Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesi4.7.2 Ekserjiyi Oluşturan Durumlar

Ekserjiyi oluşturan durumlara örnek olarak; iş transferine bağlı ekserji, ısı transferine bağlı ekserji, maddenin karalı akışına bağlı ekserji sayılabilir. İş transferine bağlı ekserji için; verilen bir enerji formunun eşdeğer işi, onun ekserjisinin bir ölçüsü olarak tanımlandığından, iş her durumda ekserjiye eşittir bundan dolayı ekserji transferi büyüklük ve doğrultu olarak iş transferi ile aynı büyüklük ve doğrultuya sahiptir denilerek

Wmak. = E w formülü ile ifade edilir.

(4.4)

Isı transferine bağlı ekserjide; kontrol yüzeyindeki ısı transferinin ekserjisi, çevrenin sıfır kalitedeki terml ekserji rezervuarı olarak kullanılmasından elde edilebilen maksimum işe göre bulunur. Birim zamandaki ısı transferi olarak Qr ve ısı transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık olarak da Tr seçildiğinde terml enerjiden maksimum işe dönüşüm hızı aşağıdaki gibi yazılabilir (Kotas, 1985);

EQ

=

Qr[

1

T0 Tr

]

(4.5)

t

=

[

1

T0 Tr

]

(4.6)

Burada tye boyutsuz ekserjik sıcaklık denir ve T0 sıcaklığındaki çevrenin terml enerji rezervuarı olarak kullanıldığı özel durumun Carnot verimliliğine eşittir. Birim zamandaki ısı transferine bağlı ekserjiye terml ekserji akısı denir. ve açık sistem analizinde EQ ile gösterilir. Eşitlik (4.5) teki Qr nin işareti, ısı transferi sisteme yapıldığı zaman pozitiftir. Yani, ısı transferi çevre sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta meydana gelmiştir. Bu yüzden de t pozitiftir ve kontrol bölgesinde yapılan ısı transferi kontrol bölgesinin ekserjisini artırır.

Maddenin karalı akışına bağlı ekserjide ise sadece çevreyle etkileşebilen akış sırasında akışın işlemler vasıtasıyla başlangıç durumundan çevrenin ölü durumuna getirildiği zaman elde edilebilen maksimum iş miktarına eşittir (Erduruhanlı,1997).
2539. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir dizel motorun performansının ekserji analizi ile belirlenmesi - Sayfa 23
2.2.2 Ekserjiye Sebep Olan Faktörler 2.2.2.1 İş Transferine Bağlı Ekserji : Verilen bir enerji formunun eşdeğer işi, onun ekserjisinin bir ölçüsü olarak tanımlandığından, iş her durumda ekserjiye eşittir. Bundan dolayı ekserji transferi büyüklük ve doğrultu olarak iş transferi ile aynı büyüklük ve doğrultuya sahiptir. WMak = EW (2.13) 2.2.2.2 Isı Transferine Bağlı Ekserji : Kontrol yüzey...
Ereğli demir ve çelik fabrikaları kok fabrikası batarya fırınlarına ekserji analizi uygulaması - Sayfa 25
2.2 EKSERJİYE SEBEP OLAN FAKTÖRLER 2.2.1 İş Transferine Bağlı Ekserji Verilen bir enerji formunun eşdeğer işi, onun ekserjisinin bir ölçüsü olarak tariflendiğinden iş her durumda ekserjiye eşittir. Bundan dolayı ekserji transferi büyüklük ve doğrultu olarak iş transferi ile aynı büyüklük ve doğrultuya sahiptir. 2.2.2 Isı Transferine Bağlı Ekserji Kontrol yüzeyindeki ısı transferinin etkis...
Bir doğalgaz santralinde atık ısı kazanım tesisinin enerji ve ekserji analizi - Sayfa 27
W˙Mak=E˙W (2. 1) 3.2.2 Isı Transferine Bağlı Ekserji Kontrol yüzeyindeki ısı transferinin ekserjisi, çevrenin sıfır kalitedeki termal enerji rezervuarı olarak kullanılmasından elde edilebilen maksimum işe göre bulunur. Birim zamandaki ısı transferi olarak Qr ve ısı transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık olarak da Tr seçildiğinde, termal enerjiden maksimum işe dönüşüm hı...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enerjiden
ekserjisi
transferi
sıcaklık
dönüşüm
gibi


39. SAYFA ICERIGI

4.7.2 Ekserjiyi Oluşturan Durumlar

Ekserjiyi oluşturan durumlara örnek olarak; iş transferine bağlı ekserji, ısı transferine bağlı ekserji, maddenin karalı akışına bağlı ekserji sayılabilir. İş transferine bağlı ekserji için; verilen bir enerji formunun eşdeğer işi, onun ekserjisinin bir ölçüsü olarak tanımlandığından, iş her durumda ekserjiye eşittir bundan dolayı ekserji transferi büyüklük ve doğrultu olarak iş transferi ile aynı büyüklük ve doğrultuya sahiptir denilerek

Wmak. = E w formülü ile ifade edilir.

(4.4)

Isı transferine bağlı ekserjide; kontrol yüzeyindeki ısı transferinin ekserjisi, çevrenin sıfır kalitedeki terml ekserji rezervuarı olarak kullanılmasından elde edilebilen maksimum işe göre bulunur. Birim zamandaki ısı transferi olarak Qr ve ısı transferinin meydana geldiği kontrol yüzeyindeki sıcaklık olarak da Tr seçildiğinde terml enerjiden maksimum işe dönüşüm hızı aşağıdaki gibi yazılabilir (Kotas, 1985);

EQ

=

Qr[

1

T0 Tr

]

(4.5)

t

=

[

1

T0 Tr

]

(4.6)

Burada tye boyutsuz ekserjik sıcaklık denir ve T0 sıcaklığındaki çevrenin terml enerji rezervuarı olarak kullanıldığı özel durumun Carnot verimliliğine eşittir. Birim zamandaki ısı transferine bağlı ekserjiye terml ekserji akısı denir. ve açık sistem analizinde EQ ile gösterilir. Eşitlik (4.5) teki Qr nin işareti, ısı transferi sisteme yapıldığı zaman pozitiftir. Yani, ısı transferi çevre sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta meydana gelmiştir. Bu yüzden de t pozitiftir ve kontrol bölgesinde yapılan ısı transferi kontrol bölgesinin ekserjisini artırır.

Maddenin karalı akışına bağlı ekserjide ise sadece çevreyle etkileşebilen akış sırasında akışın işlemler vasıtasıyla başlangıç durumundan çevrenin ölü durumuna getirildiği zaman elde edilebilen maksimum iş miktarına eşittir (Erduruhanlı,1997).
25

İlgili Kaynaklarsingle.php