Bir soğutma sistemindeki kondenser kapasitesinin değiştirilmesinin enerji ve ekserji analizleri ile incelenmesiKAYNAKLAR
Akdeniz soğutma (2006) Kılcal Boru Uzunluğu Hesabı, http://www.akdenizsogutma. com.tr
Arcaklıoğlu, E. (1997) Soğutma Akışkanı Olarak Farklı Oranlarda Propan- İzobütan Karışımını Kullanan Soğutma Makinaları Performansının Hl Denklemi Kullanılarak Ekserji Yöntemiyle İncelenmesi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış), Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı, Kırıkkale, 51 s.
Arcaklıoğlu, E. (2002) R12, R22, R502 Soğutucu Akışkanları ve Alternatif Karışımların Soğutma Sistemlerindeki Termodinamik Analizi, Doktora Tezi, (yayımlanmamış) Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı Kırıkkale, 201 s.
Arıkol, A. (1984) Ekserji Analizine Giriş, Ders Notları (yayınlanmamış)
Bejan, A., Tsatsaronis G., Moran M. (1995) Thermal Design and Optimization, Wiley Interscience Publication, New York
Bejan, A. (1997) Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley and Sons, 896 p. New York
Büyüktür A. R. (1992) Termodinamik, Uludağ Üniversitesi Basımevi , Bursa
Chen, Q., and, Prasad, R. C. (1999) Simulation of a Vapour-Compression Refrigeration Cycle using HFC 134a and CFC12. Int.Comm. Heat Mass Transfer,26(4) pp. 513521.
Çengel, A.Y., and Boles, M. A. (1996) Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, 867 s.
Dazlak, (2006) Bir Doğalgaz Santralinde Atık Isı Kazanım Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Karabük, 58 s.
Dinçer, İ. (2002) The Role of Exergy Policy Making, Energy Policy, Cilt No: 30, pp. 137149,
Dinçer İ., and Al- Muslim H. (2001) Thermodynamic analysis of reheat cycle steam power plants , İnternational Journal Of Energy Resarch, Vol 25; pp.727-739
Dingeç, H. (1996) Thermoeconomic Optimization of Simple Refrigerators. M.E.T.U. The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis, 89s, Ankara
6579. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yeraltı suyu kaynaklı ısı pompası sistemleri için ekserji analizi - Sayfa 74
6. KAYNAKLAR Akbıyık, E., 1999. Tekstil Endüstrisinde, atık sularla kayıp olan enerjinin ısı pompaları yardımıyla geri kazanımı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 50-75s. İstanbul. Arıkol, M., 1985. Ekserji Analizine Giriş, Tübitak Projesi, Proje No: 0630048401, Bejan, A., 1997. Advanced Engineering Thermodynamics, John Wiley and Sons, 896p., New York. Bejan, A., 2001.Thermody...

79. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
bilimleri
energy
enstitüsü
bilim
ekserji


79. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR
Akdeniz soğutma (2006) Kılcal Boru Uzunluğu Hesabı, http://www.akdenizsogutma. com.tr
Arcaklıoğlu, E. (1997) Soğutma Akışkanı Olarak Farklı Oranlarda Propan- İzobütan Karışımını Kullanan Soğutma Makinaları Performansının Hl Denklemi Kullanılarak Ekserji Yöntemiyle İncelenmesi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış), Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı, Kırıkkale, 51 s.
Arcaklıoğlu, E. (2002) R12, R22, R502 Soğutucu Akışkanları ve Alternatif Karışımların Soğutma Sistemlerindeki Termodinamik Analizi, Doktora Tezi, (yayımlanmamış) Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Anabilim Dalı Kırıkkale, 201 s.
Arıkol, A. (1984) Ekserji Analizine Giriş, Ders Notları (yayınlanmamış)
Bejan, A., Tsatsaronis G., Moran M. (1995) Thermal Design and Optimization, Wiley Interscience Publication, New York
Bejan, A. (1997) Advanced Engineering Thermodynamics. John Wiley and Sons, 896 p. New York
Büyüktür A. R. (1992) Termodinamik, Uludağ Üniversitesi Basımevi , Bursa
Chen, Q., and, Prasad, R. C. (1999) Simulation of a Vapour-Compression Refrigeration Cycle using HFC 134a and CFC12. Int.Comm. Heat Mass Transfer,26(4) pp. 513521.
Çengel, A.Y., and Boles, M. A. (1996) Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, 867 s.
Dazlak, (2006) Bir Doğalgaz Santralinde Atık Isı Kazanım Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi, Bilim Uzmanlık Tezi, (yayımlanmamış) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Anabilim Dalı, Karabük, 58 s.
Dinçer, İ. (2002) The Role of Exergy Policy Making, Energy Policy, Cilt No: 30, pp. 137149,
Dinçer İ., and Al- Muslim H. (2001) Thermodynamic analysis of reheat cycle steam power plants , İnternational Journal Of Energy Resarch, Vol 25; pp.727-739
Dingeç, H. (1996) Thermoeconomic Optimization of Simple Refrigerators. M.E.T.U. The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis, 89s, Ankara
65

İlgili Kaynaklarsingle.php