Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiTEŞEKKÜR Yüksek lisans çalışmalarım süresince desteği ve yönlendirmeleri ile yardımcı olan tez danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Sayın Kemal Atik Beye, bilgilerinden ve çalışmalarından yararlandığım Araştırma Görevlisi Önder Kızılkan hocama, çalışmam esnasında emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm hayatım boyunca bana yardımcı olan aileme sonsuz teşekkür ederim.
vii7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Lösit ve nefelin siyanitin değerlendirilmesi ve diş porseleni yapımı - Sayfa 3
iii TEŞEKKÜR Çalışmalarım boyunca bana yardımını esirgemeyen, bilgi ve deneyimleriyle beni yönlendiren değerli hocam Prof.Dr. Abdullah ÇOBAN teşekkürü bir borç bilirim. Tüm çalışmalarım ve tez yazımı esnasında yardımını ve bilgisini esirgemeyen hocam Dr. Ayşe BENK’e ve çalışmalarım boynuca bana yardımcı olan Dilek GÖKTAŞ’a teşekkür ederim. XRD Çalışmalarımda bana yardımcı olan hocam Doç. Dr. Or...
Amberlite XAD-1180/salisilaldoksim şelat yapıcı reçinesinin sentezi ve bazı eser metal iyonlarının zenginleştirilerek FAAS ile tayini - Sayfa 4
ii TEŞEKKÜR Tez danışmanlığımı üstlenen ve tez çalışmalarım süresince benden hiçbir desteği esirgemeyerek bana her konuda yardımcı olan sayın hocam Doç. Dr. Şerife TOKALIOĞLU’na teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Şenol KARTAL’a teşekkürlerimi sunarım. Sayın hocam Prof. Dr. Ahmet ÜLGEN’e teşekkürlerimi sunarım. Laboratuar çalışmalarım sır...
Diyarbakır sebze üretim merkezlerinde sebzecilik potansiyelinin belirlenmesi - Sayfa 2
TEŞEKKÜR Tez çalışmama başlamamı sağlayan ve tezimin her aşamasında bana değerli fikirleriyle yön veren danışman hocam sayın Yrd. Doç. Dr. Vedat PİRİNÇ’ e teşekkür ederim. Çalışmamda sıkıştığım an bana her konuda yardımcı olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Songül AKIN’a teşekkür ederim. Verilerimin analizinde bana yardımcı olan sayın hocam Yrd.Doç.Dr. Ersin UYSAL’a teşekkür ederim. Tarım İl ve İlçe Mü...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
hocam
olan
yardımcı
ederim
sayın


7. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR Yüksek lisans çalışmalarım süresince desteği ve yönlendirmeleri ile yardımcı olan tez danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Sayın Kemal Atik Beye, bilgilerinden ve çalışmalarından yararlandığım Araştırma Görevlisi Önder Kızılkan hocama, çalışmam esnasında emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm hayatım boyunca bana yardımcı olan aileme sonsuz teşekkür ederim.
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php