Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiIKB = mR T0 (s6 s4 ) = 0,00158.288,15(1.17 1,10) = 0,032 kW Evaporatör için;

m R 6 + ms sg = mR 1 + ms sç + IE

Evaporatör su giriş sıcaklığı 10,2 C h sg = 42,829 kj/kgK ssg = 0,153 kj/kgK

Evaporatör su çıkış sıcaklığı 7 C

h sç = 29,405 kj/kgK ssç = 0,106 kj/kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) = (42,829 28815.0,153) (124,128) = 122,87

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (29,405 288,15.0,1063) (124,128) = 122,90

IE

= T0 m s (ssç

ssg ) m R (s6

s1 )

IE = 288,15 [0,0186(0,106 0,153) 0,00158(1,17 1,78)] = 0,0258 kW

IT = IC + IKII + IKB + IE IT = 0,0045+ 0,054+ 0,032 + 0,0258 IT = 0,1163 kW

6.3.3. III. Deney

1 = (406 288,15.1,79) (124,128) = 14,33 2 = (435 288,15.1,78) (124,128) = 46,22 5 = (228 288,15.1,11) (124,128) = 32,28 6 = (255 288,15.1,22) (124,128) = 27,58 Kompresör için;

WC = mR (h 2 h1 ) = 0,00158.(435-406)= 0,045 kW

IC = mR T0 (s2 s1) = 0,00158.288,15.(1,80-1,79) = 0,0045 kW

III. Kondenser için enerjinin korunumu ilkesine göre

m R 2 + ms sg = m R 5 + ms sç + I KIII

Kondensere su giriş sıcaklığı 9,5C, iterasyonla h sg = 39,89 kJ/kg

ssg = 0,143 kJ/kgK

6074. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

korunumu
enerjinin
kondenser
evaporatör
deney
tssg


74. SAYFA ICERIGI

IKB = mR T0 (s6 s4 ) = 0,00158.288,15(1.17 1,10) = 0,032 kW Evaporatör için;

m R 6 + ms sg = mR 1 + ms sç + IE

Evaporatör su giriş sıcaklığı 10,2 C h sg = 42,829 kj/kgK ssg = 0,153 kj/kgK

Evaporatör su çıkış sıcaklığı 7 C

h sç = 29,405 kj/kgK ssç = 0,106 kj/kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) = (42,829 28815.0,153) (124,128) = 122,87

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (29,405 288,15.0,1063) (124,128) = 122,90

IE

= T0 m s (ssç

ssg ) m R (s6

s1 )

IE = 288,15 [0,0186(0,106 0,153) 0,00158(1,17 1,78)] = 0,0258 kW

IT = IC + IKII + IKB + IE IT = 0,0045+ 0,054+ 0,032 + 0,0258 IT = 0,1163 kW

6.3.3. III. Deney

1 = (406 288,15.1,79) (124,128) = 14,33 2 = (435 288,15.1,78) (124,128) = 46,22 5 = (228 288,15.1,11) (124,128) = 32,28 6 = (255 288,15.1,22) (124,128) = 27,58 Kompresör için;

WC = mR (h 2 h1 ) = 0,00158.(435-406)= 0,045 kW

IC = mR T0 (s2 s1) = 0,00158.288,15.(1,80-1,79) = 0,0045 kW

III. Kondenser için enerjinin korunumu ilkesine göre

m R 2 + ms sg = m R 5 + ms sç + I KIII

Kondensere su giriş sıcaklığı 9,5C, iterasyonla h sg = 39,89 kJ/kg

ssg = 0,143 kJ/kgK

60

İlgili Kaynaklarsingle.php