Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBu diyagramlarda; teorik soğutma çevrimindeki kayıplar, borulardaki basınç düşümleri, ısı geçişleri vs. ihmal edilmiştir. 1-2 arasında kompresörde sıkıştırılan soğutucu akışkanın basıncının ve entalpisinin yükselmesi,
2-3 Sabit basınç altında dış ortama ısı verilmesiyle kondenserde yoğuşması,
3-4 Kısılma vanasında basıncın düşürülmesi,
4-1 Sabit basınçta, soğutulacak ortamın ısısının çekilerek soğutma işlemlerinin gerçekleşmesi gözlenmektedir.

LnP 3

T 2
3

2 2

41 h
a) Ln P-h diyagramı,

41 b) T-s diyagramı

Şekil 3.2 Kompresörlü teorik soğutma çevrimi (Kızılkan, 2004).

s

3.6 GERÇEK GAZ SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ

İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimindeki tersinir hl değişimlerini gerçek sistemlerde sağlamak imkansızdır. Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tersinmez hl değişimleri içerir. Çevrimdeki tersinmezliğin nedenleri; akış sürtünmesi ve elemanların çevreyle sonlu sıcaklık farkında yaptığı ısı alış-verişidir. İdeal çevrimde buharlaştırıcıdan çıkıp kompresöre giren akışkan doymuş buhar halindedir, ancak akışkanın durumunu bu şekilde hassas olarak kontrol etmek mümkün değildir. Bu nedenle gerçek çevrimde türbin girişinde soğutucu akışkanın kızgın buhar halinde olması sağlanmaktadır. Kızgın buhar, buharlaştırıcıdan kompresöre geçerken sürtünme nedeniyle basıncı düşer ve çevreden akışkana geçen ısı akışkanın entropisini artırır (Ertaş, 2002).

İdeal çevrimde kompresördeki sıkıştırma işlemi sabit entalpide gerçekleşir, fakat gerçek çevrimde akış sürtünmesi ve ısı geçişi olduğundan işlem sabit entalpide gerçekleşmez.

1529. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Soğutma sistemlerinde soğutma kapasitesinin adyabatik nemlendirme yöntemi kullanılarak iyileştirilmesi - Sayfa 11
2.1.İDEAL BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde, soğutucu akışkan kompresöre 1 halinde doymuş buhar olarak girer ve izantropik olarak yoğuşturucu basıncına sıkıştırılır. Sıkıştırma işlemi sırasında, soğutucu akışkanın sıcaklığı çevre ortam sıcaklığının üzerine çıkar. Soğutucu akışkan daha sonra 2 halinde kızgın buhar olarak yoğuşturucuya girer ve yoğuşturuc...
Evaporatif soğutma sistemlerinin mekanik buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ile termodinamik ve ekonomik bakımdan karşılaştırılması - Sayfa 18
Şekil 1.4 Carnot çevrimine ait P-v ve T-s grafikleri (Çengel ve Boles 1994) Bütün bunlara bağlı olarak ideal ve gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde de ters Carnot çevrimi geçerliliğini sürdürmektedir ancak sistemdeki türbinin yerini artık kısılma vanası almıştır. Bu nedenle ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi içten tersinir bir çevrim değildir, çünkü kısılma vanasındaki işlem tersin...
Hermetik kompresör bileşenleri arasındaki ısı geçişinin incelenmesi - Sayfa 19
Kısılma işlemi, sıvıyı bir kısılma vanasından veya kılcal borulardan geçirerek yapılabilir. Bu şekilde elde edilen çevrim, ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi olarak bilinmektedir. Bu çevrime ait P-h ve T-s diyagramları Şekil 1.1’de sunulmuştur. Buhar sıkıştırmalı çevrim soğutma makinelerinde, iklimlendirme ve ısı pompalarında en çok kullanılan çevrimdir. Bu çevrimi oluşturan hal değişimleri...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıkıştırmalı
sıkıştırma
buhar
ideal
gerçek
akış


29. SAYFA ICERIGI

Bu diyagramlarda; teorik soğutma çevrimindeki kayıplar, borulardaki basınç düşümleri, ısı geçişleri vs. ihmal edilmiştir. 1-2 arasında kompresörde sıkıştırılan soğutucu akışkanın basıncının ve entalpisinin yükselmesi,
2-3 Sabit basınç altında dış ortama ısı verilmesiyle kondenserde yoğuşması,
3-4 Kısılma vanasında basıncın düşürülmesi,
4-1 Sabit basınçta, soğutulacak ortamın ısısının çekilerek soğutma işlemlerinin gerçekleşmesi gözlenmektedir.

LnP 3

T 2
3

2 2

41 h
a) Ln P-h diyagramı,

41 b) T-s diyagramı

Şekil 3.2 Kompresörlü teorik soğutma çevrimi (Kızılkan, 2004).

s

3.6 GERÇEK GAZ SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA ÇEVRİMİ

İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimindeki tersinir hl değişimlerini gerçek sistemlerde sağlamak imkansızdır. Gerçek buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tersinmez hl değişimleri içerir. Çevrimdeki tersinmezliğin nedenleri; akış sürtünmesi ve elemanların çevreyle sonlu sıcaklık farkında yaptığı ısı alış-verişidir. İdeal çevrimde buharlaştırıcıdan çıkıp kompresöre giren akışkan doymuş buhar halindedir, ancak akışkanın durumunu bu şekilde hassas olarak kontrol etmek mümkün değildir. Bu nedenle gerçek çevrimde türbin girişinde soğutucu akışkanın kızgın buhar halinde olması sağlanmaktadır. Kızgın buhar, buharlaştırıcıdan kompresöre geçerken sürtünme nedeniyle basıncı düşer ve çevreden akışkana geçen ısı akışkanın entropisini artırır (Ertaş, 2002).

İdeal çevrimde kompresördeki sıkıştırma işlemi sabit entalpide gerçekleşir, fakat gerçek çevrimde akış sürtünmesi ve ısı geçişi olduğundan işlem sabit entalpide gerçekleşmez.

15

İlgili Kaynaklarsingle.php