Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesi1 =

I

i

(4.30)

Buradaki 1- farkı, tersinmezlikten dolayı oluşan kaybın net ekserji girişine oranıdır ve buna verim hatası denilmektedir. Bu fark ile gösterilirken, standartlandırılmış alt bölgelerin tersinmezlik toplamlarının tüm sistem için gerekli ekserji akış hızına bölünmesi ile elde edilir.

i bileşeninin verim hatası ya da i alt bölge içindeki tersinmezlik hızının girişine oranını temsil eden kesir, i ile gösterilir.

i =

I

Ei

(4.31)

Ekserji terimleri yardımıyla ifade edilebilen faydalı çıkışlı herhangi bir tesise uygulanan rasyonel verimlilik; tesisin termodinamik tamlık derecesinin bir ölçüsüdür yani tesisin tersinir işletime ne kadar yaklaştığını gösterir ve tesis bileşenleri kadar, açık ve kapalı tipli bir termal tesis aralığına uygulanabilen evrensel bir kriterdir, ayrıca birleşik ısı ve güç tesislerinde olduğu gibi çift amaçlı olan tesis performansının rasyonel değerini verir. Çok bileşenli bir tesis içinde, 1 rasyonel verim eksikliği, rölatif bileşen tersinmezliklerinin lineer bir fonksiyonu şeklinde ifade edilebilmektedir. Bundan dolayı da tesis verimsizliği için her bileşen yapısının belirtisini vermektedir.

4.12 SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARININ EKSERJİ ANALİZİ
Termoekonomik optimizasyona dayalı ekserji analizinin yapılmasının avantajı, sistemin farklı elemanlarının ayrı ayrı optimize edilebilmesidir. Böylece ele alınan bir sistem elemanı ile diğer elemanlar arasındaki ilişki, yerel ekserji birim maliyeti ya da ekserji kayıpları açısından daha iyi anlaşılır hale gelmektedir. Sistem kusurlarının bir ölçüsü olan tersinmezliklerin hesaplanmsıyla, optimum işlem parametrelerinin belirlenmesi daha kolaylaşır.

3347. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir dizel motorun performansının ekserji analizi ile belirlenmesi - Sayfa 35
bölgelerin tersinmezlik toplamlarının tüm sistem için gerekli ekserji akış hızına bölünmesi ile elde edilir. i bileşenin verim hatası ya da i alt-bölge içindeki tersinmezlik hızının girişe oranını temsil eden kesir, δi ile gösterilir. ∑δi = I ∆Ei (2.47) İlave olarak, (2.46) eşitliği aynı zamanda aşağıdaki şekilde de yazılabilir: 1 = ψ + δ1 + δ2 + ..............+δn (2.48) δn...
Gaz-katı yakıtlı enerji santralinin ekserji verim artışının araştırılması - Sayfa 37
Ψ = 1 − &I ∑ E& g (2.33) 2.5.1 Verim azalması Kontrol bölgesi, n tane alt bölgeden oluşan çok bileşenli bir sistem ise, bu sistem için ekserji verimliliğin ikinci formu (2.33) daha avantajlıdır. Buna göre: 1− Ψ = ∑ &I E& g (2.34) Buradaki 1-Ψ farkı, tersinmezlikten dolayı oluşan kaybın net ekserji girişine oranıdır ve buna “verim azalması” denilmektedi...
Enerji santralına ekserji analizinin uygulanması - Sayfa 45
3.5. VERİM HATASI (EFFICIENCY DEFECT): Kontrol bölgesi, N tane alt bölgeden oluşan çok bileşenli bir sistem ise, bu sistem için rasyonel verimliliğin ikinci formu ( 3.25) daha avantajlıdır.Buna göre: ( 3.26) Buradaki 1 - \jl farkı, tersinmezlikten dolayı oluşan kaybın net ekserji girişine oranıdır ve buna "verim hatası" denilmektedir. Bu fark 8 ile gösterilirken, standartlaştırılmış alt bölge...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sistem
ekserji
tersinmezlik
verim
bileşen
ifade


47. SAYFA ICERIGI

1 =

I

i

(4.30)

Buradaki 1- farkı, tersinmezlikten dolayı oluşan kaybın net ekserji girişine oranıdır ve buna verim hatası denilmektedir. Bu fark ile gösterilirken, standartlandırılmış alt bölgelerin tersinmezlik toplamlarının tüm sistem için gerekli ekserji akış hızına bölünmesi ile elde edilir.

i bileşeninin verim hatası ya da i alt bölge içindeki tersinmezlik hızının girişine oranını temsil eden kesir, i ile gösterilir.

i =

I

Ei

(4.31)

Ekserji terimleri yardımıyla ifade edilebilen faydalı çıkışlı herhangi bir tesise uygulanan rasyonel verimlilik; tesisin termodinamik tamlık derecesinin bir ölçüsüdür yani tesisin tersinir işletime ne kadar yaklaştığını gösterir ve tesis bileşenleri kadar, açık ve kapalı tipli bir termal tesis aralığına uygulanabilen evrensel bir kriterdir, ayrıca birleşik ısı ve güç tesislerinde olduğu gibi çift amaçlı olan tesis performansının rasyonel değerini verir. Çok bileşenli bir tesis içinde, 1 rasyonel verim eksikliği, rölatif bileşen tersinmezliklerinin lineer bir fonksiyonu şeklinde ifade edilebilmektedir. Bundan dolayı da tesis verimsizliği için her bileşen yapısının belirtisini vermektedir.

4.12 SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARININ EKSERJİ ANALİZİ
Termoekonomik optimizasyona dayalı ekserji analizinin yapılmasının avantajı, sistemin farklı elemanlarının ayrı ayrı optimize edilebilmesidir. Böylece ele alınan bir sistem elemanı ile diğer elemanlar arasındaki ilişki, yerel ekserji birim maliyeti ya da ekserji kayıpları açısından daha iyi anlaşılır hale gelmektedir. Sistem kusurlarının bir ölçüsü olan tersinmezliklerin hesaplanmsıyla, optimum işlem parametrelerinin belirlenmesi daha kolaylaşır.

33

İlgili Kaynaklarsingle.php