Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesielde edilir. Elde edilen bu denklem kompresördeki tersinmezlik miktarını verir.

4.12.2 Genleşme Valfi Ekserji Analizi
Genleşme valfi için ekserji denge denklemi;

m R 5 = + m R 6 + IEV
5 = (h 5 T0s5 ) (h 0 T0s0 ) 6 = (h 6 T0s6 ) (h 0 T0s0 )
Denklem (4.40) ve (4.41) düzenlenir ve denklem (4.39)da yerine konursa;
( )
IEV = mR T0 s6 s5
4.12.3. Kondenser I. Bölge Ekserji Analizi

(4.39) (4.40) (4.41)
(4.42)

Kondanser I. bölgesi için ekserji denge denklemi;

m R 2 + m k k1 = mR 3 + m k k2 + IKI

3 = (h 3 T0s3 ) (h 0 T0s0 )

k1 = (h k1 )T0s k1 (h 0 T0s0 )

k2 = (h k2 T0s k2 ) (h 0 T0s0 )

Denklemler düzenlenirse;

( ) ( )IKI = T0 m k

sk2 sk1

mR

s2 s3

(4.43) (4.44) (4.45) (4.46)
(4.47)

elde edilir. Elde edilen bu denklem kondenser I. bölgesindeki tersinmezlik miktarıdır.

4.12.4. Kondenser II. Bölge Ekserji Analizi

Kondenser II. bölge ekserji denge denklemi;

m R 3 + m k k2 = m R 4 + m k k3 + I KII

(4.48)

3650. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 53
38 4.3.2.3. Kondanser I. Bölge Ekserji Analizi Kondanser I. bölgesi için ekserji denge denklemi; •• •• m R ε 2 + m k ε k1 = m R ε3 + m k ε k2 + IKI ε3 = (h3 − T0s3 ) − (h 0 − T0s0 ) εk1 = (h k1 − )T0sk1 − (h 0 − T0s0 ) εk2 = (h k2 − T0s k2 ) − (h 0 − T0s0 ) (4.49) (4.50) (4.51) (4.52) Denklemler düzenlenirse; ( ) ( )IKI = T0 ª«¬m• k sk2 − sk1 • − mR s2 ...
Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 52
37 •• m R ε1 + WC = E Q + m R ε2 + IC (4.40) Kompresörden dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edildiğinden, burada EQ = 0 alınarak ihmal edilmiştir. Sistemin tüm elemanları için giriş ve çıkış ekserjileri hesaplanırken denklem (4.37)’den faydalanılacaktır. ε1 = (h1 − T0s1 ) − (h 0 − T0s0 ) ε2 = (h 2 − T0s2 ) − (h 0 − T0s0 ) ( )• WC = mR h 2 − h1 (4.41) (4.42) (4.43) Denkl...

50. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denklem
ekserji
edilir
düzenlenir
analizi
denklemi


50. SAYFA ICERIGI

elde edilir. Elde edilen bu denklem kompresördeki tersinmezlik miktarını verir.

4.12.2 Genleşme Valfi Ekserji Analizi
Genleşme valfi için ekserji denge denklemi;

m R 5 = + m R 6 + IEV
5 = (h 5 T0s5 ) (h 0 T0s0 ) 6 = (h 6 T0s6 ) (h 0 T0s0 )
Denklem (4.40) ve (4.41) düzenlenir ve denklem (4.39)da yerine konursa;
( )
IEV = mR T0 s6 s5
4.12.3. Kondenser I. Bölge Ekserji Analizi

(4.39) (4.40) (4.41)
(4.42)

Kondanser I. bölgesi için ekserji denge denklemi;

m R 2 + m k k1 = mR 3 + m k k2 + IKI

3 = (h 3 T0s3 ) (h 0 T0s0 )

k1 = (h k1 )T0s k1 (h 0 T0s0 )

k2 = (h k2 T0s k2 ) (h 0 T0s0 )

Denklemler düzenlenirse;

( ) ( )IKI = T0 m k

sk2 sk1

mR

s2 s3

(4.43) (4.44) (4.45) (4.46)
(4.47)

elde edilir. Elde edilen bu denklem kondenser I. bölgesindeki tersinmezlik miktarıdır.

4.12.4. Kondenser II. Bölge Ekserji Analizi

Kondenser II. bölge ekserji denge denklemi;

m R 3 + m k k2 = m R 4 + m k k3 + I KII

(4.48)

36

İlgili Kaynaklarsingle.php