Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiŞekil 5.2 Deneyde kullanılan büyük kapasiteli su soğutmalı kondenser.
Su soğutmalı kondenser için bakır boru uzunluk hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. Ty :Yoğuşma sıcaklığı 45C Tyaş : Çevre havası sıcaklığı 15C Tsg : Su giriş sıcaklığı 9,5 + 5 ~15C Tsç : Su çıkış sıcaklığı 25C olarak hesaplanır Kondenser soğutma suyu için cpk = 4.183 kJ/kgKdir ve sabittir

COP

=

Q soğ Wkomp.

0.9 =

250 Wkomp .

Wkomp

=

225W

Q kondenser = Wkomp + Qsoğ 225 + 250 = 475 500W

Ortalama logaritmik sıcaklık farkı;

[( ) ]tm

=

(t y ln t y

t g ) (t y t ç ) t g / (t y t ç )

=

(45 15) (45 25)
ln[(45 15)/ (45 25)]

=

24,66

C

bakır boru dış çapı: 8mm Q y = U 0 .A 0 . tm Qy : yoğuşturucu kapasitesi U0 : dış yüzey alanına göre toplam ısı transfer katsayısı

4155. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Absorbsiyonlu soğutma sistemin tasarımı ve S.D.Ü. oditoryumunda uygulanabilinirliğinin araştırılması - Sayfa 73
59 Fakir eriyik Su buharı ı LJ ı...----'10 . _ _ _ _ 3- - - - . ..·-·--·······-·-·····--········-···-····-··---·-·---·····----·--·······K.ailşiili"""""--··-··· ···-···············-···················-··--······-(Li.B.r.::.S.Y}...----·-···-···-·-········--·············· 4 ı Zengin eriyik Şekil 6.12 Absorber Tasarlanan sistemde kullanılacak absorber, ısı yükü fazla olduğu için su...

55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutma
soğutmalı
sıcaklığı
kondenser
boru
bakır


55. SAYFA ICERIGI

Şekil 5.2 Deneyde kullanılan büyük kapasiteli su soğutmalı kondenser.
Su soğutmalı kondenser için bakır boru uzunluk hesabı aşağıdaki gibi yapılmıştır. Ty :Yoğuşma sıcaklığı 45C Tyaş : Çevre havası sıcaklığı 15C Tsg : Su giriş sıcaklığı 9,5 + 5 ~15C Tsç : Su çıkış sıcaklığı 25C olarak hesaplanır Kondenser soğutma suyu için cpk = 4.183 kJ/kgKdir ve sabittir

COP

=

Q soğ Wkomp.

0.9 =

250 Wkomp .

Wkomp

=

225W

Q kondenser = Wkomp + Qsoğ 225 + 250 = 475 500W

Ortalama logaritmik sıcaklık farkı;

[( ) ]tm

=

(t y ln t y

t g ) (t y t ç ) t g / (t y t ç )

=

(45 15) (45 25)
ln[(45 15)/ (45 25)]

=

24,66

C

bakır boru dış çapı: 8mm Q y = U 0 .A 0 . tm Qy : yoğuşturucu kapasitesi U0 : dış yüzey alanına göre toplam ısı transfer katsayısı

41

İlgili Kaynaklarsingle.php