma etkisi kazanıp kılcal borudan daha yüksek debiyle geçecek hem de buharlaştırıcıda daha fazla soğutma etkisi meydana getirecektir (Özkol, 1997).
3.5 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİ
Kompresörlü soğutma sistemleri sayesinde, soğutucu akışkan kullanılarak ve bu akışkanın hl değiştirerek çevrim boyunca ilerlemesini sağlayıp dışarıdan enerji verilmesiyle. düşük sıcaklıktaki bir ortamdan ısının alınıp yüksek sıcaklıktaki ortama aktarılması ve böylece bulunduğu ortamın soğutulması işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemler soğutucu akışkanlar yardımıyla ve dışarıdan enerji harcanarak yapılır.
Şekil 3.1de görüldüğü gibi kompresör, kondenser, evaporatör ve genleşme valfinden oluşan kompresörlü basit bir soğutma çevrimi ve çevrim boyunca soğutucu akışkanın izlediği yollar numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılan yerler aynı zamanda bir soğutma çevriminde enerji ve ekserji analizi yapılırken her bir elemanın giriş ve çıkışlarını
1327. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

R-508B gazı ile çalışan kaskat soğutma sisteminde kılcal boru boyunun analizi - Sayfa 32
18 işlemi yapılırken aşırı ısıtma, iç yüzeylerde oksidasyona sebep olacağından çok dikkatli davranılmalı, mümkünse kılcal boruya içten azot vb. bir asal gaz sürekli şekilde hafifçe üflenmelidir. Kılcal boruda oluşabilecek keskin kıvrımlar ek bir basınç düşümüne sebep olacağından, yani doğru seçilmiş bir elemanın çalışması sırasında, hatalı kontrol yapmasına neden olabileceği için bu ayrıntıya di...
Soğutma sistemlerinde kullanılan R 134A ve R 600A soğutucu akışkanların sistem performansına etkilerinin incelenmesi - Sayfa 26
BÖLÜM 3 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMLERİ 3.1 GİRİŞ Soğutma işleminin gerçekleşmesi için ısı enerjisinin sıcaklığı düşük bir ortamdan, sıcaklığı daha yüksek bir ortama doğru akması gerekir. Dolayısıyla soğutma olayının gerçekleşmesi için çevrim dışarıdan ek bir güce gereksinim duyar [7]. Buhar sıkıştırmalı kompresörlü bir soğutma sisteminde düşük sıcaklıktaki bir ortamdan çekilen ısı daha ...
Ejektörlü soğutma sistemlerinde - Sayfa 28
2.2 Buhar Sıkıştırmalı (Mekanik) Soğutına Çevrimi Kompresörlü soğutma sistemler~ düşük sıcaklıktaki bir ortamdan ısıyı çekerek yüksek sıcaklıktaki ortama atan ve böylece bulunduğu ortamı soğutan sistemledir. Bu işlemler soğutucu akışkanlar yardımıyla ve dışarıdan enerji harcanarak yapılır. (Çengel,A.Y., ve Boles,A.M.,1994) Kompresörlü soğutma sistemleri temel olarak kompresör, kondenser, genleşme...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akışkan
soğutucu
akış
buhar
soğutma
sıvı


27. SAYFA ICERIGI

3.4.3 Evaporatörler
İçerisindeki sıvı soğutucu akışkanın, buharlaşırken bulunduğu ortamdan ısı çekmesi esasına göre çevrimde rol alan sistem elemanıdır. Hava buharlaştırmalı, su buharlaştırmalı ve evaporatif tiplerinde evaporatörler bulunmaktadır.
3.4.4 Basınç Düşürücüler
Soğutucu akışkanın basıncının istenilen buharlaştırıcı basıncına düşürmek için kullanılan sistem elemanıdır. El ayar vanası, kılcal boru, termostatik kısılma vanası, şamandıralı, elektrikli olmak üzere çeşitli tipleri bulunmaktadır.
Kılcal boruda sıvı akışkan gazdan daha kolay ve çabuk hareket edeceği için herhangi bir sebeple sistem dengesi bozularak kılcal boruya gaz halde soğutucu akışkan girmesi durumunda akış debisi düşmesine rağmen basınç farkı çok az değişecektir. Bunun sonucunda ise buharlaştırıcıda sıvı yığılması olması yani ısıl yükün azalması meydana gelir. Zaten kılcal borudan birim zamanda geçen soğutucunun azalması istenen bir durumdur. Sistemin dengesi için basınç farkının değişmemesi gereklidir. Aksi durumda sıvı soğutucu akışkan yoğuşturucuda yığılarak aşırı soğutma etkisi kazanıp kılcal borudan daha yüksek debiyle geçecek hem de buharlaştırıcıda daha fazla soğutma etkisi meydana getirecektir (Özkol, 1997).
3.5 BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİ
Kompresörlü soğutma sistemleri sayesinde, soğutucu akışkan kullanılarak ve bu akışkanın hl değiştirerek çevrim boyunca ilerlemesini sağlayıp dışarıdan enerji verilmesiyle. düşük sıcaklıktaki bir ortamdan ısının alınıp yüksek sıcaklıktaki ortama aktarılması ve böylece bulunduğu ortamın soğutulması işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemler soğutucu akışkanlar yardımıyla ve dışarıdan enerji harcanarak yapılır.
Şekil 3.1de görüldüğü gibi kompresör, kondenser, evaporatör ve genleşme valfinden oluşan kompresörlü basit bir soğutma çevrimi ve çevrim boyunca soğutucu akışkanın izlediği yollar numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılan yerler aynı zamanda bir soğutma çevriminde enerji ve ekserji analizi yapılırken her bir elemanın giriş ve çıkışlarını
13

İlgili Kaynaklarsingle.php