Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesidS

=

dQ T

Sistem 1 halinden tersinir bir hal değişimi ile 2 haline gelirse

(4.2)

S2

S1

=

2 1

dQ

dT

dQ: ısı geçişini, T: Sistemim mutlak sıcaklığı S2-S1: Sistemin 1 ve 2 halleri arasındaki entropi değişimini ifade etmektedir.

(4.3)

4.7 EKSERJİ KAVRAMI

Bir temodinamik fonksiyon olan ekserji 20. yüzyılda, enerjinin kalitesinin diğer enerji biçimlerine dönüşebilme yeteneğini tanımlamak için ortaya çıkmıştır (Dingeç, 1996).

Ekserjiyi kavramını Rant, teknik iş kapasitesi olarak ve tamamen başka bir enerjiye dönüşebilen enerji olarak tanımlamıştır. Ekserjinin tam olarak açıklaması ise Baehr tarafından enerjinin diğer enerji türlerine dönüştürülebilen kısmıdır şeklinde yapılmıştır.

Ekserji analizi konusundaki çalışmalar ise Gouy ve Stodola ile başlamıştır. Sonraki yıllarda Basnjakoviç tarafından ekserji geliştirilerek modernize edilmiştir ve bu kavram değişik termodinamik kitaplarında ayrıntılı olarak yer almıştır. Ekserji, verilen şartlardaki bir sistemin çevresi ile aynı şartlara getirilmesi (ölü hl) ile elde edilebilecek en büyük iş olarak tanımlanmıştır (Szargat, 1988).

Ekserji, referans noktası olarak çevresel parametrelerin seçildiği, enerjinin verilen bir şeklinden elde edilebilecek maksimum faydalı iştir.

Enerji= Ekserji + Anerji

Ekserji, enerjinin işe yarayan kısmı, anerji ise işe yaramayan kısmıdır. Herhangi bir enerji türünün (ısı, entalpi; vb.) ne kadarının işe yarayan enerji olduğunun belirlenmesi için

2337. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alternatif soğutucu akışkan kullanılan bir soğutma sisteminde termodinamik ve ısı transferinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 69
Süreçlerin ekserji analizinin temelini oluşturan yaklaşım, ısı ve entalpi gibi değişik enerji türlerinin biri faydalı, diğeri faydasız iki değişik kısmı olduğunun kabul edilmesidir (Arıkol, 1985). Enerji = Ekserji + Anerji Ekserji, enerjinin işe yarayan kısmı, anerji ise işe yaramayan kısmıdır. Herhangi bir enerji türünün (ısı, entalpi, vb.) ne kadarının işe yarayan enerji olduğunun belirlenmesi...
Bir güç santralinin ekserjik ve termoekonomik analizi - Sayfa 23
7 P, T, H, S Verilen şartlardaki sistem Çevre şartlarındaki sistem P0, T0, H0, S0 Tersinir Isı Makinası Yararlı iş (Ekserji) Şekil 2.2 Verilen durum ile çevre şartları arasında çalışan tersinir bir ısı makinası (Çomaklı vd., 2004) Baehr ise ekserjiyi, verilmiş bir ortamda bütün diğer enerji türlerine dönüştürülebilen enerji olarak ifade etmiştir (Arıkol, 1985). Daha sonraları ek...
Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 46
31 4.3. Kompresörlü Teorik Soğutma Sistemi İkinci Kanun Analizi 4.3.1. Ekserji Kavramı Termal ve kimyasal proseslerin birinci ve ikinci kanun analizi 19. yüzyılda hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bu gelişme, iç enerji, entropi, entalpi, Helmholtz fonksiyonu, Gibbs serbest enerjisi gibi yeni termodinamik fonksiyonların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bir başka yeni termodinamik fonksiyon olan eks...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekserji
anerji
tersinir
kısmı
enerji
enerjinin


37. SAYFA ICERIGI

dS

=

dQ T

Sistem 1 halinden tersinir bir hal değişimi ile 2 haline gelirse

(4.2)

S2

S1

=

2 1

dQ

dT

dQ: ısı geçişini, T: Sistemim mutlak sıcaklığı S2-S1: Sistemin 1 ve 2 halleri arasındaki entropi değişimini ifade etmektedir.

(4.3)

4.7 EKSERJİ KAVRAMI

Bir temodinamik fonksiyon olan ekserji 20. yüzyılda, enerjinin kalitesinin diğer enerji biçimlerine dönüşebilme yeteneğini tanımlamak için ortaya çıkmıştır (Dingeç, 1996).

Ekserjiyi kavramını Rant, teknik iş kapasitesi olarak ve tamamen başka bir enerjiye dönüşebilen enerji olarak tanımlamıştır. Ekserjinin tam olarak açıklaması ise Baehr tarafından enerjinin diğer enerji türlerine dönüştürülebilen kısmıdır şeklinde yapılmıştır.

Ekserji analizi konusundaki çalışmalar ise Gouy ve Stodola ile başlamıştır. Sonraki yıllarda Basnjakoviç tarafından ekserji geliştirilerek modernize edilmiştir ve bu kavram değişik termodinamik kitaplarında ayrıntılı olarak yer almıştır. Ekserji, verilen şartlardaki bir sistemin çevresi ile aynı şartlara getirilmesi (ölü hl) ile elde edilebilecek en büyük iş olarak tanımlanmıştır (Szargat, 1988).

Ekserji, referans noktası olarak çevresel parametrelerin seçildiği, enerjinin verilen bir şeklinden elde edilebilecek maksimum faydalı iştir.

Enerji= Ekserji + Anerji

Ekserji, enerjinin işe yarayan kısmı, anerji ise işe yaramayan kısmıdır. Herhangi bir enerji türünün (ısı, entalpi; vb.) ne kadarının işe yarayan enerji olduğunun belirlenmesi için

23

İlgili Kaynaklarsingle.php