Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiKondenser su çıkış sıcaklığı 21,5 C, iterasyonla h sç = 90,13 kJ/kg ssç = 0,317 kJ/

kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) =( 39,89-288,15.0,143)-(-124,128)=122,81

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) =(90,13-288,15.0,3176)-(-124,128)=122,74

Kondenserdeki suyun kütlesel debisi

0,5 kg 76,9 sn

= 0,0065

kg/sn

mR = 0,00158kg/s

ms = 0,0065kg/s

I KIII

=

T0 m (ssç

ssg ) m R (s 2

s5 )

IKIII = 288,15 [0,0065(0,317 0,143) 0,00158(1,78 1,11)] = 0,020

Kılcal boru için birinci deneyde olduğu gibi QS = QR denkliğinden;

mS .cP .(t g t ç ) = m R .(h ç h g )

0,0189.4,183.(9,5 6,5) = 0,00158.(406 h g )

m R 5 = m R 6 + IKB 5 = 31,592 6 = 39,051

h g = 255kJ/kg s = 1,22kJ/kgK

IKB = mR T0 (s6 s5 ) = 0,00158.288,15(1,22 1,11) = 0,050 kW Evaporatör için;

m R 6 + ms sg = mR 1 + ms sç + IE

Evaporatöre su giriş sıcaklığı 9,5 C için h sg = 39,89 kJ/kg ssg = 0,143 kJ/kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) = (39,89 28815.0,143 (124,128) = 122,81

Evaporatör su çıkış sıcaklığı 7,9 C için h sç = 33,18 kJ/kg ssç = 0,119 kJ/kgK

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (33,18 288,15.0,119) (124,128) = 123,018

IE

= T0 m s (ssç

ssg ) m R (s6

s1 )

IE = 288,15 [0,0189(0,119 0,143) 0,00158(1,22 1,79)] = 0,128 kW

6175. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

evaporatör
kondenser
sıcaklığı
kjkg
kjkgk
çıkış


75. SAYFA ICERIGI

Kondenser su çıkış sıcaklığı 21,5 C, iterasyonla h sç = 90,13 kJ/kg ssç = 0,317 kJ/

kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) =( 39,89-288,15.0,143)-(-124,128)=122,81

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) =(90,13-288,15.0,3176)-(-124,128)=122,74

Kondenserdeki suyun kütlesel debisi

0,5 kg 76,9 sn

= 0,0065

kg/sn

mR = 0,00158kg/s

ms = 0,0065kg/s

I KIII

=

T0 m (ssç

ssg ) m R (s 2

s5 )

IKIII = 288,15 [0,0065(0,317 0,143) 0,00158(1,78 1,11)] = 0,020

Kılcal boru için birinci deneyde olduğu gibi QS = QR denkliğinden;

mS .cP .(t g t ç ) = m R .(h ç h g )

0,0189.4,183.(9,5 6,5) = 0,00158.(406 h g )

m R 5 = m R 6 + IKB 5 = 31,592 6 = 39,051

h g = 255kJ/kg s = 1,22kJ/kgK

IKB = mR T0 (s6 s5 ) = 0,00158.288,15(1,22 1,11) = 0,050 kW Evaporatör için;

m R 6 + ms sg = mR 1 + ms sç + IE

Evaporatöre su giriş sıcaklığı 9,5 C için h sg = 39,89 kJ/kg ssg = 0,143 kJ/kgK

sg = (h sg – T0ssg ) – (h 0 T0s0 ) = (39,89 28815.0,143 (124,128) = 122,81

Evaporatör su çıkış sıcaklığı 7,9 C için h sç = 33,18 kJ/kg ssç = 0,119 kJ/kgK

sç = (h sç T0ssç ) (h 0 T0s0 ) = (33,18 288,15.0,119) (124,128) = 123,018

IE

= T0 m s (ssç

ssg ) m R (s6

s1 )

IE = 288,15 [0,0189(0,119 0,143) 0,00158(1,22 1,79)] = 0,128 kW

61

İlgili Kaynaklarsingle.php