Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiAkışkan, kompresörün içinde ısınırsa entropisi artar, soğursa entropisi azalır. Dolayısıyla sıkıştırma işlemi sırasında akışkanın soğutulması entropiyi azaltacağından kompresör işini de azaltır.

İdeal çevrimde yoğuşturucudan çıkan akışkan, kompresör çıkış basıncında doymuş sıvıdır, gerçek çevrimde ise sıkıştırılmış sıvı halindedir. Böylece kısılma vanasına giren sıvının entalpisi daha düşük olacağından kısılma sonrası ortamdan daha fazla ısı çekilebilir. Ayrıca, yoğuşturucu ile kısılma vanası arasında sürtünme nedeniyle akışkanda basınç düşümü olur.

3.7 SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISI

Bir soğutma makinesinin verimi etkinlik katsayısı ile ifade edilir ve COPSM kısaltması ile gösterilir. Soğutma makinesinin amacı, soğutulan ortamdan ısı çekmektir. (QL) Bu amacı gerçekleştirmek için bir iş yapılması gerekir. (Wnet, giren) Bu durumda soğutma makinesinin etkinlik katsayısı aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

COP

=

elde

edilmek istenen harcanan iş

soğutma girişi

etkisi

=

QL Wnet, giren

(3.1)

Bu bağıntıda, QL yerine QL ve Wnet, yerine W net yazılabilir.

Bir çevrim için enerjinin korunumu ilkesi, W net giren = QH QL (kJ) olduğundan soğutma
makinesinin etkinlik katsayısı,

COPSM

=

QL QH QL

şeklinde de yazılabilir.

(3.2)

COPSM değeri birden büyük olabileceği belirtilmelidir. Başka bir deyişle soğutulan ortamdan çekilen ısı, bunu sağlamak için yapılması gereken işten daha büyük olabilir. Oysa ısıl verimin birden büyük olması söz konusu olmaz. Gerçekten de soğutma makinesinin etkinliğini ısıl verim yerine etkinlik katsayısıyla belirtmenin gerekçesi, ısıl verimin birden küçük olma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır (Çengel ve Boles,1996). Kompresör ile yoğuşturucu ve yoğuşturucu ile kısılma vanası arasındaki borularda yani sıcak tarafta oluşan ısı kaybı ve sürtünme, yoğuşturucuda oluşan ısı kaybı ve sürtünmeye dahil edilerek, çevrim performansı incelenirken hesaplamalara katılmayabilir. Ancak

1630. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hava ve toprak kaynaklı ısı pompalarına etki eden parametrelerin incelenmesi - Sayfa 35
18 ηKK : kayış kasnak verimi (ηKK= 0.95) ηEM : Elektrik motor verimi (ηEM = 0.95....0.98) Kompresörü tahrik eden elektrik motorunun gücü : Nem = (1.2.....1.5) WK Yoğuşturucu (SASA) : 2-3 : Sabit basınçta yoğuşturucudan ısı atma Qy = m& s.(h2 − h3 ) ⇒ Qy = Qb + Wk (2.15) (2.16) Kısılma vanası (SASA) : 3-4 : Sabit entalpide soğutucu akışkanın basıncının düşmesi h 3 = h 4 (2...
Termal enerjinin yer altında depolanması ve toprak kaynaklı dikey borulu ısı pompalı sistemler için ekserji analizi - Sayfa 57
41 Çevrim, buharlaştırıcıdan akışkanın kompresöre girmesiyle tamamlanır. Yukarıdaki şekilde bir soğutma makinesinin genel çizimi gösterilmiştir. Burada QL, TL sıcaklığındaki soğutulan ortamdan çekilen ısıyı göstermektedir. QH işe TH sıcaklığındaki ılık ortama verilen ısıyı simgelemektedir. Wnet,giren soğutma makinesine girilen net iştir. Bir soğutma makinesinin verimi “etkinlik katsayısı” ile i...
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve sera ısıtmasına uygulanması - Sayfa 22
COPSM = elde edilmek istenen / harcanan = soğutma etkisi / iş girişi = QL Wnet , g (2.2) COPIP = elde edilmek istenen / harcanan = ısıtma etkisi / iş girişi = QH Wnet , g (2.3) (2.1), (2.2) ve (2.3) numaralı denklemler karşılaştırılırsa, belirli QL ve QH değerleri için, COPIP = COPSM + 1 (2.4) olduğu görülür. Bu bağıntı ısı pompa...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutma
kompresör
çevrim
ısıl
akışkan
soğutulan


30. SAYFA ICERIGI

Akışkan, kompresörün içinde ısınırsa entropisi artar, soğursa entropisi azalır. Dolayısıyla sıkıştırma işlemi sırasında akışkanın soğutulması entropiyi azaltacağından kompresör işini de azaltır.

İdeal çevrimde yoğuşturucudan çıkan akışkan, kompresör çıkış basıncında doymuş sıvıdır, gerçek çevrimde ise sıkıştırılmış sıvı halindedir. Böylece kısılma vanasına giren sıvının entalpisi daha düşük olacağından kısılma sonrası ortamdan daha fazla ısı çekilebilir. Ayrıca, yoğuşturucu ile kısılma vanası arasında sürtünme nedeniyle akışkanda basınç düşümü olur.

3.7 SOĞUTMA ETKİNLİK KATSAYISI

Bir soğutma makinesinin verimi etkinlik katsayısı ile ifade edilir ve COPSM kısaltması ile gösterilir. Soğutma makinesinin amacı, soğutulan ortamdan ısı çekmektir. (QL) Bu amacı gerçekleştirmek için bir iş yapılması gerekir. (Wnet, giren) Bu durumda soğutma makinesinin etkinlik katsayısı aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

COP

=

elde

edilmek istenen harcanan iş

soğutma girişi

etkisi

=

QL Wnet, giren

(3.1)

Bu bağıntıda, QL yerine QL ve Wnet, yerine W net yazılabilir.

Bir çevrim için enerjinin korunumu ilkesi, W net giren = QH QL (kJ) olduğundan soğutma
makinesinin etkinlik katsayısı,

COPSM

=

QL QH QL

şeklinde de yazılabilir.

(3.2)

COPSM değeri birden büyük olabileceği belirtilmelidir. Başka bir deyişle soğutulan ortamdan çekilen ısı, bunu sağlamak için yapılması gereken işten daha büyük olabilir. Oysa ısıl verimin birden büyük olması söz konusu olmaz. Gerçekten de soğutma makinesinin etkinliğini ısıl verim yerine etkinlik katsayısıyla belirtmenin gerekçesi, ısıl verimin birden küçük olma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır (Çengel ve Boles,1996). Kompresör ile yoğuşturucu ve yoğuşturucu ile kısılma vanası arasındaki borularda yani sıcak tarafta oluşan ısı kaybı ve sürtünme, yoğuşturucuda oluşan ısı kaybı ve sürtünmeye dahil edilerek, çevrim performansı incelenirken hesaplamalara katılmayabilir. Ancak

16

İlgili Kaynaklarsingle.php