Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiÇizelge 6.1 27 Aralıkta yapılan deney sonuçları

Ekserji Analizi
Deneyi

Evap. Gaz
Giriş (C)

Evap Gaz
Çıkış (C)

Evap Su
Giriş (C)

Evap Su
Çıkış (C)

Kond. Gaz
Giriş (C)

Kond. Gaz
Çıkış (C)

Kond. Su
Giriş (C)

Kond. Su
Çıkış (C)

Basınç Ölçüm
Noktaları

Bar

Birinci Deney
Ölçme Sonuçları

-1,8

İkinci
Deney Ölçme Sonuçları

-1,2

Üçüncü deney Ölçme Sonuçları

-1,4

0,8 1,3 6,7

9,2 5,4 10,2 7 9,5 6,5

52,8 16,4 9,2 22 6. nokta 1. nokta 2. nokta 3. nokta
45,7 18,6 10,2 22,6 6. nokta 1. nokta 2. nokta 4. nokta
51 19,7 9,5 21,5 6. nokta 1. nokta 2. nokta 5. nokta

1,9 1,8 6,5 6,5 1,8 1,7 6,5 6,3 1,9 1,8 7 6,3

Çizelge 6.2 I.Deneyin düğüm noktalarında ölçülen basınç ve sıcaklığa karşı gelen entalpi ve entropi değerleri

Düğüm Noktaları
Çevre Şartları(P0,T0)
1.nokta 2.nokta
3.nokta
6.nokta

P(bar) 1
1,8 6,5 6,5 1,9

I. DENEY T(C) 15
0,8 52,8 16,4 -1,8

h(kj/kg) 415,69
401 442 223 234

S(kj/kgK) 1,871
1,78 1,80 1,08 1,14

Çizelge 6.3 II. Deneyin düğüm noktalarında ölçülen basınç ve sıcaklığa karşı gelen entalpi ve entropi değerleri.

Düğüm Noktaları Çevre
Şartları(P0,T0) 1.nokta
2.nokta 4.nokta
6.nokta

P(bar) 1
1,7 6,5 6,3 1,8

II. DENEY T(C) 15
1,3 45,7 18,6 -1,2

h(kj/kg) 415
403 433 225 245

S(kj/kgK) 1,871
1,78 1,79 1,10 1,17

4761. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bir doğalgaz santralinde atık ısı kazanım tesisinin enerji ve ekserji analizi - Sayfa 42
5.1.10 1 Nolu Tank 1 nolu Tanka 5,7 nolu düğüm noktalarından 2 adet girişe, 6, 8, 10 noktaları ile temsil edilen 3 adet çıkışa sahiptir. Buna göre 5 nolu düğüm noktasından temsil edilen giriş; 14,9 bar basınç, 53,6 °C sıcaklık, 1703,3 kJ\kg entalpi ve 4,34 kJ\kgK entropi, 7 nolu düğüm noktasından gelen girişe 14,9 bar basınç, 158,3 °C sıcaklık, 2756,50 kJ\kg entalpi ve 6,7671 kJ\kgK entropi değerl...
Bir doğalgaz santralinde atık ısı kazanım tesisinin enerji ve ekserji analizi - Sayfa 40
5.1.2 Kondenser Kondenser ünitesine 1 numaralı düğüm noktasından 1 adet girişe, 2 nolu düğüm noktası ile temsil edilen 1 adet çıkışa sahiptir. Buna göre 1 nolu düğüm noktasından temsil edilen giriş; 0,099 bar basınç, 37 °C sıcaklık, 2584,0 kJ\kg entalpi ve 8,0 kJ\kgK entropi değerlerine ve buna karşılık 2 nolu düğüm noktasından çıkış 1,067 bar basınç, 41,6 °C sıcaklık, 174,26 kJ\kg entalpi ve 0,5...

61. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerleri
basınç
entalpi
çıkış
nokta
giriş


61. SAYFA ICERIGI

Çizelge 6.1 27 Aralıkta yapılan deney sonuçları

Ekserji Analizi
Deneyi

Evap. Gaz
Giriş (C)

Evap Gaz
Çıkış (C)

Evap Su
Giriş (C)

Evap Su
Çıkış (C)

Kond. Gaz
Giriş (C)

Kond. Gaz
Çıkış (C)

Kond. Su
Giriş (C)

Kond. Su
Çıkış (C)

Basınç Ölçüm
Noktaları

Bar

Birinci Deney
Ölçme Sonuçları

-1,8

İkinci
Deney Ölçme Sonuçları

-1,2

Üçüncü deney Ölçme Sonuçları

-1,4

0,8 1,3 6,7

9,2 5,4 10,2 7 9,5 6,5

52,8 16,4 9,2 22 6. nokta 1. nokta 2. nokta 3. nokta
45,7 18,6 10,2 22,6 6. nokta 1. nokta 2. nokta 4. nokta
51 19,7 9,5 21,5 6. nokta 1. nokta 2. nokta 5. nokta

1,9 1,8 6,5 6,5 1,8 1,7 6,5 6,3 1,9 1,8 7 6,3

Çizelge 6.2 I.Deneyin düğüm noktalarında ölçülen basınç ve sıcaklığa karşı gelen entalpi ve entropi değerleri

Düğüm Noktaları
Çevre Şartları(P0,T0)
1.nokta 2.nokta
3.nokta
6.nokta

P(bar) 1
1,8 6,5 6,5 1,9

I. DENEY T(C) 15
0,8 52,8 16,4 -1,8

h(kj/kg) 415,69
401 442 223 234

S(kj/kgK) 1,871
1,78 1,80 1,08 1,14

Çizelge 6.3 II. Deneyin düğüm noktalarında ölçülen basınç ve sıcaklığa karşı gelen entalpi ve entropi değerleri.

Düğüm Noktaları Çevre
Şartları(P0,T0) 1.nokta
2.nokta 4.nokta
6.nokta

P(bar) 1
1,7 6,5 6,3 1,8

II. DENEY T(C) 15
1,3 45,7 18,6 -1,2

h(kj/kg) 415
403 433 225 245

S(kj/kgK) 1,871
1,78 1,79 1,10 1,17

47

İlgili Kaynaklarsingle.php