Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesisç : Kondenser su çıkış sıcaklığı 22C için hsç = 92,23 kJ/kg ssç = 0,139 kJ/kgK

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (92,23 288,15.03247) (124,128) = 122,795

Kondenserde

dolaşan

suyun

kütlesel

debisi=

0,5 kg 77,34 sn

=

0,0065 kg/sn

mR = 0,00158kg/s

ms = 0,0064 kg/s

I KI

=

m s (ssç

ssg ) m R (s2

s3 )

IKI = 288,15 [0,0065(0,324 0,139) 0,00158(1,80 1,08)] = 0,0187 kW

Kılcal boru için deneyde ölçülen basınç ve sıcaklık mollier diyagramında çakışmadığı için entropileri QS = QR denkliğinden;

mS .cP .(t g t ç ) = m R .(h ç h g ) 0,0166.4,183.(9,2 5,4) = 0,00158.(401 h g ) = 0,264

h g = 234 kJ/kg s=1,14kj/kgK

m R 3 = m R 6 + IKB

3 = 32,353

6 = 39,938

IKB = mR T0 (s6 s3 ) = 0,00158.288,15 (1.14 1,08) = 0,0227 kW Evaporatör için;

m R 6 + ms sg = mR 1 + ms sç + IE

sg = (h sg T0ssg ) (h 0 T0s0 ) = (38,634 288,15.0,139 (124,128) = 122,709

Evaporatör su çıkış sıcaklığı 5,4C için iterasyon ile kj/kgK

h sç = 22,687 kj/kg

ssç =0,082

sç = (22,687 288,15.0,082) (124,128) = 123,186

IE

= T0 m s (ssç

ssg ) m R (s6

s1 )

IE = 288,15 [0,0166(0,082 0,139) 0,00158(1,14 1,78)] = 0,0187 kW

IT = IC + IKI + IKB + IE = 0,0091 +0,0187 + 0,0227 + 0,0187 IT = 0,0691 kW

5872. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcaklığı
kjkg
kjkgk
kondenser
tssg
evaporatör


72. SAYFA ICERIGI

sç : Kondenser su çıkış sıcaklığı 22C için hsç = 92,23 kJ/kg ssç = 0,139 kJ/kgK

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (92,23 288,15.03247) (124,128) = 122,795

Kondenserde

dolaşan

suyun

kütlesel

debisi=

0,5 kg 77,34 sn

=

0,0065 kg/sn

mR = 0,00158kg/s

ms = 0,0064 kg/s

I KI

=

m s (ssç

ssg ) m R (s2

s3 )

IKI = 288,15 [0,0065(0,324 0,139) 0,00158(1,80 1,08)] = 0,0187 kW

Kılcal boru için deneyde ölçülen basınç ve sıcaklık mollier diyagramında çakışmadığı için entropileri QS = QR denkliğinden;

mS .cP .(t g t ç ) = m R .(h ç h g ) 0,0166.4,183.(9,2 5,4) = 0,00158.(401 h g ) = 0,264

h g = 234 kJ/kg s=1,14kj/kgK

m R 3 = m R 6 + IKB

3 = 32,353

6 = 39,938

IKB = mR T0 (s6 s3 ) = 0,00158.288,15 (1.14 1,08) = 0,0227 kW Evaporatör için;

m R 6 + ms sg = mR 1 + ms sç + IE

sg = (h sg T0ssg ) (h 0 T0s0 ) = (38,634 288,15.0,139 (124,128) = 122,709

Evaporatör su çıkış sıcaklığı 5,4C için iterasyon ile kj/kgK

h sç = 22,687 kj/kg

ssç =0,082

sç = (22,687 288,15.0,082) (124,128) = 123,186

IE

= T0 m s (ssç

ssg ) m R (s6

s1 )

IE = 288,15 [0,0166(0,082 0,139) 0,00158(1,14 1,78)] = 0,0187 kW

IT = IC + IKI + IKB + IE = 0,0091 +0,0187 + 0,0227 + 0,0187 IT = 0,0691 kW

58

İlgili Kaynaklarsingle.php