Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesi6.3.2 II. Deney

1 = (403 288,15.1,78) (124,128) = 14,22 2 = (433 288,15.1,79) (124,128) = 41,33 4 = (225 288,15.1,10) (124,128) = 32,16 6 = (245 288,15.1,17) (124,128) = 32,00 Kompresör için;

WC = mR (h 2 h1 ) = 0,0015.(433 403) = 0,045 kW

IC = mR T0 (s2 s1) = 0,00158.288,15.(1,79 1,78) = 0,0045 kW II.Kondenser için enerjinin korunumu ilkesine göre

m R 2 + ms . sg = mR 4 + ms .sç + IKII

Kondenser su giriş sıcaklığı 10,2 C için h sg = 42,829 kJ/kg ssg = 0,153 kJ/kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) = (42,829 288,15.0,153) (124,128) = 122,87

Kondenser su çıkış sıcaklığı 22,6 C için h sç = 94,738 kJ/kg ssç = 0,333 kJ/kgK

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (94,738 288,15.0,333) (124,128) = 122,91

Kondenserdeki suyun kütlesel debisi

0,5 70

kg sn

=

0,0071kg/sn

mR = 0,00158 kg/s

ms = 0,0071kg/s

I KII

=

T0

m

s

(s

ssg ) m R (s 2

– s4 )

IKII = 288,15 [0,0071(0,333 0,153) 0,00158(1,79 1,10)] = 0,054 kW

Kılcal boru için birinci deneyde olduğu gibi QS = QR denkliğinden;

mS .cP .(t g t ç ) = m R .(h ç h g ) 0,0186.4,183.(10,2-7) = 0,00158.(403 h g )

m R 4 = m R 6 + IKB 4 = 31,473 6 = 37,169

h g = 245 kJ/kg

s6 = 1,17kJ/kgK

5973. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kondenser
deney
enerjinin
korunumu
kgsn
birinci


73. SAYFA ICERIGI

6.3.2 II. Deney

1 = (403 288,15.1,78) (124,128) = 14,22 2 = (433 288,15.1,79) (124,128) = 41,33 4 = (225 288,15.1,10) (124,128) = 32,16 6 = (245 288,15.1,17) (124,128) = 32,00 Kompresör için;

WC = mR (h 2 h1 ) = 0,0015.(433 403) = 0,045 kW

IC = mR T0 (s2 s1) = 0,00158.288,15.(1,79 1,78) = 0,0045 kW II.Kondenser için enerjinin korunumu ilkesine göre

m R 2 + ms . sg = mR 4 + ms .sç + IKII

Kondenser su giriş sıcaklığı 10,2 C için h sg = 42,829 kJ/kg ssg = 0,153 kJ/kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) = (42,829 288,15.0,153) (124,128) = 122,87

Kondenser su çıkış sıcaklığı 22,6 C için h sç = 94,738 kJ/kg ssç = 0,333 kJ/kgK

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (94,738 288,15.0,333) (124,128) = 122,91

Kondenserdeki suyun kütlesel debisi

0,5 70

kg sn

=

0,0071kg/sn

mR = 0,00158 kg/s

ms = 0,0071kg/s

I KII

=

T0

m

s

(s

ssg ) m R (s 2

– s4 )

IKII = 288,15 [0,0071(0,333 0,153) 0,00158(1,79 1,10)] = 0,054 kW

Kılcal boru için birinci deneyde olduğu gibi QS = QR denkliğinden;

mS .cP .(t g t ç ) = m R .(h ç h g ) 0,0186.4,183.(10,2-7) = 0,00158.(403 h g )

m R 4 = m R 6 + IKB 4 = 31,473 6 = 37,169

h g = 245 kJ/kg

s6 = 1,17kJ/kgK

59

İlgili Kaynaklarsingle.php