Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesi6.3.1 I. Deney Kompresör ekserji analizi Kütlenin korunumu:

m1 = m2 = mR

W = EQ + m m I denklemi kullanılarak özgül ekserji denkliği:

giren

çıkan

m R 1 + WC = E Q + m R 2 + IC Kompresörden dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edildiğinden,her üç deneyde de EQ = 0 alınarak ihml edilmiştir. Sistemin tüm elemanları için giriş ve çıkış ekserjileri hesaplanırken = (h T0s) (h 0 T0s0 ) denkleminden faydalanılacaktır. Deney esnasında ortam sıcaklığı 15 C olarak alınmıştır. T0= 15C ve P= 1 atm. için h 0 = 415,69 kJ/kg, s0 =1,871 kJ/kgKdir. 1 = (h1 T0s1 ) (h 0 T0s0 ) 1 = (401 288,15.1,78) (415 288,15.1,871) = 12,221 2 = (442 288,15.1,80) (415 288,15.1,871) = 47,458 3 = (223 288,15.1,08) (124,128) = 35,926 6 = (234 288,15.1,14) (124,128) = 29,6 Kompresör için;

WC = m R (h 2 h1 ) = 0,00158.(442-401)= 0,064 kW

IC = mR T0 (s2 s1) = 0,00158.288,15.(1,80-1,78) = 0,0091 kW Kondenser için enerjinin korunumu ilkesine göre;

m R 2 + ms sg = m R 3 + ms sç

Kondensere su giriş sıcaklığı 9,2 C, iterasyon ile h sg =38,634 kJ/kg ssg =0,139 kJ/kgK

sç : Su çıkış ekserjisi

sg :Su giriş ekserjisi

sg = (h sg T0ssg ) (h 0 T0s0 ) = (38,634 288,15.0139) (124,128) = 122,709

5771. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kompresör
kondenser
çıkış
ekserji
analizi
giriş


71. SAYFA ICERIGI

6.3.1 I. Deney Kompresör ekserji analizi Kütlenin korunumu:

m1 = m2 = mR

W = EQ + m m I denklemi kullanılarak özgül ekserji denkliği:

giren

çıkan

m R 1 + WC = E Q + m R 2 + IC Kompresörden dış ortama ısı transferi olmadığı kabul edildiğinden,her üç deneyde de EQ = 0 alınarak ihml edilmiştir. Sistemin tüm elemanları için giriş ve çıkış ekserjileri hesaplanırken = (h T0s) (h 0 T0s0 ) denkleminden faydalanılacaktır. Deney esnasında ortam sıcaklığı 15 C olarak alınmıştır. T0= 15C ve P= 1 atm. için h 0 = 415,69 kJ/kg, s0 =1,871 kJ/kgKdir. 1 = (h1 T0s1 ) (h 0 T0s0 ) 1 = (401 288,15.1,78) (415 288,15.1,871) = 12,221 2 = (442 288,15.1,80) (415 288,15.1,871) = 47,458 3 = (223 288,15.1,08) (124,128) = 35,926 6 = (234 288,15.1,14) (124,128) = 29,6 Kompresör için;

WC = m R (h 2 h1 ) = 0,00158.(442-401)= 0,064 kW

IC = mR T0 (s2 s1) = 0,00158.288,15.(1,80-1,78) = 0,0091 kW Kondenser için enerjinin korunumu ilkesine göre;

m R 2 + ms sg = m R 3 + ms sç

Kondensere su giriş sıcaklığı 9,2 C, iterasyon ile h sg =38,634 kJ/kg ssg =0,139 kJ/kgK

sç : Su çıkış ekserjisi

sg :Su giriş ekserjisi

sg = (h sg T0ssg ) (h 0 T0s0 ) = (38,634 288,15.0139) (124,128) = 122,709

57

İlgili Kaynaklarsingle.php