Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiEnerji ve ekserji tanımlamaları yapılırken ortaya çevre ile birlikte, belirlenmiş referans çevre, sistem (açık sistem, kapalı sistem), ölü hl, sınırlı ölü hl, entalpi, entropi, tersinir iş, tersinmezlik gibi kavramlar çıkmaktadır.
Ekserji sistemle çevresi arasındaki farklı durumun bir ölçütü olduğundan sistem etkileşim halinde bulunduğu çevresi ile beraber değerlendirilmelidir. Değişik ekserji tanımlarından anlaşıldığı gibi ekserjinin tam olarak anlaşılıp hesaplanabilmesi için, çevre tanımı ve çevrenin sıcaklık, basınç, ve kimyasal kompozisyonunun bilinmesi gereklidir.
4.1 ÇEVRE
Sistemin dışında kalan kütle veya bölgeye çevre adı verilir Ekserjiyi tanımlarken bahsedilen çevre kavramı, mükemmel bir termodinamik dengenin bulunduğu yani ideal ortamlar için kullanılır. Çevre, iş üretme potansiyeline sahip değildir; fakat çevrenin dışında kalan herhangi bir bölge çevreye göre iş yapma potansiyelindedir. Bu özelliği ile çevre, iş potansiyelini ölçmek için bir referans olarak kullanılır (Arcaklıoğlu, 1997).
Yerküre, denizler, okyonuslar, içinde yaşadığımız atmosfer çevre olarak düşünülebilir. Çevre, kendi dışındaki sistemlerde ısıl, mekanik ve kimyasal etkileşim gibi çeşitli olaylarla karşılaşır ve sıcaklık, basınç, kimyasal potansiyel için sıfır referans seviyelerini belirler. Ekserji metodunda kullanılmak üzere sınırlı ve sınırsız denge kavramlarından söz edilir. Sınırlı denge, sistem ve çevresi arasındaki mekanik ve ısıl denge şartlarında gerçekleşen denge konumudur. Bu denge şartlarında sistem ve çevresi arasında basınç ve sıcaklık eşit olmasına rağmen kimyasal denge söz konusu değildir. .Sınırsız denge ise, sistem ve çevresi arasında mekanik, ısıl ve kimyasal denge şartlarında oluşan denge durumunu ifade eder. Bu denge durumunda basınç ve sıcaklığa eşit olduğu gibi kimyasal denge durumu da vardır.
Bir sistem ile çevre arasında basınç, sıcaklık, kimyasal kompozisyon, hız ya da yükseklik farkı var ise bu durumda iş yapma potansiyeli var demektir. Sistem çevre şartlarına ulaştığında ise bu potansiyel yok olur. Bu yüzden çevre, diğer sistemlerin iş potansiyellerini değerlendirmek için bir referans kabul edilmektedir.
1933. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Soğutma akışkanı olarak farklı oranlarda propan-izobütan karışımını kullanan soğutma makinaları performansının hal denklemi kullanarak ekserji yöntemiyle incelenmesi - Sayfa 16
7 eşitliği yazılabilir. Kinetik enerji, potansiyel enerji, mekanik iş ve elektrik enerjisi tamamen ekserjiden ibarettir. Buna karşılık akışkanın çevre durumundaki iç enerjisi, çevrenin iç enerjisi veya ısısı tamamen anerjiden ibarettir. Sıcaklığı çevre sıcaklığından farklı olan ısının veya iç enerjinin başka enerjiye dönüşebilen kısmı ekserji geri kalanı ise anerjidir. Ekserji, tersinir işlemle...
R12, R22, R502 soğutucu akışkanları ve alternatif karışımlarının soğutma sistemlerindeki termodinamik analizi - Sayfa 55
Tersinir işlemlerde ekserjinin tamamı başka enerjiye dönüşürken, tersinmez işlemlerde bir miktarı ısıya dönüşür. Dolayısıyla tersinmez işlemlerde ekserjinin bir miktarı anerjiye dönüşür. Fakat anerjiyi ekserjiye dönüştürmek imkansızdır. Enerji dengesinde kontrol bölgesini geçen enerji transferinin üç tipi vardır. Bunlar iş, ısı ve kütle transferi ile eşleşen enerji transferidir. Ekserji dengesind...
Çelik üreten bir endüstri tesisinin termoekonomik optimizasyonu - Sayfa 66
46 Enerjinin kullanılabilirliği metodunda kullanılan çevre kavramı, mükemmel bir termodinamik dengenin mevcut olduğu ortam için kullanılır. Çevre iş yapma potansiyeline sahip değildir. Fakat çevrenin dışında kalan herhangi bir ortam çevreye göre iş yapma potansiyelindedir. Bu özelliği ile çevre, iş potansiyelini ölçmek için bir referans olarak kullanılır. · Çevre olarak atmosfer, denizler, okyanu...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çevre
kimyasal
sistem
basınç
sıcaklık
enerji


33. SAYFA ICERIGI

Enerji ve ekserji tanımlamaları yapılırken ortaya çevre ile birlikte, belirlenmiş referans çevre, sistem (açık sistem, kapalı sistem), ölü hl, sınırlı ölü hl, entalpi, entropi, tersinir iş, tersinmezlik gibi kavramlar çıkmaktadır.
Ekserji sistemle çevresi arasındaki farklı durumun bir ölçütü olduğundan sistem etkileşim halinde bulunduğu çevresi ile beraber değerlendirilmelidir. Değişik ekserji tanımlarından anlaşıldığı gibi ekserjinin tam olarak anlaşılıp hesaplanabilmesi için, çevre tanımı ve çevrenin sıcaklık, basınç, ve kimyasal kompozisyonunun bilinmesi gereklidir.
4.1 ÇEVRE
Sistemin dışında kalan kütle veya bölgeye çevre adı verilir Ekserjiyi tanımlarken bahsedilen çevre kavramı, mükemmel bir termodinamik dengenin bulunduğu yani ideal ortamlar için kullanılır. Çevre, iş üretme potansiyeline sahip değildir; fakat çevrenin dışında kalan herhangi bir bölge çevreye göre iş yapma potansiyelindedir. Bu özelliği ile çevre, iş potansiyelini ölçmek için bir referans olarak kullanılır (Arcaklıoğlu, 1997).
Yerküre, denizler, okyonuslar, içinde yaşadığımız atmosfer çevre olarak düşünülebilir. Çevre, kendi dışındaki sistemlerde ısıl, mekanik ve kimyasal etkileşim gibi çeşitli olaylarla karşılaşır ve sıcaklık, basınç, kimyasal potansiyel için sıfır referans seviyelerini belirler. Ekserji metodunda kullanılmak üzere sınırlı ve sınırsız denge kavramlarından söz edilir. Sınırlı denge, sistem ve çevresi arasındaki mekanik ve ısıl denge şartlarında gerçekleşen denge konumudur. Bu denge şartlarında sistem ve çevresi arasında basınç ve sıcaklık eşit olmasına rağmen kimyasal denge söz konusu değildir. .Sınırsız denge ise, sistem ve çevresi arasında mekanik, ısıl ve kimyasal denge şartlarında oluşan denge durumunu ifade eder. Bu denge durumunda basınç ve sıcaklığa eşit olduğu gibi kimyasal denge durumu da vardır.
Bir sistem ile çevre arasında basınç, sıcaklık, kimyasal kompozisyon, hız ya da yükseklik farkı var ise bu durumda iş yapma potansiyeli var demektir. Sistem çevre şartlarına ulaştığında ise bu potansiyel yok olur. Bu yüzden çevre, diğer sistemlerin iş potansiyellerini değerlendirmek için bir referans kabul edilmektedir.
19

İlgili Kaynaklarsingle.php