Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiekserji kavramının çok iyi bilinmesi gereklidir. Anerji, tersinmezliğin bir ölçüsüdür ve sistemdeki tersinmezlik arttıkça anerji de artış gösterir.
Ekserji analizi ikinci kanun ile doğrudan ilişkili olduğundan, genel olarak işlemlerdeki tersinmezliklerden kaynaklanan verimsizliklerin enerji analizine nazaran daha iyi tespit edilmesini sağlamaktadır. Termodinamik bilimi; termal, kimyasal ve mekanik olaylar arasındaki karşılıklı ilişkilerin anlaşılması amacıyla geliştirilmiştir. İşlemlerin ve güç tesisinin artan kompleksliğiyle, enerji kaynaklarının en uygun şekilde kullanımını sağlamak için hatasız bir termodinamik analize ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı yıllardır bazı termodinamik bilimcileri aynı anda hem birinci hem de ikinci kanunun bir araya getirilmesinden oluşan yeni bir metot olan Kullanılabilir enerji , Ekserji analizi kavramlarını kullanmaktadırlar. Her iki teknikte de enerjinin kendisinden kaynaklanan değil, tersinmezlikten doğan enerji azalmasına neden olan enerjinin farklı formlarının iş potansiyel kavramını kullanmaktadır. Bu metotlar, terml tesislerin ayarlanması ya da yeni terml tesislerin tasarım veriminin artırılmasını amaçlayan termodinamik analizi de kullanılabilir yapmaktadır. Bu yüzden ekserji analizi, tesisin enerji kullanım prosesinde önemli değişmeler meydana getirmek için kullanışlı bir araç olmuştur.
4.7.1 Enerji ile Ekserjinin Karşılaştırılması
Enerjinin korunumu kavramının ön plana çıkmasıyla ikinci kanunu baz alan analiz tekniklerinden olan. ekserji kavramı oldukça büyük önem kazanmıştır (Valero, 1993). Ekserji ile enerji arasında bazı temel farklılıklar vardır. Enerji, kütle akışına bağlı ve çevreden bağımsızken, ekserji çevre şartlarına da bağlıdır. Enerji hareket ya da hareket üretme kabiliyeti olarak tanımlanabilirken ekserji iş ya da iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Enerji miktarla ölçülen nicel bir kavramken, ekserji hem miktara hem de niteliğe bağlı bir olgudur. Enerjinin değeri hiçbir şartta sıfır olmazken ekserjinin değeri çevre şartlarında sıfırdır. Enerji, birinci kanun gereği korunur ve yok olamaz, halbuki ekserji sadece tersinir proseslerde korunur, tersinmez proseslerde kullanılır yani miktarı azalır (Dinçer, 2001).
Enerji yok edilemez, fakat kullanılabilir enerji yok edilebilir. Kullanılabilir enerji, sistemler arasında transfer edilebilir ve içlerindeki tersinmezlikler de yok edilebilir.
2438. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaş yöntemle üretim yapan çimento fabrikasında enerji ve ekserji analizi - Sayfa 42
2.3 EKSERJİ VE TANIMI Herhangi bir enerji kaynağı bulunduğu zaman ilk yapılan işlemlerden biri, kaynakta bulunan enerji miktarının yaklaşık olarak belirlemektir. Ancak sadece bu bilgi ile oraya bir güç santrali kurmaya karar vermek doğru değildir. Asıl karar verilmesi gereken kaynağın iş potansiyelini yani enerjinin ne kadarının yararlı işe dönüştürülebileceğinin bilinmesidir. Enerjinin işe dönüş...
Kombine çevrimli bir güç santralinin enerji ve ekserji analizinin yapılması - Sayfa 53
40 miktarının bir ölçüsü de olmaktadır. Diğer enerji türlerine dönüşebilme özelliği enerjinin değer ölçüsü olarak alınırsa, çeşitli enerji türleri üç ayrı grupta toplanabilir: Ekserjetik analizde, termodinamiğin 2. kanunu ve maddenin korunumu prensibi kullanılmaktadır. Tablo 6.1‟de enerji ve ekserji kavramlarının karşılaştırılması verilmiştir. Tablo 6.1 Enerji ve ekserji kavramlarının karşı...
Bir kombine çevrim santralin ekserji analizi - Sayfa 31
2. TEMEL KAVRAMLAR 2.1 Ekserji Termodinamik süreçlerde ekserji; referans çevreyle denge haline gelirken, bir sistemde madde veya enerji akışıyla üretilebilecek maksimum miktardaki iş olarak tanımlanır. Ekserji, referans çevreye göre tamamen termodinamik dengede olmamanın sonucu olarak, değişime neden olan akış ya da sistemin potansiyelinin bir ölçüsüdür. Ekserji sistemde her zaman mevcuttur, neg...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekserji
tersinmez
çevre
enerji
tersinir
olan


38. SAYFA ICERIGI

ekserji kavramının çok iyi bilinmesi gereklidir. Anerji, tersinmezliğin bir ölçüsüdür ve sistemdeki tersinmezlik arttıkça anerji de artış gösterir.
Ekserji analizi ikinci kanun ile doğrudan ilişkili olduğundan, genel olarak işlemlerdeki tersinmezliklerden kaynaklanan verimsizliklerin enerji analizine nazaran daha iyi tespit edilmesini sağlamaktadır. Termodinamik bilimi; termal, kimyasal ve mekanik olaylar arasındaki karşılıklı ilişkilerin anlaşılması amacıyla geliştirilmiştir. İşlemlerin ve güç tesisinin artan kompleksliğiyle, enerji kaynaklarının en uygun şekilde kullanımını sağlamak için hatasız bir termodinamik analize ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı yıllardır bazı termodinamik bilimcileri aynı anda hem birinci hem de ikinci kanunun bir araya getirilmesinden oluşan yeni bir metot olan Kullanılabilir enerji , Ekserji analizi kavramlarını kullanmaktadırlar. Her iki teknikte de enerjinin kendisinden kaynaklanan değil, tersinmezlikten doğan enerji azalmasına neden olan enerjinin farklı formlarının iş potansiyel kavramını kullanmaktadır. Bu metotlar, terml tesislerin ayarlanması ya da yeni terml tesislerin tasarım veriminin artırılmasını amaçlayan termodinamik analizi de kullanılabilir yapmaktadır. Bu yüzden ekserji analizi, tesisin enerji kullanım prosesinde önemli değişmeler meydana getirmek için kullanışlı bir araç olmuştur.
4.7.1 Enerji ile Ekserjinin Karşılaştırılması
Enerjinin korunumu kavramının ön plana çıkmasıyla ikinci kanunu baz alan analiz tekniklerinden olan. ekserji kavramı oldukça büyük önem kazanmıştır (Valero, 1993). Ekserji ile enerji arasında bazı temel farklılıklar vardır. Enerji, kütle akışına bağlı ve çevreden bağımsızken, ekserji çevre şartlarına da bağlıdır. Enerji hareket ya da hareket üretme kabiliyeti olarak tanımlanabilirken ekserji iş ya da iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Enerji miktarla ölçülen nicel bir kavramken, ekserji hem miktara hem de niteliğe bağlı bir olgudur. Enerjinin değeri hiçbir şartta sıfır olmazken ekserjinin değeri çevre şartlarında sıfırdır. Enerji, birinci kanun gereği korunur ve yok olamaz, halbuki ekserji sadece tersinir proseslerde korunur, tersinmez proseslerde kullanılır yani miktarı azalır (Dinçer, 2001).
Enerji yok edilemez, fakat kullanılabilir enerji yok edilebilir. Kullanılabilir enerji, sistemler arasında transfer edilebilir ve içlerindeki tersinmezlikler de yok edilebilir.
24

İlgili Kaynaklarsingle.php