Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesigösterdiğinden düğüm noktası olarak seçilip gerekli ölçme ve analiz işlemleri bu noktalardaki ölçme sonuçları kullanılarak yapılmaktadır.

QK
Kondenser
3

2

Genleşme Valfi

Kompresör

4
Evaporatör

WC
1

QE
Şekil 3.1 Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi tesisat şeması (Kızılkan, 2004).

Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sisteminde; kompresörde yüksek basınca sıkıştırılan soğutucu akışkan kızgın buhar halde yoğuşturucuya gönderilir. Burada çevreye ısı vererek yoğuşan soğutucu akışkan, kısılma vanasında alçak basınca kısılarak ıslak buhar halde buharlaştırıcıya girer. Buharlaştırıcıyı çevreleyen ortam sıcaklığının altında bir sıcaklığa sahip olan soğutucu akışkan, ortamın ısısını çekerek ortamı soğutur ve buharlaştırıcı çıkışında doymuş buhar halde kompresör tarafından emilir. Böylece soğutma çevrimi dışarıdan enerji girdisi devam ettiği sürece ve sistemde herhangi bir aksi durum olmadıkça bu şekilde tekrarlanır. Soğutma çevrimlerinde düğüm noktalarında meydana gelen işlemleri takip edebilmek için en çok izlenen yol, basınç- entalpi (Mollier) diyagramıdır. Mollier diyagramı üzerinde soğutma çevriminin her noktasındaki soğutucu akışkana ait; basınç, entalpi, sıcaklık, özgül hacim, entropi gibi özellikler gözlenebilmektedir. Entalpi, bir maddenin sahip olduğu ısı (moleküler hareket) miktarını gösterir, h sembolü ile gösterilip P-h diyagramında yatay eksendedir. Diyagramdaki eğride sağ taraftan ve soldan taraftan çizilen eğrilerin kesiştiği üst nokta kritik noktadır ve bu noktanın sol tarafındaki eğri doymuş sıvı çizgisini göstermektedir, bu eğri üzerindeki bütün akışkanlar sıvı haldedir. Doymuş sıvı eğrisinin sol tarafındaki bölge aşırı soğutma bölgesidir. Eğri üzerinde kritik noktanın sağına doğru inildiğinde soğutucu akışkan buhar haline gelir ve doymuş buhar eğrisinin sağında kalan bölge aşırı kızdırma bölgesidir. Şekil 3.2de kompresörlü teorik soğutma çevrimine ait işaretlenen her bir noktadaki logaritmik basınçentalpi ve sıcaklık entropi diyagramları gösterilmektedir.

1428. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir otomotiv klima sisteminin ekserji analizi ile performans tespiti - Sayfa 44
Basma hattı, yüksek basınçtaki soğutucu akışkanı kompresörden yoğuşturucuya taşır. Yoğuşturucuda ısı çekilmek suretiyle, soğuyan ve yoğuşan sıvı haldeki soğutucu akışkan sıvı deposunda depolanır. Sıvı hattı, sıvıyı sıvı deposundan alarak genleşme vanasına taşır. Genleşme vanasında soğutucu akışkanın basıncı buharlaştırıcı basıncına düşürülür. Soğutucu akışkanın buharlaşması buharlaştırıcıda gerçek...
Bir minikanallı buharlaştırıcının performansının deneysel olarak araştırılması - Sayfa 66
50 3 2 1 4 Şekil 3.1 R600a için lnP – h diyagramında soğutma çevrimi Bu hal değişimi sırasında soğutucu akışkanın sıcaklığı, soğutulan ortamın sıcaklığının altına düşer. Soğutucu akışkan buharlaştırıcıya 4 halinde kuruluk derecesi düşük bir doymuş sıvı buhar karışımı olarak girer ve soğutulan ortamdan ısı alarak tümüyle buharlaşır. Soğutucu akışkan buharlaştırıcıdan doymuş buhar halinde çıkar ve...
Hermetik kompresör bileşenleri arasındaki ısı geçişinin incelenmesi - Sayfa 19
Kısılma işlemi, sıvıyı bir kısılma vanasından veya kılcal borulardan geçirerek yapılabilir. Bu şekilde elde edilen çevrim, ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi olarak bilinmektedir. Bu çevrime ait P-h ve T-s diyagramları Şekil 1.1’de sunulmuştur. Buhar sıkıştırmalı çevrim soğutma makinelerinde, iklimlendirme ve ısı pompalarında en çok kullanılan çevrimdir. Bu çevrimi oluşturan hal değişimleri...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutma
buharlaştırıcı
doymuş
çevrimi
buhar
soğutucu


28. SAYFA ICERIGI

gösterdiğinden düğüm noktası olarak seçilip gerekli ölçme ve analiz işlemleri bu noktalardaki ölçme sonuçları kullanılarak yapılmaktadır.

QK
Kondenser
3

2

Genleşme Valfi

Kompresör

4
Evaporatör

WC
1

QE
Şekil 3.1 Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi tesisat şeması (Kızılkan, 2004).

Buhar sıkıştırmalı mekanik soğutma sisteminde; kompresörde yüksek basınca sıkıştırılan soğutucu akışkan kızgın buhar halde yoğuşturucuya gönderilir. Burada çevreye ısı vererek yoğuşan soğutucu akışkan, kısılma vanasında alçak basınca kısılarak ıslak buhar halde buharlaştırıcıya girer. Buharlaştırıcıyı çevreleyen ortam sıcaklığının altında bir sıcaklığa sahip olan soğutucu akışkan, ortamın ısısını çekerek ortamı soğutur ve buharlaştırıcı çıkışında doymuş buhar halde kompresör tarafından emilir. Böylece soğutma çevrimi dışarıdan enerji girdisi devam ettiği sürece ve sistemde herhangi bir aksi durum olmadıkça bu şekilde tekrarlanır. Soğutma çevrimlerinde düğüm noktalarında meydana gelen işlemleri takip edebilmek için en çok izlenen yol, basınç- entalpi (Mollier) diyagramıdır. Mollier diyagramı üzerinde soğutma çevriminin her noktasındaki soğutucu akışkana ait; basınç, entalpi, sıcaklık, özgül hacim, entropi gibi özellikler gözlenebilmektedir. Entalpi, bir maddenin sahip olduğu ısı (moleküler hareket) miktarını gösterir, h sembolü ile gösterilip P-h diyagramında yatay eksendedir. Diyagramdaki eğride sağ taraftan ve soldan taraftan çizilen eğrilerin kesiştiği üst nokta kritik noktadır ve bu noktanın sol tarafındaki eğri doymuş sıvı çizgisini göstermektedir, bu eğri üzerindeki bütün akışkanlar sıvı haldedir. Doymuş sıvı eğrisinin sol tarafındaki bölge aşırı soğutma bölgesidir. Eğri üzerinde kritik noktanın sağına doğru inildiğinde soğutucu akışkan buhar haline gelir ve doymuş buhar eğrisinin sağında kalan bölge aşırı kızdırma bölgesidir. Şekil 3.2de kompresörlü teorik soğutma çevrimine ait işaretlenen her bir noktadaki logaritmik basınçentalpi ve sıcaklık entropi diyagramları gösterilmektedir.

14

İlgili Kaynaklarsingle.php