Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiÖZET
Bilim Uzmanlık Tezi
BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDEKİ KONDENSER KAPASİTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ
Ayhan AKDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Eğitimi Anabilim Dalı
Tez Danışmanı : Yrd. Doç.Dr. Kemal ATİK Ocak 2007, 72 sayfa
Bu çalışmada; özel olarak tasarlanıp imal edilen, üç farklı kapasitede su soğutmalı kondenseri bulunan buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimi için enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Seçilen kompresöre göre evaporatör, kılcal boru ve kondenser kapasiteleri seçilmiştir. Ekserji analizi yapabilmek amacıyla hesaplanan kondenserden bir adet daha büyük ve bir adet daha küçük kondenser iml edilerek vanalar vasıtasıyla sırayla devreye alınarak üç ayrı deney yapılmıştır. Her bir deney için sistem denge haline geldiğinde deneyde kullanılan tüm soğutma elemanlarının gaz giriş-çıkış sıcaklıkları ve kondenserler ile evaporatörün su giriş çıkış sıcaklıkları termokupllar vasıtasıyla, basınçlar ise manometrelerle ölçülmüştür. Ölçülen basınç ve sıcaklık değerlerine göre sistemde kullanılan R134a soğutucu akışkanının mollier diyagramı yardımıyla entalpi, entropi ve diğer özellikleri tespit edilerek sistemde işaretlenen düğüm noktalarına enerji ve ekserji analizleri uygulanmıştır. Deneyler ve hesaplamalar sonucunda her bir deneyin enerji ve ekserji kayıpları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalarda enerji kayıpları; büyük kondenserin kullanıldığı sistemde 0,366 kW, orta büyüklükteki kondenserin
iii3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutma
kondenser
evaporatör
sistem
ekserji
giriş


3. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Bilim Uzmanlık Tezi
BİR SOĞUTMA SİSTEMİNDEKİ KONDENSER KAPASİTESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ
Ayhan AKDOĞAN
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Makine Eğitimi Anabilim Dalı
Tez Danışmanı : Yrd. Doç.Dr. Kemal ATİK Ocak 2007, 72 sayfa
Bu çalışmada; özel olarak tasarlanıp imal edilen, üç farklı kapasitede su soğutmalı kondenseri bulunan buhar sıkıştırmalı bir soğutma çevrimi için enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Seçilen kompresöre göre evaporatör, kılcal boru ve kondenser kapasiteleri seçilmiştir. Ekserji analizi yapabilmek amacıyla hesaplanan kondenserden bir adet daha büyük ve bir adet daha küçük kondenser iml edilerek vanalar vasıtasıyla sırayla devreye alınarak üç ayrı deney yapılmıştır. Her bir deney için sistem denge haline geldiğinde deneyde kullanılan tüm soğutma elemanlarının gaz giriş-çıkış sıcaklıkları ve kondenserler ile evaporatörün su giriş çıkış sıcaklıkları termokupllar vasıtasıyla, basınçlar ise manometrelerle ölçülmüştür. Ölçülen basınç ve sıcaklık değerlerine göre sistemde kullanılan R134a soğutucu akışkanının mollier diyagramı yardımıyla entalpi, entropi ve diğer özellikleri tespit edilerek sistemde işaretlenen düğüm noktalarına enerji ve ekserji analizleri uygulanmıştır. Deneyler ve hesaplamalar sonucunda her bir deneyin enerji ve ekserji kayıpları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan hesaplamalarda enerji kayıpları; büyük kondenserin kullanıldığı sistemde 0,366 kW, orta büyüklükteki kondenserin
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php