Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBÖLÜM 4
ENERJİ VE EKSERJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Enerji genellikle, iş ya da iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Oysa bunun yerine enerji; hareket ya da hareket üretebilme kabiliyeti olarak tanımlanmalıdır.
Ekserji; iş ya da iş yapabilme kabiliyeti olmaktadır. Enerji, bir proseste daima korunabilirken, ekserji ise daima tersinir proseslerde korunabilmekte, gerçek proseslerde ise tersinmezlikler nedeniyle tüketilmektedir. Termodinamik bakış açısından ekserji, bir referans çevre ile denge haline gelirken bir sistem ya da madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktarda iş olarak tanımlanır. Ekserji, referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak değişime neden olan akış ya da sistemin potansiyelinin bir ölçüsüdür (Hepbaşlı, 2002).
Bir enerji türünün ne kadarının işe yarayan enerji olduğunun belirlenebilmesi için ekserjinin bilinmesi gereklidir. Diğer enerji türlerine dönüştürülebilen enerjiye kullanılabilir enerji veya ekserji adı verilir, diğer enerji türlerine dönüştürülmesi imkansız olan enerji ise kullanılamaz enerji ya da anerji diye tanımlanır.
Başka bir tanımlama; Basnjakoviç tarafından ekserji, tersinir bir süreç sonunda, çevre ile denge sağlandığı takdirde kuramsal olarak elde edilebilecek maksimum yararlı iş miktarıdır şeklinde yapılmıştır (Arıkol, 1984).
Birbiri ile etkileşim halindeki farklı iki sistemden her zaman yararlı iş elde etmek mümkündür. Prensip olarak, bu iki sistem kendi aralarında denge konumuna kadar iş üretirler. Sistemlerden bir tanesi çevre diye adlandırılan ideal sistem, diğeri de bununla etkileşim halinde bir sistem olursa, sistemler dengeye gelinceye kadar elde edilebilecek teorik yararlı maksimum işe ekserji denilir. Bir başka deyişle, çevre şartlarından belirli bir şarta sistemi getirebilmek için gerekli minimum teorik yararlı işe ekserji denilmektedir (Bejan, 1995).
1832. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ham petrol distilasyon şarj fırınının ekserji analizi - Sayfa 23
1.1. Ekserji Ekserji; bir sistemin termodinamik sürecinde, referans alınan çevreyle denge haline gelirken, sistemde madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktarda iş olarak tanımlanmaktadır [12]. Ekserji kavramında çevrenin tanımlanması mutlak bir özelliktir. Ekserji gerçekte tamamen kararlı dengede olmayan sistemlerde, referans alınan çevreye göre, akış ya da sistemin gerçek enerji ...
Özgün ısıl enerji depolama sistemlerinin analizi ve performans değerlendirmesi - Sayfa 183
153 Ekserji; genellikle bir sistem, madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktardaki iş olarak tanımlanır. Literatürde ekserji ile ilgili pek çok tanım vardır. Bunlardan öne çıkanlar aşağıda belirtilirken, geniş kapsamlı olarak başka yerde sunulmuştur (Hepbasli, 2012).  Ekserji, belirli bir haldeki sistemin yapabileceği en çok iştir (Çengel ve Boles, 2006).  Ekserji, tersinmez sis...
Küçük ölçekli bir biyodizel sisteminin oluşturulması, elde edilen pamuk yağı metil esterin motor performans testleri, enerjetik ve ekserjetik değerlendirilmesi - Sayfa 62
32 3.1 Enerji ve Ekserji Enerji, genellikle iş ya da iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Ekserji ise, iş ya da iş üretebilme kabiliyetidir (Utlu ve Hepbaşlı, 2007b). Ekserji; bir referans çevreyle denge haline gelirken, bir sistem ya da madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktarda iş olarak tanımlanır. Ekserji, referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu ...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çevre
enerji
ekserji
sistemi
sistemin
olan


32. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 4
ENERJİ VE EKSERJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Enerji genellikle, iş ya da iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Oysa bunun yerine enerji; hareket ya da hareket üretebilme kabiliyeti olarak tanımlanmalıdır.
Ekserji; iş ya da iş yapabilme kabiliyeti olmaktadır. Enerji, bir proseste daima korunabilirken, ekserji ise daima tersinir proseslerde korunabilmekte, gerçek proseslerde ise tersinmezlikler nedeniyle tüketilmektedir. Termodinamik bakış açısından ekserji, bir referans çevre ile denge haline gelirken bir sistem ya da madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktarda iş olarak tanımlanır. Ekserji, referans çevreye göre tamamen kararlı dengede olmamanın sonucu olarak değişime neden olan akış ya da sistemin potansiyelinin bir ölçüsüdür (Hepbaşlı, 2002).
Bir enerji türünün ne kadarının işe yarayan enerji olduğunun belirlenebilmesi için ekserjinin bilinmesi gereklidir. Diğer enerji türlerine dönüştürülebilen enerjiye kullanılabilir enerji veya ekserji adı verilir, diğer enerji türlerine dönüştürülmesi imkansız olan enerji ise kullanılamaz enerji ya da anerji diye tanımlanır.
Başka bir tanımlama; Basnjakoviç tarafından ekserji, tersinir bir süreç sonunda, çevre ile denge sağlandığı takdirde kuramsal olarak elde edilebilecek maksimum yararlı iş miktarıdır şeklinde yapılmıştır (Arıkol, 1984).
Birbiri ile etkileşim halindeki farklı iki sistemden her zaman yararlı iş elde etmek mümkündür. Prensip olarak, bu iki sistem kendi aralarında denge konumuna kadar iş üretirler. Sistemlerden bir tanesi çevre diye adlandırılan ideal sistem, diğeri de bununla etkileşim halinde bir sistem olursa, sistemler dengeye gelinceye kadar elde edilebilecek teorik yararlı maksimum işe ekserji denilir. Bir başka deyişle, çevre şartlarından belirli bir şarta sistemi getirebilmek için gerekli minimum teorik yararlı işe ekserji denilmektedir (Bejan, 1995).
18

İlgili Kaynaklarsingle.php