Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiBÖLÜM 6 ARAŞTIRMA BULGULARI Şekil 6.1de deneyi yapılan soğutma sisteminin şekli görülmektedir. Ölçümler numara ile gösterilmiş noktalardan yapılmıştır.
Şekil 6.1 Deneyin şematik şekli. 6.1 DENEY SONUÇLARI Deney 27 Aralık tarihinde 1er saat süreyle üç deney yapılmıştır. Deneylerde toplam 36 adet ölçme sonucu kaydedilmiştir. Deney sonuçları Çizelge 6.1-6.8 de verilmiştir.
4660. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küresel grafitli dökme demirlerde Cu,Ni ve Mo alaşım elementlerinin ostemperleme sonucu beynit oluşumuna etkisinin incelenmesi ve sinirsel ağ modeli ile değerlendirilmesi - Sayfa 73
59 6. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Deneysel çalışmalarda Cu, Ni, ve Mo alaşım elementlerinin, küresel grafitli dökme demirin ostemperlenmesi sonucu mikroyapıya ve sertliğe etkisini incelemek amaçlanmıştır. Deneyler farklı oranlarda Cu, Ni ve Mo alaşım elementleri içeren dökme demir malzemeler üzerinde, farklı ostemperleme şartlarında yapılmış ve sonuçlar sinirsel ağ sistemleri yardımıyla yorumlanmıştır. ...
Havalı tip fındık kırma makinesinin imalatı ve performans karakteristiklerinin araştırılması - Sayfa 98
6. DENEY SONUÇLARININ İRDELENMESİ VE MODELLENMESİ Yapılan deneyler sonucunda; daha önce yapılan ön deneylerle elde edilen, fındığın hava basıncı ile kırılmasını etkileyen değişkenlerin etkileri çok belirgin bir şekilde gözlemlenmiş oldu. Aşağıda fındığın hava ile kırılmasını etkileyen değişkenler maddeler halinde sıralanmış ve daha sonra irdelemeleri yapılmıştır. Fındıkların kırılmasını etkileye...
Üç fazlı transformatörlerin harmonik analizi için modelleme, bilgisayar simülasyonu ve bir algoritma oluşturulması - Sayfa 75
61 6. ÜÇ FAZ TRANSFORMATÖRLERİN FARKLI BAGLANTI ŞEKİLLERİNDE DENEYSEL HARMONİK ANALİZ 6.1 Giriş Laboratuar deneyleri(*) genel olarak iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısım histerisiz eğrisini ve uyarma akımının sinüzoidal olmayan dalga şeklini analiz ederek, tek faz transformatör nüvesinin doğrusal olmadığı ispatlanmıştır. ikinci kısım ise, transformatör akımı ve karşılıklı akı dalga şekilleri ü...

60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

deney
yapılmıştır
şekli
bölüm
sonucu
sonuçları


60. SAYFA ICERIGI

BÖLÜM 6 ARAŞTIRMA BULGULARI Şekil 6.1de deneyi yapılan soğutma sisteminin şekli görülmektedir. Ölçümler numara ile gösterilmiş noktalardan yapılmıştır.
Şekil 6.1 Deneyin şematik şekli. 6.1 DENEY SONUÇLARI Deney 27 Aralık tarihinde 1er saat süreyle üç deney yapılmıştır. Deneylerde toplam 36 adet ölçme sonucu kaydedilmiştir. Deney sonuçları Çizelge 6.1-6.8 de verilmiştir.
46

İlgili Kaynaklarsingle.php