Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiAyrıca soğutma sisteminin çalışması esnasında aşağıda belirtilen kabuller yapılmıştır:
Kompresör ve boru hatlarındaki basınç kayıpları ihmal edilmiştir. Kondenser ve evaporatördeki basınç kayıpları ihmal edilmiş olup buralardaki faz
değişimleri sabit basınçlarda gerçekleşmektedir. Kompresördeki sıkıştırma adyabatik olarak gerçekleşmektedir. Soğutma sisteminde dolaşan soğutucu akışkan debisi sabittir. Sistem elemanlarından dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edilmektedir. .Kondenserlerden dış ortama ısı transferi olmayıp ısının tamamı soğutma suyuna
verilmektedir. Dış ortamdan evaporatöre ısı transferi olmayıp ısının tamamı ısıtma suyundan
alınmaktadır. Gaz akışkanın debisini bulmak için; kondenserde gaz akışkan tarafından suya verilen ısı, su tarafından alınan ısıya eşitlenirse. QS = QR

QS = ms .cP . t = 0,0065.4,183.(22 9,2) = 0,348 W

QR = m R .(h g h ç ) 0,348 = mR .(442 223) m R = 0,00158 kg/sn
6.2.1 I. Deney
Kompresör Birinci Kanun Analizi
2 noktası
WC 1 noktası

a) Kütlenin Korunumu :

m1 = m 2 = m R = 0,00158 kg/sn

b) Enerjinin Korunumu :

4963. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

CO2 soğutkanlı soğutma sistemlerinin termodinamik ve termoekonomik analizi - Sayfa 32
Bu çalışmadaki yapılan kabuller aşağıda belirtilmiştir. • Soğutma sisteminde dolaşan soğutucu akışkan debisi sabittir. • Sistem elemanlarından dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edilmektedir. • Gaz soğutucusu ve evaporatördeki basınç kayıpları ihmal edilmiş olup buralardaki faz değişimleri sabit basınçlarda gerçekleşmektedir • Dış ortamdan evaporatöre ısı transferi olmayıp ısının tamamı ısıtm...
Alternatif soğutucu akışkan kullanılan bir soğutma sisteminde termodinamik ve ısı transferinin teorik ve deneysel olarak incelenmesi - Sayfa 64
kanun analizi uygulanmıştır. Şekil 3.3’de kompresörlü buhar sıkıştırmalı soğutma sistemine ait şematik gösterim verilmiştir. QK 3 Genleşme Valfi 4 Kondenser 2 Kompresör Evaporatör 1 WC 65 Şekil 3.3. Teorik soğutma sisteminin şematik gösterimi Ayrıca soğutma sisteminin çalışması esnasında aşağıda belirtilen kabuller yapılmıştır: • Kompresör ve boru hatlarındaki basınç...
Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin aşırı kızdırma ve aşırı soğutma eşanjörlerinin termoekonomik optimizasyonu - Sayfa 25
3. BİRİNCİ KANUN ANALİZİ 11 3.1 Yapdan Kabuller Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemini meydana getiren elemanlar ve soğutucu akışkanlar aşağıda belirtilmiştir. • Evaporatör olarak, iç içe borudan meydana gelen paralel aynı yönlü bir ısı eşanjörü, • Kondenser olarak, iç içe borudan meydana gelen paralel aynı yönlü bir ısı eşanjörü, • Kompresör olarak, pistonlu kompresör, • Genleşme v...

63. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kompresör
soğutma
soğutucu
akışkan
sistem
sabit


63. SAYFA ICERIGI

Ayrıca soğutma sisteminin çalışması esnasında aşağıda belirtilen kabuller yapılmıştır:
Kompresör ve boru hatlarındaki basınç kayıpları ihmal edilmiştir. Kondenser ve evaporatördeki basınç kayıpları ihmal edilmiş olup buralardaki faz
değişimleri sabit basınçlarda gerçekleşmektedir. Kompresördeki sıkıştırma adyabatik olarak gerçekleşmektedir. Soğutma sisteminde dolaşan soğutucu akışkan debisi sabittir. Sistem elemanlarından dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edilmektedir. .Kondenserlerden dış ortama ısı transferi olmayıp ısının tamamı soğutma suyuna
verilmektedir. Dış ortamdan evaporatöre ısı transferi olmayıp ısının tamamı ısıtma suyundan
alınmaktadır. Gaz akışkanın debisini bulmak için; kondenserde gaz akışkan tarafından suya verilen ısı, su tarafından alınan ısıya eşitlenirse. QS = QR

QS = ms .cP . t = 0,0065.4,183.(22 9,2) = 0,348 W

QR = m R .(h g h ç ) 0,348 = mR .(442 223) m R = 0,00158 kg/sn
6.2.1 I. Deney
Kompresör Birinci Kanun Analizi
2 noktası
WC 1 noktası

a) Kütlenin Korunumu :

m1 = m 2 = m R = 0,00158 kg/sn

b) Enerjinin Korunumu :

49

İlgili Kaynaklarsingle.php