Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesieşitliği ile verilen bu ifadeye dikkat edilirse çevre parametrelerinden sadece T0 değerinin etki ettiği görülür.
4.7.3.2 Kimyasal Ekserji
Fiziksel ekserjiyi belirlerken akışın son hli sıfır kinetik ve sıfır potansiyel ekserjiyle tanımlanmıştı. Fiziksel ekserjideki bu son durum akış hlindeki maddenin kimyasal ekserjisini belirleyecek olan tersinir prosesler için ise başlangıç durumudur. Son durum, maddenin ekserji tanımına göre çevre ile sınırlandırılmamış denge durumu olan ölü duruma indirgeneceği durumdur. Kimyasal ekserji için; ele alınan maddenin sadece çevre ile madde alışverişi ve ısı transferi içeren prosesler ile çevresel durumdan ölü duruma getirildiği zaman elde edilebilecek maksimum iş miktarıdır denilebilir.
Termodinamik çevre, bir termodinamik işlem sırasında sistem ve çevre arasında ısı ve madde alış-verişi gerçekleştiğinde çevre içindeki referans maddelerinin ya da çevre içinde sıfırdan farklı konstrasyona sahip maddeler gibi kimyasal bileşenlerin kararsız durumunun (T0, P0) değişmediği büyük bir denge sistemi olarak kabul edilir. Referans maddeler arasında kimyasal reaksiyonlar gerçekleşmediği için yalnızca tam bir termodinamik denge varlığından söz edilir ve çevrenin toplam ekserjisi sıfırdır. Çevrenin verilen basınç ve sıcaklığı ve çevre içinde bulunan kimyasal elementlerin verilen miktarları için, çevreyi oluşturan kimyasal bileşenlerin kimyasal dengesi hesaplanabilir. Ekserji, teorik açıdan uygun bir çevre için değil, doğal çevrenin göz önüne alınan koşulları için bir sistemden çıkan iş potansiyelini temsil etmektedir.
4.8 EKSERJİ ANALİZİ
Ekserji analizi, aynı şartlardaki işlemlerin karşılaştırılmasını ve bir işlemdeki enerji niteliğinin kaybının neden olduğu verim kayıplarının tespit edilmesini sağlar. Ekserji analizi, bir işlemin nasıl daha iyiye doğru geliştirilebileceğini sağlamayabilir, fakat bir işlemin neresinin iyileştirilebileceğini gösterir (Kotas, 1985).
Ekserji analizi yapılırken tüm ünitelerde aşağıdaki temel denklem kullanılır. Ekserji denkliği ( Bejan, 1997 ):
2741. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması - Sayfa 29
tersinir prosesler için de başlangıç durumu olacaktır. Son durum ise, maddenin ekserji tanımına göre çevre ile sınırlandırılmamış denge durumu olan ölü duruma indirgeneceği durum olacaktır. Bundan dolayı, kimyasal ekserji tanımı aşağıdaki gibi ifade edilebilir: Ele alınan maddenin sadece çevre ile madde alış - verişi ve ısı transferi içeren prosesler ile çevresel durumdan ölü duruma getirildiği za...
Bir dizel motorun performansının ekserji analizi ile belirlenmesi - Sayfa 25
Ek = m   V2 2   (2.17) m : Akışkanın kütlesel debisi (kg/s) ve V : Akış halinde akışkanın kütle hızı (m/s)’dir. 2.2.3.2 Potansiyel Ekserji : Kinetik ekserjiye benzer şekilde, akış halindeki maddelerin potansiyel enerjisi düzenli bir enerji formu olduğundan tamamen işe dönüştürülebilir. Potansiyel enerji değeri çevresel referans düzeyine göre hesaplanırsa potansiyel ekse...
Bir dizel motorun performansının ekserji analizi ile belirlenmesi - Sayfa 26
Termodinamik çevreyi, bir termodinamik proses sırasında sistem ve çevre arasında ısı ve madde alış-verişi gerçekleştirildiğinde çevre içindeki kimyasal bileşenlerin (referans maddelerinin ya da çevre içinde sıfırdan farklı konsantrasyona sahip maddeler) kararsız durumun (T0, p0) sabit kaldığı büyük bir denge sistemi olarak kabul edilir. Referans maddeler arasında kimyasal reaksiyonlar meydana gele...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kimyasal
denge
ekserji
madde
çevre
durum


41. SAYFA ICERIGI

eşitliği ile verilen bu ifadeye dikkat edilirse çevre parametrelerinden sadece T0 değerinin etki ettiği görülür.
4.7.3.2 Kimyasal Ekserji
Fiziksel ekserjiyi belirlerken akışın son hli sıfır kinetik ve sıfır potansiyel ekserjiyle tanımlanmıştı. Fiziksel ekserjideki bu son durum akış hlindeki maddenin kimyasal ekserjisini belirleyecek olan tersinir prosesler için ise başlangıç durumudur. Son durum, maddenin ekserji tanımına göre çevre ile sınırlandırılmamış denge durumu olan ölü duruma indirgeneceği durumdur. Kimyasal ekserji için; ele alınan maddenin sadece çevre ile madde alışverişi ve ısı transferi içeren prosesler ile çevresel durumdan ölü duruma getirildiği zaman elde edilebilecek maksimum iş miktarıdır denilebilir.
Termodinamik çevre, bir termodinamik işlem sırasında sistem ve çevre arasında ısı ve madde alış-verişi gerçekleştiğinde çevre içindeki referans maddelerinin ya da çevre içinde sıfırdan farklı konstrasyona sahip maddeler gibi kimyasal bileşenlerin kararsız durumunun (T0, P0) değişmediği büyük bir denge sistemi olarak kabul edilir. Referans maddeler arasında kimyasal reaksiyonlar gerçekleşmediği için yalnızca tam bir termodinamik denge varlığından söz edilir ve çevrenin toplam ekserjisi sıfırdır. Çevrenin verilen basınç ve sıcaklığı ve çevre içinde bulunan kimyasal elementlerin verilen miktarları için, çevreyi oluşturan kimyasal bileşenlerin kimyasal dengesi hesaplanabilir. Ekserji, teorik açıdan uygun bir çevre için değil, doğal çevrenin göz önüne alınan koşulları için bir sistemden çıkan iş potansiyelini temsil etmektedir.
4.8 EKSERJİ ANALİZİ
Ekserji analizi, aynı şartlardaki işlemlerin karşılaştırılmasını ve bir işlemdeki enerji niteliğinin kaybının neden olduğu verim kayıplarının tespit edilmesini sağlar. Ekserji analizi, bir işlemin nasıl daha iyiye doğru geliştirilebileceğini sağlamayabilir, fakat bir işlemin neresinin iyileştirilebileceğini gösterir (Kotas, 1985).
Ekserji analizi yapılırken tüm ünitelerde aşağıdaki temel denklem kullanılır. Ekserji denkliği ( Bejan, 1997 ):
27

İlgili Kaynaklarsingle.php