Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiçalışan makinelerde enerji alışverişinin termodinamiksel esaslarını belirleyerek enerjinin çeşitleri arasındaki dönüşümler sırasında bazı düzensizlikler olduğunu açıklamışlardır. Enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkan düzensizliklere tersinmezlik adı verilir ve tersinmezlikler, termodinamiğin ikinci yasasının temelini oluştur.
Tersinmez işlemlerde iki grup olayla karşılaşılır. Birincisi işin sistemin iç enerjisine direkt dönüşümüdür. Bu kayıp katı veya akışkan sürtünmesi, mekanik veya elektrik histerizis gibi işlemlerde ortaya çıkar. Diğer grup anlık dengesiz işlemlerden kaynaklanır. Böyle bir işlemde bir sistem kontrolsüz bir tarzda dengesiz bir hlden dengeli hle hareket eder. Bu gruptaki tipik olaylar anlık kimyasal reaksiyonlar, serbest difüzyon, kontrolsüz genişleme ve sıcaklık eşitlenmesidir. Tersinmez işlemler bu iki gruba ait olayların karışımından meydana gelir.
1- Böylece bir işlemin tersinirlik şartı şu iki madde ile verilebilir (Arcaklıoğlu, 1997).
2- Sistem bir dizi dengeli hallerden geçerse yani işlem sanki statik olarak gerçekleşirse
3- Sistem kayıp işle sonuçlanacak olaylardan temizlenirse
Termodinamiğin ikinci yasasında bir sistemden çıkan enerjinin iş potansiyeli, sisteme giren enerjinin iş potansiyelinden daha küçüktür. Aradaki kayıp, sistemdeki enerji dönüşümünde oluşan tersinmezlikleri verir. Tersinmezliğin neden olduğu iş kayıpları entropinin artmasına neden olur. İş potansiyeli tersinmezlikler kadar azalır ve azalan bu iş kayıp iş miktarıdır.
4.5 TERSİNİR VE TERSİNMEZ HL DEĞİŞİMLERİ
Bir hl değişimi belirli bir yönde gerçekleştikten sonra, sistemin çevreyle aynı etkileşimleri ters yönde gerçekleştirerek yeniden ilk hline dönememesi durumuna tersinmez hl değişimi denir. Tersinir hl değişimi ise bir yönde gerçekleştikten sonra çevre üzerinde hiçbir iz bırakmadan ters yönde de gerçekleşebilen hl değişimidir, Yani tersinir hl değişiminden sonra hem sistem hem de çevre ilk hllerine geri dönerler. Bu ancak her iki yöndeki hl değişimi birlikte ele alındığı zaman, net ısı geçişi ve iş sıfır olursa mümkündür.
2135. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

R12, R22, R502 soğutucu akışkanları ve alternatif karışımlarının soğutma sistemlerindeki termodinamik analizi - Sayfa 56
1.5.2. Tersinirlik ve Tersinmezlik Bu kavramlar termodinamikte ve özellikle ekserji metodunda önem taşımaktadır. Tersinir bir işlemi tam olarak gerçekleştirmek mümkün değildir. Fakat bu metotla, ideale yakınlığı belirlemek ve matematiksel olarak bir sistemi tanımlamak kolay olduğundan faydalı bir kavramdır. Tersinmez işleme, evrende kaçınılmaz olarak düzensizliğe gidiş ve dolayısıyla bir entropi ...
Çelik üreten bir endüstri tesisinin termoekonomik optimizasyonu - Sayfa 66
46 Enerjinin kullanılabilirliği metodunda kullanılan çevre kavramı, mükemmel bir termodinamik dengenin mevcut olduğu ortam için kullanılır. Çevre iş yapma potansiyeline sahip değildir. Fakat çevrenin dışında kalan herhangi bir ortam çevreye göre iş yapma potansiyelindedir. Bu özelliği ile çevre, iş potansiyelini ölçmek için bir referans olarak kullanılır. · Çevre olarak atmosfer, denizler, okyanu...
Soğutma akışkanı olarak farklı oranlarda propan-izobütan karışımını kullanan soğutma makinaları performansının hal denklemi kullanarak ekserji yöntemiyle incelenmesi - Sayfa 17
8 Ayrıca basınç ve sıcaklığa ek olarak kimyasal potansiyellerinde de eşitlik vardır. 2.2. Tersinirlik ve Tersinmezlik Bu kavramlar termodinamikte ve özellikle ekserji metodunda önem taşımaktadır. Tersinir bir işlemi tam olarak gerçekleştirmek mümkün değildir. Fakat bu metodla, ideale yakınlığı belirlemek ve matematiksel olarak bir sistemi tanımlamak kolay olduğundan faydalı bir kavramdır. Ters...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ters
enerji
tersinmez
sistem
enerjinin
tersinir


35. SAYFA ICERIGI

çalışan makinelerde enerji alışverişinin termodinamiksel esaslarını belirleyerek enerjinin çeşitleri arasındaki dönüşümler sırasında bazı düzensizlikler olduğunu açıklamışlardır. Enerji dönüşümü sırasında ortaya çıkan düzensizliklere tersinmezlik adı verilir ve tersinmezlikler, termodinamiğin ikinci yasasının temelini oluştur.
Tersinmez işlemlerde iki grup olayla karşılaşılır. Birincisi işin sistemin iç enerjisine direkt dönüşümüdür. Bu kayıp katı veya akışkan sürtünmesi, mekanik veya elektrik histerizis gibi işlemlerde ortaya çıkar. Diğer grup anlık dengesiz işlemlerden kaynaklanır. Böyle bir işlemde bir sistem kontrolsüz bir tarzda dengesiz bir hlden dengeli hle hareket eder. Bu gruptaki tipik olaylar anlık kimyasal reaksiyonlar, serbest difüzyon, kontrolsüz genişleme ve sıcaklık eşitlenmesidir. Tersinmez işlemler bu iki gruba ait olayların karışımından meydana gelir.
1- Böylece bir işlemin tersinirlik şartı şu iki madde ile verilebilir (Arcaklıoğlu, 1997).
2- Sistem bir dizi dengeli hallerden geçerse yani işlem sanki statik olarak gerçekleşirse
3- Sistem kayıp işle sonuçlanacak olaylardan temizlenirse
Termodinamiğin ikinci yasasında bir sistemden çıkan enerjinin iş potansiyeli, sisteme giren enerjinin iş potansiyelinden daha küçüktür. Aradaki kayıp, sistemdeki enerji dönüşümünde oluşan tersinmezlikleri verir. Tersinmezliğin neden olduğu iş kayıpları entropinin artmasına neden olur. İş potansiyeli tersinmezlikler kadar azalır ve azalan bu iş kayıp iş miktarıdır.
4.5 TERSİNİR VE TERSİNMEZ HL DEĞİŞİMLERİ
Bir hl değişimi belirli bir yönde gerçekleştikten sonra, sistemin çevreyle aynı etkileşimleri ters yönde gerçekleştirerek yeniden ilk hline dönememesi durumuna tersinmez hl değişimi denir. Tersinir hl değişimi ise bir yönde gerçekleştikten sonra çevre üzerinde hiçbir iz bırakmadan ters yönde de gerçekleşebilen hl değişimidir, Yani tersinir hl değişiminden sonra hem sistem hem de çevre ilk hllerine geri dönerler. Bu ancak her iki yöndeki hl değişimi birlikte ele alındığı zaman, net ısı geçişi ve iş sıfır olursa mümkündür.
21

İlgili Kaynaklarsingle.php