Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiÇizelge 6.4 III. Deneyin düğüm noktalarında ölçülen basınç ve sıcaklığa karşı gelen entalpi ve entropi değerleri.

Düğüm Noktaları
Çevre Şartları(P0,T0)
1.nokta
2.nokta 5.nokta
6.nokta

P(bar) 1
1,8 7 6,3 1,9

III. DENEY T(C) 15
6,7 51 19,7 -1,4

h(kj/kg) 415,69
406 435 228 255

S(kj/kgK) 1,871
1,79 1,80 1,11 1,22

Çizelge 6.5 Kondenserlerde soğutucu akışkan olarak kullanılan su debileri

Su Debisi Ölçümü Sonuçları

I. Deney II. Deney III.Deney

III. nokta I. nokta IV. nokta I. nokta V. nokta I. nokta

m t m (kg) (kg) (sn) t (sn)
0,5 77,34 0,0065 0,5 30 0,0166 0,5 70 0,0071 0,5 26,87 0,0186 0,5 76,90 0,0065 0,5 26,34 0,0189

6.2.BİRİNCİ KANUN ANALİZİ

Kompresörlü soğutma sisteminin birinci kanun analizinin yapılmasındaki amaç, evaporatör sıcaklığı, kondenser sıcaklığı, kompresör verimi gibi sistem performansını etkileyen değişken parametreler ile COPın değişiminin incelenmesidir. Bu maksatla sistemin her bir elemanına termodinamiğin birinci kanun analizi uygulanmıştır. Birinci kanun analizi yapılmadan önce sistem elemanları ve değişken sistem parametrelerinin değişim aralıklarının belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada incelenen buhar sıkıştırmalı soğutma çevrim analizi için sistem elemanları ile değişken parametreleri Çizelge 6.6da verilmiştir.

Çizelge 6.6. Birinci Kanun analizi için sistem elemanları ve dizayn parametreleri.

Kompresör Basınç düşürücü Evaporatör Kondenser Kondenser sıcaklığı, TK Evaporatör sıcaklığı, TE Kompresör verimi, C

Hermetik tip Kılcal boru
Su soğutmalı, havuz tipi, spiral borulu, ters akışlı Su soğutmalı, havuz tipi, spiral borulu, ters akışlı 45C -10 C % 80 % 90

4862. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompresörlü soğutma sistemlerinde farklı soğutucu akışkanlar için aşırı kızdırma ve aşırı soğutma etkisinin termoekonomik yönden incelenmesi - Sayfa 40
25 4.2. Kompresörlü Teorik Soğutma Sistemi Birinci Kanun Analizi Kompresörlü teorik soğutma sisteminin birinci kanun analizinin yapılmasındaki amaç, evaporatör sıcaklığı, kondanser sıcaklığı, aşırı kızdırma sıcaklığı, aşırı soğutma sıcaklığı ve kompresör verimi gibi sistem performansını etkileyen değişken parametreler ile COP’nın değişiminin incelenmesidir. Bu maksatla sistemin her bir elema...
CO2 soğutkanlı soğutma sistemlerinin termodinamik ve termoekonomik analizi - Sayfa 31
3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1 Birinci yasa analizi Termodinamiğin birinci yasası enerjinin niceliğiyle ilgilidir, enerjinin var veya yok edilemeyeceğini vurgular. Bu yasa, bir hal değişimi sırasında enerjinin hesabını tutmak için bir yöntem ortaya koyar ve uygulamada mühendis için bir zorluk çıkarmaz. Termodinamiğin ikinci yasası ise enerjinin niteliği ile ilgilidir. Bir hal değişimi sırasında e...
Hava ve toprak kaynaklı ısı pompalarına etki eden parametrelerin incelenmesi - Sayfa 126
109 Tasarlanan sisteme ait gerçek şartlar için çizilen basınç- entalpi diyagramı Şekil 3.14’ de görülmektedir. Daha önce verilen basınç- entalpi diyagramından farklı olarak aşağıda belirtilen kayıplar mevcuttur. Basınç, P(kPa) 3 2 2x 4 1x 1 Entalpi, h(kj/kg) Şekil 3.14. Gerçek şartlarda çalışan sisteme ait basınç-entalpi diyagramı Gerçekleşen işlemler : 1-2 : Kompresörde sıkıştır...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kompresör
sistem
soğutma
evaporatör
soğutucu
kondenser


62. SAYFA ICERIGI

Çizelge 6.4 III. Deneyin düğüm noktalarında ölçülen basınç ve sıcaklığa karşı gelen entalpi ve entropi değerleri.

Düğüm Noktaları
Çevre Şartları(P0,T0)
1.nokta
2.nokta 5.nokta
6.nokta

P(bar) 1
1,8 7 6,3 1,9

III. DENEY T(C) 15
6,7 51 19,7 -1,4

h(kj/kg) 415,69
406 435 228 255

S(kj/kgK) 1,871
1,79 1,80 1,11 1,22

Çizelge 6.5 Kondenserlerde soğutucu akışkan olarak kullanılan su debileri

Su Debisi Ölçümü Sonuçları

I. Deney II. Deney III.Deney

III. nokta I. nokta IV. nokta I. nokta V. nokta I. nokta

m t m (kg) (kg) (sn) t (sn)
0,5 77,34 0,0065 0,5 30 0,0166 0,5 70 0,0071 0,5 26,87 0,0186 0,5 76,90 0,0065 0,5 26,34 0,0189

6.2.BİRİNCİ KANUN ANALİZİ

Kompresörlü soğutma sisteminin birinci kanun analizinin yapılmasındaki amaç, evaporatör sıcaklığı, kondenser sıcaklığı, kompresör verimi gibi sistem performansını etkileyen değişken parametreler ile COPın değişiminin incelenmesidir. Bu maksatla sistemin her bir elemanına termodinamiğin birinci kanun analizi uygulanmıştır. Birinci kanun analizi yapılmadan önce sistem elemanları ve değişken sistem parametrelerinin değişim aralıklarının belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada incelenen buhar sıkıştırmalı soğutma çevrim analizi için sistem elemanları ile değişken parametreleri Çizelge 6.6da verilmiştir.

Çizelge 6.6. Birinci Kanun analizi için sistem elemanları ve dizayn parametreleri.

Kompresör Basınç düşürücü Evaporatör Kondenser Kondenser sıcaklığı, TK Evaporatör sıcaklığı, TE Kompresör verimi, C

Hermetik tip Kılcal boru
Su soğutmalı, havuz tipi, spiral borulu, ters akışlı Su soğutmalı, havuz tipi, spiral borulu, ters akışlı 45C -10 C % 80 % 90

48

İlgili Kaynaklarsingle.php