Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesikurutucu ve kılcal boru kullanarak bir soğutma çevrimi yapılmıştır. Deneydeki kondenserler ve evaporatör dış ortama karşı yalıtılmıştır. Deney süresince her bir kondenserin gaz giriş çıkış ve su giriş çıkışları ile evaporatörün gaz giriş çıkış ve su giriş çıkış noktaları düğüm noktaları olarak kabul edilerek buralara konulan termokupllar vasıtasıyla her bir deneyden 12şer ölçüm sonucu olmak üzere üç deneyden otuz altı ölçme sonucu alınmıştır. Çıkan değerlere göre soğutma sistemine enerji ve ekserji analizi uygulayarak değişen kondenser kapasitelerine göre karşılaştırma yapılarak performansları belirlenecektir.
4559. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Otomobil klima sistemlerinde kullanılan gaz miktarının soğutma performansına etkilerinin deneysel analizi - Sayfa 78
62 9. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılan bu çalışmada, otomobil klima sistemi deney seti kullanılarak klima sistemi gaz miktarı ve giriş hava sıcaklıkları değiştirilerek, gaz miktarındaki değişimin soğutma performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan deneysel çalışmada, klima sisteminde kullanılan gaz miktarının evaporatör çıkış sıcaklığına, kondenser giriş sıcaklığına, kondenser çıkış ...
Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termoekonomik optimizasyonu - Sayfa 24
10 Mart 1998'de M. D. d'Accadia ve F. De Rossi tarafından "Thermoeconomic Optimization ofa Refrigeration Plant" adlı makale International Joumal of Refrigeration dergisinde yayınlanmıştır. Makalede verilen bir soğutma tesisinde füm işletme ve amortisman maliyeti minimiı:e edilmiştir. Kondenser ve evaporatör su soğutmalı olup, kondenseri soğutan su, soğutma kulesi tarafından soğutulmaktadır. Soğut...

59. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çıkış
soğutma
giriş
kondenser
evaporatör
deney


59. SAYFA ICERIGI

kurutucu ve kılcal boru kullanarak bir soğutma çevrimi yapılmıştır. Deneydeki kondenserler ve evaporatör dış ortama karşı yalıtılmıştır. Deney süresince her bir kondenserin gaz giriş çıkış ve su giriş çıkışları ile evaporatörün gaz giriş çıkış ve su giriş çıkış noktaları düğüm noktaları olarak kabul edilerek buralara konulan termokupllar vasıtasıyla her bir deneyden 12şer ölçüm sonucu olmak üzere üç deneyden otuz altı ölçme sonucu alınmıştır. Çıkan değerlere göre soğutma sistemine enerji ve ekserji analizi uygulayarak değişen kondenser kapasitelerine göre karşılaştırma yapılarak performansları belirlenecektir.
45

İlgili Kaynaklarsingle.php