Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiKompresörlü teorik soğutma sisteminin tüm elemanlarının tersinmezliklerin hesaplayabilmek için çevrimdeki her bir elemanın giren ve çıkan ekserji değerlerinin bulunması gerekir.

4.12.1 Kompresör Ekserji Analizi

kütlenin korunumu:

m1 = m2 = mR

W = EQ + m m I

giren

çıkan

(4.32)

temel denklemi kullanılarak soğutma sistemindeki her bir elemanın tersinmezlik değerleri elde edilir. Kompresör ekserji denkliği:

m R 1 + WC = E Q + m R 2 + IC

(4.33)

Kompresörden dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edildiğinden, burada EQ = 0 alınarak ihmal edilmiştir. Sistemin tüm elemanları için giriş ve çıkış ekserjileri hesaplanırken

= (h T0s) (h 0 T0s0 )
denkleminden faydalanılacaktır

(4.34)

1 = (h1 T0s1 ) (h 0 T0s0 )
2 = (h 2 T0s2 ) (h 0 T0s0 )
( )
WC = m R h 2 h1

(4.35)
(4.36) (4.37)

Denklem (4.35), (4.36)ve (4.37), denklem (4.33)te yerine konularak düzenlenirse;

( )
IC = mR T0 s2 s1

(4.38)

3549. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 52
37 •• m R ε1 + WC = E Q + m R ε2 + IC (4.40) Kompresörden dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edildiğinden, burada EQ = 0 alınarak ihmal edilmiştir. Sistemin tüm elemanları için giriş ve çıkış ekserjileri hesaplanırken denklem (4.37)’den faydalanılacaktır. ε1 = (h1 − T0s1 ) − (h 0 − T0s0 ) ε2 = (h 2 − T0s2 ) − (h 0 − T0s0 ) ( )• WC = mR h 2 − h1 (4.41) (4.42) (4.43) Denkl...
Alternatif soğutucu akışkan kullanılan bir soğutma sisteminde termodinamik ve ısı transferinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 73
ε1 = (h1 − T0s1) − (h0 − T0s0 ) ε2 = (h2 − T0s2 ) − (h0 − T0s0 ) ( )• • WC = mr h2 − h1 (3.34) (3.35) (3.36) Denklem (3.34), (3.35) ve (3.36), denklem (3.33)’de yerine konur ve düzenlenirse; ( )• IC = mr T0 s2 − s1 (3.37) elde edilir. Elde edilen bu denklem kompresördeki tersinmezlik miktarını verir. 3.5.2.2. Genleşme Valfi Ekserji Analizi Genleşme valfi için ekserji denge...

49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denklem
ekserji
kompresör
edilir
tersinmezlik
denklemi


49. SAYFA ICERIGI

Kompresörlü teorik soğutma sisteminin tüm elemanlarının tersinmezliklerin hesaplayabilmek için çevrimdeki her bir elemanın giren ve çıkan ekserji değerlerinin bulunması gerekir.

4.12.1 Kompresör Ekserji Analizi

kütlenin korunumu:

m1 = m2 = mR

W = EQ + m m I

giren

çıkan

(4.32)

temel denklemi kullanılarak soğutma sistemindeki her bir elemanın tersinmezlik değerleri elde edilir. Kompresör ekserji denkliği:

m R 1 + WC = E Q + m R 2 + IC

(4.33)

Kompresörden dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edildiğinden, burada EQ = 0 alınarak ihmal edilmiştir. Sistemin tüm elemanları için giriş ve çıkış ekserjileri hesaplanırken

= (h T0s) (h 0 T0s0 )
denkleminden faydalanılacaktır

(4.34)

1 = (h1 T0s1 ) (h 0 T0s0 )
2 = (h 2 T0s2 ) (h 0 T0s0 )
( )
WC = m R h 2 h1

(4.35)
(4.36) (4.37)

Denklem (4.35), (4.36)ve (4.37), denklem (4.33)te yerine konularak düzenlenirse;

( )
IC = mR T0 s2 s1

(4.38)

35

İlgili Kaynaklarsingle.php