Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBir sistem ister tersinir, ister tersinmez olsun, bir dizi hl değişimi uygulanarak yeniden ilk hline dönebilir. Burada önemli olan husus, çevrimin tersinir hl değişimlerinden sonra çevrede net bir değişimin olmamasıdır. Tersinmez hl değişimlerindeyse durum farklıdır, çevre sistem üzerinde bir miktar iş yaptığı için ve ilk hline geri dönemez. Doğada tersinir hl değişimlerine rastlanmaz. Bazı gerçek hl değişimleri, tersinir hl değişimlerine yaklaşabilir fakat hiçbir zaman tersinir olma imknına sahip değildir.
4.6 ENTROPİ
Entropi; enerjinin kalitesini, kullanılabilirliğini belirleyen termodinamik bir özelliktir. Bilinen en genel tanımı itibarıyla da; moleküler düzensizlik veya moleküler rastgelelik olarak tanımlanabilir

S

=

Qrev T

(4.1)

formülünde gösterildiği gibi iç enerji ve sıcaklık değişkenlerine bağlı olup, bir sistemin T sıcaklığındaki bir hlden başka bir hle tersinir olarak geçerken aldığı ısı miktarının T sıcaklığına oranıdır. Bir sistemde entropi değişimi, entropi miktarından daha fazla önem taşır. Bir sistemin entropisinin değişmesine neden olabilecek; ısı geçişi, kütle akışı ve tersinmezlik gibi üç etken vardır.

Entropi ile ilgili yapılan çalışmalardan, hl değişimleri herhangi bir yönde değil sadece belirli bir yönde gerçekleşebilir. Bu yön entropinin artışı ilkesine uygun yöndür, yani bir hl değişimi sırasında toplam 0 olmak zorundadır. Bu ilkeyi sağlamayan bir hl değişiminin gerçekleşemeyeceği; ayrıca, entropinin sadece bir düşünce aracı olan tersinir hl değişimleri sırasında sabit kaldığı, gerçek tüm hl değişimlerinde artacağından dolayı, entropi korunumunun söz konusu olmadığını; tersinmezliklerin mühendislik sistemlerinin çalışma verimlerini azaltacağı, entropi üretiminin bir sistemdeki tersinmezliklerin bir ölçüsü olduğu ve. tersinmezlik arttıkça entropi üretiminin de artacağı, bu bakımdan entropinin, kapalı veya açık sistemlerde gerçekleşen hl değişimlerinde tersinmezliklerin hesaplanması için kullanılabileceğı ifadeleri anlaşılmaktadır.
Bütün tersinir hal değişimleri için entropinin genel ifadesi;

2236. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir termik santralin ekserji analizi - Sayfa 25
15 s2 -s1 =Cv,ortln T2 T1 +Rln v2 v1 =C v,ort ln T2 T1 +Rln P2 P1 (kj kg.K) (2.26) 2.3.2.5 Entropi Değişiminin Nedenleri ve Sonuçları Bir sistemin entropisinin değişimine neden olabilecek üç etken vardır. ¾ Sisteme olan ısı geçişi sistemin entropisini arttırır, sistemden olan ısı geçişi de sistemin entropisini azaltır. ¾ Kütlenin enerjisinin yanında entropisi de ...
Doğalgazın sıvılaştırılması ve ekserji analizi - Sayfa 23
Clausius eşitsizliğiyle entropinin tanımı birleştirildiği zaman entropinin artışı ilkesi adı verilen eşitsizlik elde edilir. dS≥ δQ/T (1.42) Süretim=∆Stoplam=∆Ssistem + ∆Sçevre ≥ 0 (1.43) Böylece, bir hal değişimi sırasındaki toplam entropi değişimi, hal değişimi gerçek veya tersinmez ise sıfırdan büyük, tersinmez ise sıfırdır. Bir hal değişimi sırasındaki toplam entropi değişimi, b...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sistem
tersinmez
değişimi
gerçek
çevre
tersinir


36. SAYFA ICERIGI

Bir sistem ister tersinir, ister tersinmez olsun, bir dizi hl değişimi uygulanarak yeniden ilk hline dönebilir. Burada önemli olan husus, çevrimin tersinir hl değişimlerinden sonra çevrede net bir değişimin olmamasıdır. Tersinmez hl değişimlerindeyse durum farklıdır, çevre sistem üzerinde bir miktar iş yaptığı için ve ilk hline geri dönemez. Doğada tersinir hl değişimlerine rastlanmaz. Bazı gerçek hl değişimleri, tersinir hl değişimlerine yaklaşabilir fakat hiçbir zaman tersinir olma imknına sahip değildir.
4.6 ENTROPİ
Entropi; enerjinin kalitesini, kullanılabilirliğini belirleyen termodinamik bir özelliktir. Bilinen en genel tanımı itibarıyla da; moleküler düzensizlik veya moleküler rastgelelik olarak tanımlanabilir

S

=

Qrev T

(4.1)

formülünde gösterildiği gibi iç enerji ve sıcaklık değişkenlerine bağlı olup, bir sistemin T sıcaklığındaki bir hlden başka bir hle tersinir olarak geçerken aldığı ısı miktarının T sıcaklığına oranıdır. Bir sistemde entropi değişimi, entropi miktarından daha fazla önem taşır. Bir sistemin entropisinin değişmesine neden olabilecek; ısı geçişi, kütle akışı ve tersinmezlik gibi üç etken vardır.

Entropi ile ilgili yapılan çalışmalardan, hl değişimleri herhangi bir yönde değil sadece belirli bir yönde gerçekleşebilir. Bu yön entropinin artışı ilkesine uygun yöndür, yani bir hl değişimi sırasında toplam 0 olmak zorundadır. Bu ilkeyi sağlamayan bir hl değişiminin gerçekleşemeyeceği; ayrıca, entropinin sadece bir düşünce aracı olan tersinir hl değişimleri sırasında sabit kaldığı, gerçek tüm hl değişimlerinde artacağından dolayı, entropi korunumunun söz konusu olmadığını; tersinmezliklerin mühendislik sistemlerinin çalışma verimlerini azaltacağı, entropi üretiminin bir sistemdeki tersinmezliklerin bir ölçüsü olduğu ve. tersinmezlik arttıkça entropi üretiminin de artacağı, bu bakımdan entropinin, kapalı veya açık sistemlerde gerçekleşen hl değişimlerinde tersinmezliklerin hesaplanması için kullanılabileceğı ifadeleri anlaşılmaktadır.
Bütün tersinir hal değişimleri için entropinin genel ifadesi;

22

İlgili Kaynaklarsingle.php